kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Apklausa, skirta apsaugoti gyventojus nuo ekstremaliųjų situacijų

Vilniaus rajono savivaldybė visada stengiasi apsaugoti savo gyventojus nuo gresiančių pavojų ir galimų ekstremaliųjų situacijų. Vykdant valstybės perduotą civilinės saugos organizavimo funkciją, vienas iš pagrindinių Vilniaus rajono savivaldybės uždavinių perspėti gyventojus, valstybės ir savivaldybės institucijas, įvairiausias įstaigas ir ūkio subjektus apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus.


Šiam uždaviniui įgyvendinti Savivaldybė, kaip vieną iš perspėjimo būdų, yra pasirinkusi panaudoti gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (toliau – GPIS), kurios pagalba siunčiamos žinutės į mobiliuosius gyventojų telefonus.

Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, siekdama išsiaiškinti GPIS veikimą, pasiekiamumą gyventojams bei naudingumą, prašo Vilniaus rajono gyventojus užpildyti Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos sudarytą GPIS pasiekiamumo apklausos anketą.

Užpildytas anketas prašome pateikti el. paštų. danute.puckyte@vpgt.lt iki š. m. gruodžio 1 dienos.

 

Shadow up