kaires_puses_index
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarptautinis projektas ,,Giving you gain – obtaining variuos competences through volunteer work“

Vystantis komunikacijai, ugdymo procesas taip pat vis dažniau peržengia nacionalines ribas: vyksta gana intensyvus Lietuvos mokyklų ir kitų Europos šalių ugdymo įstaigų bendradarbiavimas. Mūsų gimnazija jau ne pirmą kartą užmezga ryšius su kitų šalių mokyklomis, dalyvauja tarptautiniuose projektuose, turi puikią galimybę ne tik tiesiogiai pasisemti patirties iš kitų šalių kolegų, bet ir pasidalinti savąja patirtimi.


Šių metų gegužės - spalio mėnesiais Vilniaus r. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija dalyvavo Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų fondo programos finansuotame projekte ,,Giving you gain – obtaining variuos competences through volunteer work“ (,,Įvairių kompetencijų įgijimas savanorystės dėka“). Mūsų projekto partneriais tapo Lenkijos mokykla ,,Szkoła Podstawowa nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju“. Svarbiausias projekto tikslas - ugdyti jaunų žmonių pozityvų požiūrį į savanorystę ir skleisti savanorystės idėjas. Ne mažiau svarbus projekto uždavinys - ugdyti jaunuolių bendravimo bei bendradarbiavimo įgūdžius, lavinti asmenines savybes, skatinti jaunų žmonių kūrybingumą bei puoselėti kultūrų įvairovę.

Birželio mėnesį į pirmąjį partnerių susitikimą Lenkijoje vyko projekto koordinatorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Violeta Kaziūnienė ir gimnazijos socialinė pedagogė metodininkė Rima Rybakova. Pirmasis vizitas Szyrko mieste praėjo sėkmingai. Įvyko susitikimai su projekto socialiniais partneriais (senelių globos namų, vaikų reabilitacijos centro, gyvūnų prieglaudos ir kitų įstaigų atstovais), buvo numatytos rugsėjo mėnesį vyksiančios mokinių savanorystės veiklos, aptarti tolimesni projekto darbai. Iki pat rugsėjo vidurio kartu su mokiniais vyko labai intensyvus pasiruošimas antrajam vizitui į Lenkiją. O rugsėjo 18-23 dienomis projekte dalyvaujantys 13-14 metų mokiniai iš Lenkijos bei Lietuvos susibūrė bendrai veiklai.

Nepamirštama savaitė prasidėjo, kai po ilgos kelionės autobusu bei traukiniu pasiekėme tikslą – kurortinį kalnų miestą Szyrk. Tiesa, pakeliui į šį gražų miestą dar lankėmės gyvūnų prieglaudoje Bielsko – Biala mieste. Čia palikome pašarą gyvūnams, taip pat bendravome su prieglaudos darbuotojais, apžiūrėjome, kaip yra prižiūrimi benamiai gyvūnai. Atvykę į Szyrko miesto viešbutį ,,Zagroń“ ir šiek tiek pailsėję, projekto dalyviai susibūrė drauge ir, žaisdami susipažinimo žaidimus, turėjo puikią progą geriau vieni kitus pažinti. Vėliau dar kartą priminėme mokiniams, kokios veiklos ir darbai jų laukia visą savaitę.

Kitą dieną lankėmės Bielsko miesto miškų urėdijoje, kur vyko įdomios veiklos. Sužinojome daugiau apie kalnuotų vietovių miškų augmeniją bei žvėrių ir paukščių įvairovę, mokėmės atpažinti gyvūnų pėdsakus. Apžiūrėjome puikią ekspoziciją, o, dirbdami grupėse, vaikai darė inkilus. Trečiadienį lankėmės socialinės rūpybos centre, sužinojome apie svarbią ir naudingą socialinių darbuotojų veiklą, savanorystės galimybes, taip pat papasakojome apie socialinių darbuotojų veiklą Lietuvoje. Vėliau keliavome į projekto partnerių mokyklą, bendravome su socialine pedagoge.

Lankydamiesi vaikų sanatorijoje ,,Stokrotka“, kartu su mokyklos partnerės mokiniais surengėme koncertą, padovanojome vaikams pačių siūtus pliušinius meškiukus, bendravome su sanatorinės mokyklos vadovu bei mokytojais. O vakaronės metu išmokėme lenkų jaunimą tradicinių lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių. Taip pat surengėme draugiškas ,,kvadrato" varžybas.

Ketvirtadienį lankėmės senelių globos namuose, kur nudžiuginome šių namų gyventojus dainomis ir šokiais, vaišinome tradiciniais mūsų šalies saldumynais, bendravome su nuoširdžiais šių globos namų seneliais. Vėliau važiavome į vaikų globos namus, kur direktorius pasakojo apie jo vadovaujamos įstaigos veiklą, sunkumus, su kuriais susiduria, parodė, kaip čia gyvena vaikai.

Vakare, aptardami nuveiktus darbus, projekto dalyviai prisiminė ir savo senelius. Vaikai demonstravo atsivežtas jų nuotraukas, pasakojo bendraamžiams apie savo santykius bei ryšį su seneliais.

Išaušus penktadieniui, pačiai lietingiausiai ir šalčiausiai savaitės dienai, naujuoju lynų keltuvu kilome į Skrzyczne kalną (1257 metrai virš jūros lygio). Nepaisant labai blogų oro sąlygų, rinkome šiukšles, kurias vėliau rūšiavome. Baigę darbą, užsukome į jaukią kavinukę, kur šildėmės prie židinio ir gėrėme arbatą. Vakare sulaukėme lektorių iš organizacijos, besirūpinančios sužeistais laukiniais žvėrimis bei paukščiais. Jų prezentacija, nuotraukos ir pasakojimas paliko gilų įspūdį. Vėliau projekto dalyviai diskutavo apie ekologijos problemas ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet ir visame pasaulyje. Buvo įdomu pamatyti ir aptarti bendraamžių kurtus plakatus apie gamtosaugą ir ekologiją. Apibendrindami vykdytas veiklas, mokiniai dalinosi savo įspūdžiais ir patyrimais. Buvo malonu išgirsti, kad tiek dalyvavimas projekte, tiek pati kelionė labai juos praturtino. Pasak mokinių, tai buvo galimybė pažinti, bendrauti, tobulėti.

Dalyvavimas projektuose padeda lavinti kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, gebėjimą spręsti problemas, priimti sprendimus, atveria galimybes ugdyti įvairias kompetencijas. Be dalykinių žinių, projektinėje veikloje mokiniai mokosi planuoti savo ir grupės veiklą, pasiskirstyti pareigomis, pasirinkti veiklos metodus, darbo priemones bei medžiagas, bendradarbiauti, pritaikyti turimas žinias ir įgūdžius praktikoje.

Šis projektas baigėsi. Laukia nauji, ne mažiau įdomūs projektai. Kiekvienas projektas gali būti vis kitoks, nepanašus į buvusį. Tai, be abejo, praturtina mokymo procesą, skatina mokymosi motyvaciją. Tikime, kad ši projektinė savaitės išvyka suteikė mūsų mokiniams galimybę mokytis kitaip: gebėjimus ir žinias įgyti praktinėje, kūrybinėje veikloje, plėtojant savanorystės patirtį, tobulėjant ir pažįstant pasaulį.

     

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Violeta Kaziūnienė ir socialinė pedagogė metodininkė Rima Rybakova

 

Shadow up