kaires_puses_index
 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskirstytos papildomos lėšos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A27(1)-894 „Dėl papildomų lėšų paskirstymo projektams finansuoti“ buvo paskirstytos 2018 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams skirtos papildomos lėšos – 13 010 Eur. Papildomas lėšas skyrė Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.


Finansavimas skirtas šioms organizacijoms:

  • VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras –1 511 Eur;
  • VšĮ „CSI Vilnius“ – 1 738 Eur;
  • Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija – 831 Eur;
  • VšĮ Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centras – 620 Eur;
  • VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas – 1 284 Eur;
  • VšĮ „Menava“ – 2 342 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų asociacija – 1 662 Eur;
  • Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA – 2 115 Eur;
  • Vilniaus rajono neįgaliųjų draugija – 907 Eur.
Shadow up