kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pirmajame šių metų Tarybos posėdyje priimti reikšmingi sprendimai

Pirmajame šiais metais sausio 26 d. sušauktame Tarybos posėdyje, svarstyta 20 aktualių visuomenei sprendimo projektų. Kalbėta apie keleivinio transporto kainų tarifus, maitinimo organizavimą mokyklose, žmonių sveikatos priežiūros ir greitosios pagalbos efektyvumo didinimą, gatvių pavadinimų suteikimą bei kitus reikšmingus klausimus.


Posėdžio pradžioje Vilniaus rajono savivaldybės merė pasveikino į pirmąjį 2018 m. Tarybos posėdį atvykusi Seimo narį Česlovą Olševskį bei visus susirinkusius Tarybos narius, Savivaldybės darbuotojus ir rajono gyventojus.

Įsibėgėjus darbotvarkės svarstymui, Taryba patvirtino naują Vilniaus rajono keleivinio transporto tarifą vienam kilometrui. Keleivinio transporto tarifas buvo nežymiai padidintas iki 0,065 Eur (be PVM) dėl ekonominių faktorių, tačiau, kaip ir buvo anksčiau, jis išliks mažiausiu tarifu iš visų Lietuvos savivaldybių.

Siekiant kryptingai tobulinti Vilniaus rajono švietimo sistemą, kitas sprendimas buvo skirtas maitinimo organizavimo tvarkos aprašui mokyklose patvirtinti. Priimtas sprendimas užtikrins tinkamai organizuojamą maitinimą bendrojo ugdymo mokyklose pagal galiojančių teisės aktų nuostatas Vilniaus rajone.

Kitu sprendimo projektu nutarta pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą, gerinant odontologinių paslaugų vaikams ir paaugliams bei pirminės sveikatos priežiūros paslaugų senyvo amžiaus žmonėms prieinamumą ir kokybę. 2018 m. sausio 19 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės ir Ašmenos rajono vykdomojo komiteto (Baltarusija) susitikime buvo kalbama apie planuojamus įgyvendinti bendrus projektus vadovaujantis „2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa“. Remiantis šią programą, nutarta įgyvendinti projektą „Greitosios medicinos pagalbos paslaugų prieinamumo gerinimas Vilniaus ir Ašmenos rajonų pažeidžiamoms gyventojų grupėms“. Projekto tikslas gerinti greitosios medicinos pagalbos prieinamumą Vilniaus ir Ašmenos rajonų vyresnio amžiaus kaimo gyventojams, apsikeisti patirtimi bei gerąja praktika.

Posėdžio metu pritarta Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos Respublikos Branevo apskrities bendradarbiavimo sutarties projektui, pagal kurį numatoma bendradarbiauti vykdant bendrus projektus švietimo, kultūros, aplinkos apsaugos, tarpinstitucinio bei ekonominio bendradarbiavimo ir kt. srityse. Už sutarties vykdymą bus atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Sužionių seniūnija.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba siekdama pagerbti tragiškai žuvusio Lenkijos Respublikos prezidento, didelio Lietuvos draugo, lenkų teisininko, Gdansko universiteto profesoriaus, politinio veikėjo Lecho Kačynskio (Lech Kaczyński) atminimą, patvirtino sprendimo projektą suteiksiantį Vilniaus rajono Maišiagalos miestelyje esančiai Houvalto dvaro rūmų aikštei Lecho Kačynskio vardą. 2006 metais Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Lech Kačynski ir Valdas Adamkus lankėsi Vilniaus krašto patriarcho kun. prelato Juzefo Obrembskio 100-mečio jubiliejaus proga, išreikšdami pagarbą bei padėką už ilgametę ganytojišką tarnystę. Prezidento Lecho Kačynskio vardo suteikimas Houvalto dvaro rūmų aikštei įamžins istorinį apsilankymą ir istorinę asmenybę, kuri simbolizuoja taiką, santarvę ir dviejų šalių draugystę.

Tarybos posėdžio pabaigoje Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst ragino visus Tarybos narius ir atvykusius gyventojus prisijungti prie Savivaldybėje vykstančios kraujo donorystės akcijos ir paaukoti kraujo.

Shadow up