kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos 110-metų jubiliejaus ir inauguracijos iškilmės

Jau daugiau nei amžių Buivydžiuose gyvuojanti švietimo įstaiga spalio 12-ąją dieną šventė gimnazijos 110-metų jubiliejaus ir inauguracijos iškilmes.


Šv. Mišiose Buivydžių šv. Jurgio bažnyčioje išklausyti Dievo žodžio susirinko gimnazijos bendruomenė, buvę pedagogai, absolventai, tėveliai ir svečiai, kurie vieningai dėkojo Aukščiausiajam už visas jo teikiamas malones. Buivydžių parapijos klebonas kun. Ryšard Peciun pabrėžė gimnazijos svarbą formuojant jaunimą ir bendruomenę bei palinkėjo pedagogams ir mokiniams ramybės, kantrybės ir meilės tolimesnėje veikloje. Pasibaigus šv. Mišioms buvo pašventinta naujoji gimnazijos vėliava ir lentelė.

Šią ypatingą dieną pasveikinti gimnazijos bendruomenę atvyko Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Lenkijos Respublikos ambasados Lietuvoje Konsulinio skyriaus vedėjas Marcin Zienievič (Marcin Zieniewicz), Tarybos narė Elvyra Lepilova, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos, Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijos „Macierz Szkolna“ pirmininkas Juzef Kviatkovski, Buivydžių seniūnijos seniūnas Marjan Narunec, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Janina Klimaševska, kaimyninių švietimo ir kultūros įstaigų vadovai bei visi kiti garbūs svečiai.

Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst padėkojo Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos direktorei Halinai Ravdo ir kitiems buvusiems bei dabartiniams pedagogams už jų atsidavimą ir meilę dirbant su jaunimu. Merė pabrėžė švietimo svarbą Vilniaus rajonui ir užtikrino, kad Savivaldybė ir toliau globos ir stengsis padėti visoms rajono švietimo įstaigoms. Atsidėkodama, merė įteikė gimnazijos darbuotojams padėkos raštus.

Gimnazijos direktorė Halina Ravdo, padėkojo visiems svečiams, kurie susirinko į šią gražią gimnazijos šventę ir įteikė gimnazijos pedagogams ir kitiems darbuotojams diplomus, pabrėžiant jų sunkų bet vaisingą darbą.

Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazijos mokiniai džiugino susirinkusius svečius savo dainomis, šokiais bei eilėraščiais. Šventės pabaigoje visi susirinkę svečiai kartu su gimnazijos administracija ir mokiniais buvo pakviesti sudainuoti gimnazijos himną, kurio žodžių autorius yra Buivydžių gimnazijos globėjas Tadeuš Konvicki.

Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija įkurta 1907 m. Daug metų mokykla buvo mediniame name, pastatytame 1900 metais. 1940 metais mokykla buvo perkelta į naują pastatą, kuriame ji išbuvo iki 1985 metų. Dabar šis pastatas vadinamas „senąja mokykla“. Jame yra aktų salė, viena klasė, biblioteka ir dirbtuvių kabinetas. 1985 metais pastatytas priestatas, kuriame yra šiandieninė mokykla.

 

Shadow up