kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikimo su verslininkais metu – naujų ryšių užmezgimas, bendradarbiavimas, diskusijos ir pasiūlymai

Vilniaus rajono verslo plėtra, verslumo skatinimas, nedarbo lygio mažinimas, parama smulkiajam ir vidutiniam verslui – temos, kurios buvo gvildenamos šiandien, spalio 12 dieną, Vilniaus rajono savivaldybėje vykusiame Savivaldybės ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų organizuotame Vilniaus rajono verslininkų susitikime.


Verslumo skatinimas yra vienos iš prioritetinių Vilniaus rajono veiklos krypčių – tą pažymėjo ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, pasveikinusi atvykusius Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovus, rajone verslą plėtojančius verslininkus bei dar apie tai mąstančius rajono gyventojus, Tarybos narius bei Vilniaus rajono savivaldybės atstovus.

„Nuoširdžiai džiugu matyti tiek daug susirinkusių Vilniaus rajono verslininkų. Jūsų gausus dalyvavimas byloja apie tai, kad Jums mūsų rajonas svarbus tiek pat, kiek ir mums. Savivaldybės durys visada yra Jums atviros, todėl su Taryba ieškome būdų padėti Jums verslo pradžioje ir vystymo etape. Dėkoju Jums visiems, kad prisidedate prie Vilniaus rajono plėtros, kad kuriate, daug ir sunkiai dirbate, steigdami naujas darbo vietas, rūpinatės rajono gyventojais, mokate mokesčius. Tikiuosi, kad tokie susitikimai dar labiau stiprins bendravimą ir tarpusavio supratimą, skatins efektyvesnį ir greitesnį aktualių klausimų ir pasitaikančių problemų sprendimus“, – susirinkusius pasveikino merė. Merė Marija Rekst taip pat akcentavo, kad Savivaldybėje sėkmingai veikia Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas. „Šio fondo lėšos naudojamos verslo rėmimo institucinei sistemai kurti, rajono gyventojų verslumui bei įmonių konkurencingumui skatinti, naujoms darbo vietoms steigti, senoms darbo vietoms išsaugoti, naujoms prekėms ir paslaugoms kurti, pažangioms technologijoms diegti, netradiciniam verslui plėsti“, – pažymėjo merė.

Susirinkusius pasveikinusi ir susitikimo iniciatorė, už verslo sritį Savivaldybėje atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės mero patarėja Aleksandra Černiauskienė, teigė esą besidžiaugianti darniu bei gražiu Savivaldybės ir rajono verslininkų bendradarbiavimu. „Dėkoju, kad radote laiko šiandienos susitikimui, kad nesate abejingi. Džiaugiuosi čia matydama Baltarusijos Respublikos Lietuvoje ambasados atstovą, – susirinkusius pasveikino Aleksandra Černiauskienė. Mero patarėja informavo, kad Savivaldybė glaudžiai bendradarbiauja ir su kitomis ambasadomis Lietuvoje ir jeigu kartais verslininkams kiltų klausimų dėl importo ar naujų partnerių paieškos, Vilniaus rajono savivaldybė galėtų tapti ta grandis, kuri šiuo atveju galėtų pagelbėti.

Sveikinimo bei padėkos žodį už puikų bendradarbiavimą tarė ir Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius, dr. Almantas Danilevičius. Jo įsitikinimu Savivaldybės valdžios susitikimai su verslo atstovais yra labai sveikintini ir naudingi. Rūmų generalinis direktorius supažindino atvykusius su Rūmų veikla, pagrindiniais tikslais bei priminė, kad Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai visada pasiruošę suteikti pagalbą siekiant stiprinti įmonių konkurencingumą bei gerinti verslo aplinką.

Susitikimo metu atvykę verslą vystantys atstovai prisistatė, papasakojo apie vykdomą veiklą, apie iškylančias problemas, pasidalijo patirtimi. Pranešimų metu netrūko diskusijų, klausimų, patarimų, pastabų bei pasiūlymų Savivaldybei. Verslininkai taip pat padėkojo už kvietimą dalyvauti susitikime, už nemažą pagalbą sprendžiant kelių ir gatvių asfaltavimo ir remonto problemas bei visada išsamius atsakymus į jiems rūpimus klausimus, suteikiamą pagalbą ir paaiškinimus teikiant paraiškas finansavimui gauti.

Merė susitikimo dalyviams priminė apie nuo 2012 m. Vilniaus rajono savivaldybėje galiojantį susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims tvarkos aprašą, suteikiantį galimybę rajono gyventojams ar įmonėms kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją dėl kelių ir gatvių asfaltavimo ar žvyro dangos remonto darbų bendro finansavimo. Pasinaudojus šia Savivaldybės teikiama iniciatyva yra sudaryta puiki galimybė sulaukti 50 proc. Savivaldybės finansavimo keliams bei gatvėms tvarkyti.

Susitikimo metu taip pat buvo gvildenama opi ir Vilniaus rajono savivaldybei susirūpinimą kelianti problema, su kuria susiduria Vilniaus rajone verslą ketinantys steigti bei finansavimą pagal  Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“, prašantys gyventojai.

Dėl pasirinkto selektyvumo ir vertinimo kriterijaus įgyvendinant minėtas programos priemones, pagal kurias tik iš Vilniaus rajono gautiems projektams 2017 m. yra taikoma išimtis, dėl ko paraiškų atrankos balai nėra suteikiami ir Vilniaus rajono savivaldybė įžvelgia ne tik dalyviams iš Vilniaus rajono sunkinančias aplinkybes, bet ir diskriminacijos apraiškų bei galimų nesąžiningos konkurencijos prielaidų.

Vilniaus rajono savivaldybė ne vieną kartą kreipėsi į LR Seimą ir Žemės ūkio ministeriją, kad panaikintų minėtą diskriminacijos išlygą, tačiau iki šiol jokių konkrečių argumentų Savivaldybė nesulaukė. Šiai situacijai išspręsti Savivaldybė kartu su verslininkais ketina pasirašyti raštą, kad Žemės ūkio ministerija panaikintų aukščiau minėtą balų skyrimo tvarką.

Dėkojame visiems susitikime skaičiusiems savo pranešimus: Simonui Aleksandravičiui, Lietuvos teisės instituto mokslinei sekretorei dr. Ingridai Mačernytei – Panomariovienei, Jaunimo verslumo akademijos atstovei Daivai Masiliūnienei, Baltarusijos ambasadoriaus Lietuvoje, patarėjas prekybos ir ekonomikos klausimais Aleksandrui Ignatenko, Vilniaus rajono vietos veiklos grupės pirmininkei Violetai Jankauskienei.

Šiandien vykęs susitikimas – puiki proga Vilniaus rajono savivaldybės valdžiai dar kartą susipažinti su Vilniaus rajono verslu, o rajono verslininkams – įsitikinti, kad Savivaldybė noriai dalyvauja visose iniciatyvose, leidžiančiose didinti gyventojų užimtumą ir vystyti socialinę ekonominę veiklą.

Shadow up