kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tęsiamas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilniaus rajone (Zujūnuose, D. Riešėje, M. Riešėje)“

Projektas vykdomas Zujūnų, Riešės ir Didžiosios Riešės gyvenvietėse. Planuojama nutiesti 15 km vandentiekio ir 40,5 km nuotekų tinklų, prie vandentiekio tinklų prijungti 2108 gyventojus, prie nuotekų tinklų – 3468 gyventojus. Šiems gyventojams bus užtikrintas kokybiškas vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.


Vienas svarbiausių efektyvaus ES paramos panaudojimo tikslų - užtikrinti, kad ES investicijomis skatinamas ūkio augimas atitiktų darnaus vystymosi principus. Vykdomas projektas tiesiogiai atitinka šį tikslą, juo bus sumažinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros skirtumai tarp Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių. Projektas taip pat tiesiogiai atitinka Sanglaudos veiksmų programos 3 prioriteto uždavinį „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ bei Vilniaus rajono 2008-2015 m. strateginį plėtros planą.

 „Dabar vykstantys projektavimo darbai yra sudėtingiausias etapas, sunaudojantis daug darbo laiko derinant su įvairiomis institucijomis. Nuo darbų atlikimo grafiko neatsiliekama, visi darbai vyksta sklandžiai ir tikimės, kad sklandžiai vyks ir toliau“, - teigia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Kondratovič.

Jau yra atlikti šie pagrindiniai projektavimo darbai: suderintos nuotekų išvadų vietos; Riešėje – atlikta 70% tinklų profilių projektavimo, atiduotas projektas ekspertizei ir analizei dėl slėginės nuotekynės tinklo nuo pagrindinės nuotekų siurblinės iki Molėtų g., atiduotas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai dėl tinklų ir elektros kabelių klijimo valstybinėje žemėje; D. Riešėje – paruošti Ežero g. eskizai su planuojamais tinklais ir pateikti peržiūrai Vilniaus regiono keliams, gauti duomenys apie esamus siurblius ir jų galingumus siurblinėje, tęsiami derinimai su gyventojais dėl tinklų klojimo jų privačiuose sklypuose, suderinti gatvių profilių brėžiniai.

 

„Šiuo metu taip pat parengtas buitinių nuotekų slėginės linijos projektas tarp M. ir D. Riešės, atlikta jo ekspertizė, vykdoma procedūra pritarimui statyti. Visose gyvenvietėse atlikti topografiniai tyrinėjimai. M. ir D. Riešėje atlikti geologiniai tyrinėjimai, vykdomas tinklų projektavimas“, - komentavo FIDIC inžinierius Bronius Vepštas.

Numatoma projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga - 2014 m. gegužės mėn.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos interneto tinklapyje adresu www.vrsa.lt arba UAB „Nemenčinės komunalininkas“ interneto puslapyje adresu http://nemenkom.do.am

 

 

 


 

 


Shadow up