kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Asbesto atliekų šalinimo galimybė

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2017-06-05 Lietuvos aplinkos investicijų fondui pateikė paraišką asbesto turinčių gaminių atliekų (toliau – Atliekos) surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo finansavimui gauti. Aplinkos ministro 2017-10-03 įsakymu Nr. D1-811 priimtas sprendimas Vilniaus rajono savivaldybės administracijai skirti 35 284,50 Eur iš Atliekų tvarkymo programos lėšų projektui įgyvendinti.


Informuojame, kad artimiausiu metu, pasirašius dotacijų teikimo sutartį, bus vykdomas viešojo pirkimo konkursas Atliekų vežėjui parinkti, todėl gyventojai, sukaupę asbesto turinčių atliekų ir norintys, kad jos būtų nemokamai surinktos ir saugiai pašalintos vykdomo projekto metu, turi pateikti prašymą el. paštu sandra.latveniene@vrsa.lt ir nurodyti preliminarų Atliekų kiekį, tikslią jų buvimo vietą (adresą) ir savo kontaktinį telefoną.

Kadangi projekto metu planuojamų pašalinti Atliekų kiekis yra ribotas, prašome paskubėti teikti prašymus. Informacija apie galimybę tenkinti prašymus bus pateikta papildomai. Telefonas pasiteirauti (8-5) 277 9205.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad gyventojai, pateikę Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“, negali pretenduoti į nemokamą Atliekų surinkimą ir šalinimą, nes skiriant finansavimą yra nurodyta, kad „Dotacijos lėšos negali būti naudojamos asbestinių stogų keitimo metu susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui, transportavimui ir šalinimui, jeigu jos yra tinkamos finansuoti įgyvendinant valstybės ar savivaldybių biudžetų ar išteklių, ES Struktūrinės paramos ar kitų fondų bei programų lėšomis finansuojamus projektus“.

Shadow up