kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kompleksinių socialinių reabilitacijos paslaugų galimybė akliesiems Vilniaus rajono gyventojams

2017 m. gegužės 15 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu įsigaliojo Kompleksinių socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems (toliau – kompleksinės SRPA) teikimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja kompleksinių SRPA tvarką.


Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Vadovaujantis Aprašu, teisę į kompleksines SRPA turi aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Pažymėtina, kad:

  1. Kompleksines SRPA VšĮ „Vilties žiedas“ teiks iki 2018 m. gruodžio 15 d.;
  2. Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų;
  3. Visos kompleksinės SRPA, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai;
  4. Su akluoju asmeniu viso SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas);
  5. Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam bus teikiamos (individualiai ar grupėse po 4-10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo;
  6. Kompleksinių SRPA bus teikiamos akliesiems pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Kviečiame visus Vilniaus rajono gyventojus, kuriems dėl aklumo nustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis pasinaudoti galimybe ir gauti nemokamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija 

Shadow up