kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Būsimų globėjų ir įtėvių mokymai Vilniaus rajone

Atsižvelgdamas į šiuo metų šalyje vykstantį tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje laikotarpį, Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras ieško žmonių, kurie sutiktu priimti vaikus į savo namus, suteiktų jiems palankią šeimos aplinką ir organizuoja būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadinius ir tęstinius mokymus.


Socialinis globėjas – tai šeima ar žmogus, galintis priimti vaikus į savo namus ir suteikti jiems palankią šeimos aplinką. Socialiniu globėju gali tapti kiekviena šeima ar fizinis asmuo, pasiruošęs rūpintis vaikais bei atitinkantis globėjams keliamus reikalavimus: turėti sąlygas priimti į savo šeimą naujus narius, pasitikrinti sveikatą, išklausyti Globėjų (rūpintojų ir įtėvių) mokymus ir konsultavimo kursus (toliau – GIMK) bei gauti atestuotų socialinių darbuotojų teigiamą išvadą. Jokie specialūs reikalavimai socialiniams globėjams Vilniaus rajone nebus keliami: jie neprivalės būti nei pedagogai, nei psichologai ar socialiniai darbuotojai.

Įvaikinimas ir globa (rūpyba) yra atsakingas ir ilgas procesas, kuris reikalauja iš būsimų kandidatų daug jėgų ir kantrybės. Jeigu turite savyje jėgų, esate motyvuotas ir norite padėti užaugti vaikams, netekusiems tėvų globos – kviečiame nedvejoti ir esant galimybei įsitraukti į socialinių globėjų tinklą sudalyvavus būsimų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių įvadiniuose ir tęstiniuose mokymuose.

Artimiausi būsimų globėjų ir įtėvių mokymai įvyks š. m. spalio 31 d.

Mokymai vyksta vieną kartą per savaitę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos patalpose. Atkreipiame dėmesį, kad mokymai prasidės tik tada, kada bus surinkta atitinkamo skaičiaus žmonių, norinčių globoti vaikus, netekusius tėvų globos grupė.

 

Shadow up