kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtinta smurto artimoje aplinkoje prevencijos programa 2018-2020 metams

Siekdama užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje, 2017 metų spalio 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018–2020 metų programą, kurios tikslas užtikrinti smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims.


Siekiant veiksmingai identifikuoti, nutraukti ir sustabdyti smurtą artimoje aplinkoje bei apsaugoti nukentėjusius asmenis, būtina sutelkti įvairių sričių specialistų pastangas. Tam yra būtinas sutarimas tarp specializuotos pagalbos centrų, paramą teikiančių organizacijų, policijos, teisėsaugos, medicinos, vaiko teisių apsaugos ir kitų institucijų, siekiant efektyviai užtikrinti asmens, šeimos ir bendruomenės saugumą bei reikalingą pagalbą iš smurtinių santykių ištrūkti ketinantiems asmenims.

Pranešimų dėl smurto artimoje aplinkoje skaičius Vilniaus rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, auga: 2016 metais užregistruota 861 skambučiu daugiau nei 2015 metais. 2017 m. smurto apimtys Vilniau rajone nemažėja. Vilniaus apygardos Probacijos tarnybos duomenimis, per aštuonis šių metų mėnesius nuteisti 74 asmenys, smurtavę artimoje aplinkoje, iš jų apie 40 procentų gyvena su nepilnamečiais vaikais ir 60 procentų įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančioje programoje.

Siekiant mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą labai svarbus institucinis bendradarbiavimas, specialistų kompetencijų kėlimas, išmokant identifikuoti šį reiškinį, operatyviai pranešti atitinkamoms tarnyboms ir tinkamai spręsti potencialaus ar realaus smurto atvejus. Šiam tikslui pasiekti buvo inicijuotas Vilniaus rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos programos patvirtinimas.

Patvirtintos smurto artimoje aplinkoje prevencijos programos 2018-2020 tikslai ir uždaviniai yra:

  • mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą Vilniaus rajone;
  • plačiau supažindinti Vilniaus rajono gyventojus su įvairiomis smurto apraiškomis, jo padariniais ir būtinybe užkirsti jam kelią, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui;
  • tobulinti kompleksinės pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims mechanizmą, pagrįstą valstybės institucijų, savivaldybės, nevyriausybinių organizacijų ir visuomenės bendradarbiavimu;
  • gerinti specializuotos pagalbos, psichologinių, teisinių socialinių paslaugų smurtą patyrusiems suaugusiems asmenims prieinamumą ir kokybę.

Įgyvendinant patvirtintą Programą dalyvaus Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono policijos komisariatas, VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos Psichikos sveikatos centras, Vilniaus apygardos Probacijos tarnyba, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras, nevyriausybinės ir kitos organizacijos, dirbančios su smurto artimoje aplinkoje aukomis.

Su Vilniaus rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2018-2020 metų programa galite susipažinti čia.

Shadow up