kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės ir Ašmenos rajono atstovų susitikime – naujų projektų iniciatyvos

2018 m. sausio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybėje su oficialiu vizitu lankėsi bei su Vilniaus rajono savivaldybės atstovais susitiko draugai ir ilgamečiai partneriai iš Baltarusijos, Ašmenos rajono.


Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, Investicijų skyriaus vedėja Dorota Korvin-Piotrovska, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Gražina Golubovska, Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyr. gydytojos pavaduotoja Natalija Kečina ir Ašmenos rajono vykdomojo komiteto (Baltarusija) atstovai – komiteto viršininko pavaduotoja Galina Liudkovskaja su delegacija.

Susitikime buvo kalbama apie planuojamus įgyvendinti bendrus projektus vadovaujantis „2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa“.

Vienas iš planuojamų projektų padėtų spręsti pažeidžiamų socialinių grupių (senyvo amžiaus, asmenis su fizine negalia) poreikius abipus sienos, didinant paslaugų prieinamumą, numatoma praplėsti veikiančių įstaigų teikiamas paslaugas (pastatytas Paberžės senelių globos namų priestatas ir vykdomos bendros veiklos su tokiu pačiu centru Baltarusijos Respublikoje Ašmenos srityje.)

Kitas projektas būtų skirtas XIX a. moksliniams pasiekimams propaguoti ir pritaikyti turizmo poreikiams abipus sienos. Įgyvendinus projektą bus sukurtas tarptautinis Struvės geodezinio lanko punktų maršrutas, kuris yra skirtas objektui iš UNESCO Pasaulio paveldo sąrašo viešinti.

Artimiausiu metu Ašmenos rajono vykdomasis komitetas ir Vilniaus rajono savivaldybės administracija taip pat planuoja vykdyti projektą „Kultūros (teatro, šokio, muzikos) sklaida bendradarbiavimo per sieną regione“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti Vilniaus rajono Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Medininkų skyriaus pastatą, įrengti renginių aikštelę su scena ir suolais, vaikų žaidimo aikštelę ir lauko treniruoklius. Ašmenos rajone bus sutvarkytas kultūros paveldo objektas įrengiant amfiteatrą, sutvarkant aplinką bei pritaikant ją visuomenės ir kultūros poreikiams. Taip pat bus išleistas leidinys apie Ašmenos ir Vilniaus rajono meninius kolektyvus, pasiūti kostiumai šioms veikloms vykdyti bei sukurtas reportažas apie kultūros sklaidą bendradarbiavimo per sieną regione.

VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Ašmenos rajono ligoninės planuojamas projektas per Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“. Projekto tikslas gerinti greitosios medicinos pagalbos prieinamumą Vilniaus ir Ašmenos rajonų vyresnio amžiaus kaimo gyventojams, apsikeisti patirtimi bei gerąja praktika.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija kartu su Ašmenos vykdomuoju komitetu 2012-2013 m. jau vykdė bendrą projektą „Dvi šalys – bendra kultūra ir istorija“. Projektu buvo siekiama išsaugoti kultūrinį ir istorinį paveldą, populiarinti pasienio turizmą. Įgyvendindami projektą partneriai atnaujino Bareikiškių (Rukainių sen.) ir Ašmenos muziejų ekspozicijas, parengė „Ašmenos aukštumos istoriniais keliais“ turistinio maršruto virtualų turą, turistinį žinyną, fotografijos parodą ir įrengė maršruto informacinius stendus. Projekto vertė siekė per 170 tūkstančių Eur.

Planuojamų projektų finansavimo paraiškos bus teikiamos iki 2018 m. vasario mėn. pabaigos. Laimėjus konkursą projektai būtų įgyvendinami 2019-2020 m.

Shadow up