kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Susitikime – reikšmingi nedarbo problemos bei verslo plėtros sprendimai

Lapkričio 28 d. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus inicijuotame susitikime kartu su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais, verslininkais bei profesinio mokymo atstovais diskutuota nedarbo mažinimo bei užimtumo skatinimo tema, remiant verslo plėtrą.


Vienas pagrindinio susitikimo tikslų buvo aptarti sąveikos su darbdaviais stiprinimą, siekiant suderinti verslo plėtros ir nedarbo problemų sprendimą pasitelkiant aktyvias darbo rinkos politikos priemones.

Atvykusius susitikimo dalyvius pasveikinusi Vilniaus rajono savivaldybės merės patarėja Aleksandra Černiauskienė pasidžiaugė gvildenama aktualia bei svarbia tema, suorganizuotu susitikimu, sukvietusiu nemažai verslo bei seniūnijų atstovus. Mero patarėja pasidžiaugė veikiančiomis priemonėmis bei nedarbo lygio mažinimo galimybėmis rajone, taip pat primindama apie Savivaldybėje įsteigtą ir savo veiklą plečiantį smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondą, kuriuo verslininkai ir ūkininkai gali pasinaudoti ir susigrąžinti tam tikras išlaidas.

Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus vedėja Aušra Petrokienė, padėkojusi visiems susirinkusiems, kvietė padiskutuoti ir prisidėti prie nedarbo mažinimo, pristatė pagrindinį šio susitikimo tikslą bei papasakojo apie visoje Europoje vykstančias Europos darbdavių dienas, kurių tikslas yra padėti darbdaviams apsirūpinti kvalifikuota darbo jėga, bei artėjančią Europos profesinių gebėjimų savaitę, kurios tikslas paskatinti žmones domėtis profesiniu mokymu.

Susitikime taip pat dalyvavusi Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus rajono skyriaus vyr. specialistė savo pranešimo metu pristatė aktyvias darbo rinkos politines priemones, tokias kaip remiamas įdarbinimas ir parama darbo vietoms steigti, papasakojo apie vietinės užimtumo iniciatyvos projektą.

Jeruzalės darbo rinkų ir mokymo centrų atstovė supažindino auditoriją su profesinio rengimo ir mokymo galimybėmis, papasakojo apie realią mokymų naudą įsidarbinant ir tęsiant karjeros galimybes.

Pranešimų pabaigoje seniūnijų seniūnai bei Vilniaus rajono verslininkai kartu su pranešėjais aktyviai pasinėrė į diskusijas, teikė savo pastebėjimus, pasiūlymus bei pastabas.

Shadow up