kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

II-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“

Vilniaus r. ikimokyklinio ugdymo institucijų atstovai prisideda prie II-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Vaikų vokalinio ugdymo ypatumai formaliajame ir neformaliajame švietime“ organizavimo.


Konferencija vyks š. m. gruodžio 8 d. Lietuvos edukologijos universitete. Ji skirta Beatričės Grincevičiūtės veiklos atminimui. B. Grincevičiūtė buvo ne tik žinoma dainininkė, kurios repertuare – per 1000 įvairių kompozitorių kūrinių, bet ir pedagogė. Nepaisant regėjimo negalios, B. Grincevičiūtė yra dirbusi vaikų darželyje auklėtoja, muzikos vadove, o taip pat M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Ji pasižymėjo didele erudicija ir puikiu išsilavinimu, kurį įgijo studijuodama ir Lietuvoje, ir Lenkijoje.

Konferencijos lektoriai parinkti, stengiantis aprėpti įvairius vaiko vokalinio ugdymo etapus ir išryškinti jų ypatumus: ankstyvojo, mokyklinio amžiaus, o taip pat specialiųjų poreikių vaikų vokalinio ugdymo raidą. Taip pat konferencijoje bus skiriamas dėmesys vokaliniam ugdymui neformaliajame švietime.

Vilniaus r. Riešės vaikų darželis, kaip Lietuvos edukologijos universiteto partneris, aktyviai prisideda organizuojant šią konferenciją – ir žmogiškaisiais resursais, ir sprendžiant kitus klausimus. Konferencijoje savo gerąja patirtimi dalinsis ne tik Vilniaus r. Riešės vaikų darželio, bet ir Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelio-darželio pedagogai. Mokslines įžvalgas išsakys įvairių aukštųjų mokyklų dėstytojai, o taip pat svečiai iš užsienio (Lenkijos, Suomijos).

Visi Vilniaus r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio (ne tik muzikinio!) ugdymo pedagogai, o taip pat neformaliojo švietimo įstaigų, bendrojo ugdymo, muzikinio ugdymo, neįgaliųjų ugdymo įstaigų mokytojai maloniai kviečiami aktyviai dalyvauti.

REGISTRACIJOS FORMA
STENDINIŲ PRANEŠIMŲ NURODYMAI

Organizacinio komiteto pirmininkė –
dr. Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė,
Riešės vaikų darželio vyr. meninio ugdymo pedagogė ir
LEU Ugdymo mokslų fakulteto docentė

 

Shadow up