kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje iniciatyvoje „Šimtmečio dovanos“

Kviečiame visas Vilniaus rajono socialines įstaigas, nevyriausybines organizacijas, švietimo įstaigas, bendruomenes ir kitas organizacijas dalyvauti jau antrus metus organizuojamoje nacionalinėje iniciatyvoje „Šimtmečio dovanos“, kurios tikslas padėti savanorystės iniciatyvoms augti, pritraukti daugiau žmonių, paskatinti kurtis naujoms savanorystės tradicijoms bendruomenėse, kaimynystėse, kolektyvuose ir šeimose.


„Šimtmečio dovanos“ – tai geri darbai, kurie padeda kurti gražesnę, artimesnę ir stipresnę valstybę. Viena iš projekto veiklu – „Savanorystės mėnuo“. Tai laikas, kai kartu su savo kolegomis galite susiburti dienai ar kelioms valandoms ir skirti laiką savanoriavimui Jūsų pasirinktoje įstaigoje.

Kviečiame registruoti dovanas interneto svetainėje www.lietuva.lt pagal šias kategorijas:

  • Kuriame bendrystę – kuriame bendruomenes, kolektyvo ar organizacijos tradicijas, suburiančias žmones leisti laika kartu, skatiname pilietiškumą, stipriname socialinius ryšius, švenčiame nacionalines, miesto ar bendruomenes šventes;
  • Kuriame malonią aplinką – tvarkome ir gražiname savo bendruomenės, kaimo, miesto aplinką (surinktos šiukšlės viešose erdvėse, pasodintos gėlės ar medžiai, nudažyti suoliukai, suremontuota vaikų žaidimo aikštelė, tvora ar padarytas remontas bendruomenėje nepasiturinčiai šeimai);
  • Pasirūpiname kitais – globojame mūsų aplinkoje gyvenančius neįgaliuosius, ligonius, vienišus senjorus, vaikus, nepasiturinčias šeimas, skirdami jiems savo dėmesį ir laiką;
  • Įgaliname kitus – dalijamės savo profesinėmis žiniomis, kurios leidžia kitiems siekti savo tikslų (konsultavimas verslumo, komunikacijos, IT, amatų, teisiniais, projektų valdymo ar kitais klausimais).

Dovanas registruoti gali nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės, viešosios ištaigos, privatūs asmenys ar įmonės. Registracija vyksta iki 2018 m. lapkričio 11 d.

Shadow up