kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Išrinkti Vilniaus rajono atstovai Lietuvos mokinių parlamente

Š. m. gruodžio 6 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko rinkimai į Lietuvos mokinių parlamentą. 22 kandidatai - rinkikai iš visų Vilniaus rajono mokyklų - sakė agitacines kalbas, kalbėjo apie šios dienos jaunimui aktualius klausimus. Demokratiniu slapto balsavimo būdu išrinkti du mokiniai, kurie atstovaus Vilniaus rajonui Lietuvos mokinių parlamente: Augustė Durutytė, Pagirių gimnazijos II Ga mokinė, ir Robertas Kindaris, Avižienių vidurinės mokyklos 10c klasės mokinys. Atstovai į Lietuvos mokinių parlamentą buvo renkami iš Vilniaus rajono mokyklų prezidentų.


Lietuvos mokinių parlamentas yra demokratiškai renkama mokinių institucija, atstovaujanti mokinių interesams bei konstruktyviai dalyvaujanti kryptingos vaikų ir jaunimo politikos formavime. Pirmoji LMP narių  kadencija buvo išrinkta 2000 m. rudenį.

Lietuvos mokinių parlamentas (LMP) renkamas dviejų metų kadencijai remiantis demokratinių rinkimų procedūromis. Parlamentą sudaro 95 mokiniai, atstovaujantys visų Lietuvos miestų ir rajonų mokiniams.

 Pagrindinės Lietuvos mokinių parlamento funkcijos: atstovauti Lietuvos mokinių interesams, analizuoti mokiniams aktualius įstatymus, svarstyti problemas, reaguoti į aktualijas, telkti, aktyvinti mokinius savivaldybėse. Mokinių parlamentas sudaro galimybę jaunuoliams dalyvauti tvarkant tiesiogiai su jais susijusius reikalus. 

Shadow up