kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje bus vykdoma pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimo programa

Siekiant pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, Vilniaus rajono savivaldybės taryba, 2018 m. kovo 30 d. vykusiame posėdyje pritarė projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įgyvendinimui.


Projektas bus įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Pagrindiniai projekto tikslai susiję su pirmines sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų neįgaliesiems įstaigoje ir pacientų namuose, skirtų sveikam senėjimui, fiziniu sveikatos priežiūros paslaugų neįgaliesiems prieinamumu ir kokybės užtikrinimu.

Projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ įgyvendinimo metu bus įsigyta nauja įranga, skirta slaugos paslaugų namuose slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui, nupirkta tikslinė transporto priemonė, įsigyti baldai, kompiuterinė įranga bei kitos reikalingos priemonės. Taip pat įgyvendinus projektą bus sukurta infrastruktūra, gerinanti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą neįgaliems žmonėms.

Projektą įgyvendins VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika. Projekto trukmė ne ilgesnė nei 24 mėn. Preliminari projekto vertė sieks 129 157 Eur, iš jų ES suteikiamas paramos dydis – 92,5 proc., likusią projekto vertės dalį padengs Savivaldybė.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikoje“ padės greičiau ir efektyviau pagerinti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Vilniaus rajono gyventojams.

 

Shadow up