kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lapkričio mėnesio tarybos posėdžio aktualijos

Lapkričio 23 d., ketvirtadienį, Vilniaus rajono savivaldybėje posėdžiavusi Vilniaus rajono savivaldybės taryba svarstė ir priėmė sprendimus rajono finansiniais, socialiniais, švietimo, investicijų, teritorijų planavimo ir kitais aktualiais klausimais.


Tarybos nariams, Savivaldybės administracijos atstovams, atvykusiems svečiams bei Tarybos posėdį stebėjusiems gyventojams buvo pristatytas ir Tarybos patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų 9 mėnesių biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinys. Patikslintas Vilniaus rajono savivaldybės 2017 m. 9 mėnesių biudžeto pajamų planas sudaręs 55 414,8 tūkst. eurų įvykdytas 99,2 proc., t. y. gauta 54 989,2 tūkst. eurų pajamų, tuo tarpu išlaidų įvykdymas sudaręs 48 114,5 tūkst. eurų įvykdytas – 74,9 proc.

Tarybos posėdžio metu taip pat patvirtintos patikslintos Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos: sumažinant valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 191,2 tūkst. eurų, padidinant mokinio krepšeliui finansuoti 39,4 tūkst. eurų, Europos Sąjungos paramos lėšas 23,0 tūkst. eurų ir kitas pajamas 50,2 tūkst. eurų, iš viso biudžeto pajamas sumažinti 78,6 tūkst. eurų. Taip pat patvirtinti patikslinti Vilniaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai sumažinant socialinės atskirties mažinimo programai skirtas lėšas 119,5 tūkst. eurų, padidinant lėšas švietimo kokybės ir prieinamumo didinimo programai 17,9 tūkst. eurų, saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programai 23,0 tūkst. eurų, iš viso asignavimus sumažinti 78,6 tūkst. eurų.

2017 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl visoje šalyje užsitęsusių liūčių Vilniaus rajono savivaldybės taryba, siekdama sumažinti 2017 m. meteorologinių reiškinių padarytus nuostolius priėmė sprendimą, atleidžiantį Vilniaus rajono gyventojus, 2017 m. deklaravusius žemės ūkio pasėlius, nuo 2017 m. žemės mokesčio už žemės ūkio paskirties žemės sklypus (žemės paskirties kodas 610, išskyrus mėgėjų sodų žemės sklypus ir apleistą žemę), esančius Vilniaus rajone.

Šio Tarybos posėdžio metu taip pat nutarta 24.9 punktu pakeisti ir dar viena priemone papildyti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus. Nuo šiol ne tik verslininkai, bet ir ūkininkai galės susigrąžinti patirtas išlaidas plėsdami ūkinę veiklą. Svarbu pažymėti, jog parama nebus skiriama priemonėms, finansuojamoms iš kitų paramos šaltinių.

Taryba sprendė ir Vilniaus rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo (DOTS) kabineto išlaikymo galimybės klausimą. Vilniaus rajono DOTS kabinetas įsteigtas 2016 m. siekiant pagerinti tuberkuliozės profilaktiką bei efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimą. Siekdama išlaikyti įsteigtą Vilniaus rajono DOTS kabinetą Taryba pritarė sprendimo projektui kabinetui išlaikyti 2018 m. skirti 10 000 eurų.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienbalsiai nepritarė sprendimo projektui dėl Vietinės rinkliavos  už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo (Aprašas) 22 p. panaikinimui. 2017 m. lapkričio 9 d. buvo gautas Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje teikimas Vilniaus rajono savivaldybės tarybai, kuriame buvo siūlyta svarstyti Aprašo 22 punkto pakeitimo, suderinant ji su Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintu lygiateisiškumo principu, arba panaikinimo klausimą. Tarybos nariai tiek komitetuose, tiek Tarybos posėdžio metu vienbalsiai balsavo prieš pakeitimus. Argumentuodami, kad lengvatos turi būti taikomos tik Vilniaus rajone savo gyvenamąją vietą deklaravusiems gyventojams, kurių mokamas pajamų mokestis priskiriamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos biudžetui. Tuo pačiu tokia lengvatų teikimo tvarka skatintų gyventojus savo gyvenamąją vietą deklaruoti Vilniaus rajone.

Nepartvirtintas liko ir sprendimo projektas dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų padidinimo, kurias 2017 m. spalio 16 d. nutarimu UAB „Nemežio komunalininkui“ nustatė Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisija. Vilniaus rajono savivaldybės taryba nepatvirtino Valstybinės kainų energetikos kontrolės komisijos suderintų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotų bazinių kainų nustatymo, pagal kurias kainos daugiabučių bei individualių gyvenamųjų namų savininkams didėtų 0,11 Eur/m3.

Vilniaus rajono savivaldybė, atsižvelgdama į tai, kad Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras planuoja įrengti Grupinius gyvenimo namus vaikams ir jaunimui su negalia, Tarybos posėdžio metu nusprendė pritarti žemės sklypo (kad. Nr. 4190/0200:154), esančio Vilniaus r. sav., Kalvelių sen., Kalvelių k., Vilniaus g. 13 formavimo ir pertvarkymo projekto rengimui. Šio sprendimo dėka neįgaliems vaikams bus sudarytos sąlygos gauti dienos užimtumo, ugdymo ir kitas reikalingas paslaugas bendruomenėje.

Papildomu sprendimo projektu Taryba patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos Danutos Narbut prašymą atsistatydinti iš užimamų pareigų. Vilniaus rajono savivaldybės merė negailėjo direktoriaus pavaduotojai padėkos bei pagyrimo žodžių už atsakingą, labai kruopštų bei visada laiku atliktą darbą. Danuta Narbut padėkojo visiems už bendrą bei prasmingą darbą, už pagalbą, patarimus, kantrybę ir ištvermę kartu sprendžiant Vilniaus rajono gyventojams aktualius klausimus.

Taryba taip pat pritarė gatvių trasų pratęsimo, sutrumpinimo, pavadinimų suteikimo bei detaliojo plano patvirtinimo sprendimo projektams.

Apie tai ir daugiau lapkričio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijų ir naujienų plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia

Shadow up