kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Socialinių darbuotojų susitikime – smurtinio nusikalstamumo prevencija, aktualijos bei bendradarbiavimo galimybės su Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ organizacija

Lapkričio 15 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Vaikų teisių apsaugos skyriaus, seniūnijų socialinių darbuotojų, dirbančių su socialinės rizikos šeimomis, ir svečių – Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ ir Dingusių žmonių šeimų paramos centro atstovų susitikimas, sprendžiant opias socialines problemas, teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų bei vykdant kovos su prekyba žmonėmis bei smurto artimoje aplinkoje prevenciją.


Susitikime dalyvavusi Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško padėkojo atvykusiems susitikimo-diskusijos dalyviams bei Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ organizacijai už vykdomą labai svarbų darbą, teikiant žmonėms reikalingą pagalbą ir išreiškė norą, kad organizacija savo veiklą aktyviai vykdytų ir Vilniaus rajono teritorijoje.

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Pagalbos nukentėjusiems nuo smurto programos vadovė Angelė Lazauskienė susitikimo-diskusijos metu pristatė atstovaujamos organizacijos veiklą bei teikiamą pagalbą didžiausią socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms, papasakojo apie ilgametę patirtį, organizacijos struktūrą bei pagrindinius tikslus.

Viešnia iš asociacijos „Dingusių žmonių šeimų paramos centras“ Rugilė Butkevičiūtė papasakojo apie centro veiklą, apie čia teikiamą dingusių be žinios žmonių artimiesiems, prekybos žmonėmis aukoms ir smurtą patyrusiems vaikams ir jų tėvams pagalbą, taip pat teikiamas paslaugas Vilniaus rajono gyventojams, nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis ir smurto artimoje aplinkoje.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėja Silva Lukoševičienė pristatė skyriaus veiklą, papasakojo susirinkusiems apie skyriaus reorganizaciją, planuojamas darbuotųjų darbo funkcijas bei priminė, kokius veiksmus turi atlikti socialiniai darbuotojai esant krizinei situacijai.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos Vilniaus rajono socialines paslaugas teikiančių darbuotojų ir Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ bendradarbiavimo, apskrito stalo diskusijų seniūnijose su aktyviausiais bendruomenės nariais galimybės. Taip pat diskutuota apie teisinės, psichologinės, socialinės pagalbos teikimo seniūnijos gyventojams, nukentėjusiems nuo smurto, edukacinių užsiėmimų vyresnių klasių moksleiviams apie prekybą žmonėmis bei mokymų specialistams, kaip atpažinti bei dirbti su smurtinių nusikaltimų aukomis poreikį.

 

Shadow up