kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė ragina gyventojus nešiukšlinti ir nedaryti žalos gamtai

Atėjus pavasariui kiekvienas puolame tvarkyti savo namų aplinką. Palaikyti švarą ir tvarką mus supančioje aplinkoje yra svarbu ne tik mums, bet ir gamtai, dėl to Vilniaus rajono savivaldybė ragina visus rajono gyventojus nešiukšlinti gatvių ir kitų erdvių bei padėti išlaikyti mūsų rajoną ekologiškai švarų ir patrauklų.


Savivaldybė siekdama plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą rajone, kuri užtikrintų, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė ir geros kokybės 2016 m. gruodžio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-513 patvirtinto naujas Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles, kurios reglamentuoja Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimą, viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo reikalavimus savivaldybės teritorijoje, komunalinių atliekų turėtojų ir tvarkytojų teises, pareigas ir atsakomybę bei šių Taisyklių reikalavimų laikymosi priežiūros ir kontrolės mechanizmus bei tvarką.

Vadovaujantis patvirtintomis taisyklėmis savivaldybės teritorijoje esantys ir (ar) veikiantys fiziniai ir juridiniai asmenis, juridinių asmenų filialai bei atstovybės raginami būti pilietiškai atsakingais, puoselėti aplinką bei saugoti gamtą. Visi komunalinių atliekų turėtojai privalo naudotis konteineriais ir juos naudoti tik pagal paskirtį, laikytis konteinerių naudojimosi ir rūšiavimo instrukcijų ir dėti į konteinerius tik tas atliekas, kurioms šie konteineriai yra skirti, t. y. rūšiuoti susidarančias atliekas (pakuočių atliekas ir kitas antrines žaliavas, pavojingąsias atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, didelių gabaritų atliekas ir naudotas padangas, statybos ir griovimo atliekas, biologiškai skaidžias (žaliąsias) atliekas), uždaryti konteinerių dangčius po atliekų išmetimo į konteinerius. Taip pat privaloma yra tarp atliekų išvežimų palaikyti atliekų konteinerių stovėjimo vietos švarą ir tvarką, nepalikti atliekų šalia konteinerių, nemesti jų miškuose, parkuose arba kitose bendrojo naudojimo teritorijose.

Savivaldybės tarybos patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 367 str. (Savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimas), kur minimų taisyklių nesilaikymas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų. Minimas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.

Vilniaus rajono savivaldybė visus gyventojus ragina būti pilietiškais bei atsakingais ir pastebėjusius aplinkos šiukšlintojus informuoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus specialistus darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 16.30 val., tel.: (8 5) 275 3147 arba (8 5) 275 5663.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad Vilniaus rajone veikia trys didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias gyventojai gali pristatyti buityje susidarančias didelio gabarito, statybines, padangų ir k.t. atliekas. Taip pat didelio gabarito ir buityje susidarančios pavojingos atliekos iš atliekų turėtojų yra surenkamos ir apvažiavimo būdu 2 kartus per metus (pavasarį ir rudenį) pagal iš anksto suderintą ir viešai skelbiamą grafiką. Gyventojai, neturintys galimybės patys pristatyti atliekas į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles, gali pasinaudoti teikiama atliekų surinkimo apvažiavimo būdu paslauga. Vilniaus rajono gyventojams aktuali informacija, susijusi su atliekų tvarkymu, yra skelbiama viešai. Ją galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje www.vrsa.lt → Aplinkos apsauga. Daugiau informacijos apie veikiančių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles galite rasti www.vaatc.lt.


Puoselėkime gamtą – atliekas rūšiuokime atsakingai!

Siekiant užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų prieinama visiems rajono gyventojams ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius-ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus Savivaldybė skatina gyventojus atliekas rūšiuoti atsakingai. Tam, individualių namų savininkams  nuo 2017 m. yra nemokamai dalijami individualūs rūšiavimo konteinerių komplektai.

Komplektą sudaro:

  • 120 litrų talpos konteineris, skirtas stiklinei pakuotei;
  • 240 litrų talpos konteineris, skirtas pakuočių atliekoms (popieriaus, plastiko, metalo) bei antrinėms žaliavoms.

Individualių namų savininkai, norintys nemokamai gauti individualų atliekų rūšiavimo konteinerių komplektą, turi kreiptis į jiems atliekų tvarkymo paslaugą teikiančią įmonę:

 

 

UAB „Nemenčinės komunalininkas“

UAB „Nemėžio komunalininkas“

Adresas

Piliakalnio g. 50, LT-15175 Nemenčinė, Vilniaus r.

Sodų g. 23, LT-13271 Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r.

Telefonas

Nemenčinės padalinys (8 5) 238  1157,

Avižienių padalinys (8 5) 240 3246

(8 5) 235 0398

El. paštas

info@nemenkom.lt

stase@nemenkom.lt

info@nkom.lt

Tinklalapis

www.nemenkom.lt

www.nkom.lt

Aptarnaujamos seniūnijos

Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Maišiagalos, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Paberžės, Riešės, Sudervės, Sužionių, Zujūnų.

Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemėžio, Pagirių, Rukainių, Rudaminos, Šatrininkų.

Atliekų turėtojai privalo užtikrinti, kad specialusis transportas netrukdomai privažiuotų prie atliekų surinkimo konteinerių, tuo laiku, kai jie turi būti tuštinami pagal atliekų tvarkytojo ir Savivaldybės administracijos suderintą ir viešai skelbiamą grafiką. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklėmis, individualūs atliekų surinkimo konteineriai turi stovėti atliekų turėtojo teritorijoje, o konteinerių tuštinimo dieną 7 val. ryte turi būti pastatomi į su komunalinių atliekų tvarkytoju suderintas vietas, prie kurių laisvai gali privažiuoti specialieji automobiliai. 

Konteinerių ištuštinimo grafikai skelbiami interneto svetainėse: www.vrsa.lt, www.nemenkom.lt, www.nkom.lt.
Shadow up