kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms

2018 m. gegužės mėn. Vilniaus rajono savivaldybė pradėjo įgyvendinti projektą ir kviečia Vilniaus rajone gyvenančias šeimas, kurios susiduria su vaikų auginimo, ar auklėjimo problemomis, nori ugdyti šeimos įgūdžius, patiria santykių krizes ar siekia taikiai išspręsti iškilusius ginčus, kreiptis dėl nemokamai teikiamų kompleksinių paslaugų:


  • Pozityvios tėvystės mokymai pagalba tėvams įsisąmoninti neigiamas fizinių bausmių ir bet kokio netinkamo elgesio su vaikais pasekmes, suteikti daugiau žinių apie vaikų emocinio gyvenimo ir jausmų ugdymo svarbą, efektyvius bei teigiamus disciplinos būdus.
  • Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, kurie susidūrė su smurtiniu elgesiu šeimoje ar įvairiomis problemomis auginant vaikus. Psichologai pagal poreikį gali teikti individualias ar šeimos konsultacijas.
  • Šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos per grupinius mokymus ugdomi finansiniai ir teisiniai įgūdžiai. Tėvų ir vaikų santykiams stiprinti organizuojami bendri užsiėmimai ir renginiai.
  • Mediacijos paslaugos – padedama konfliktuojantiems taikiai išspręsti ginčą tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams.
  • Vaikų priežiūros paslauga vaikų priežiūros paslaugos teikiamos tėvams, kurie dalyvauja projekto veiklose, tačiau neturi kur palikti savo mažamečių vaikų. Vaikų amžius – nuo trejų iki septynerių metų, paslauga teikiama ne ilgiau kaip 4 valandas.
  • Pavėžėjimo paslauga – organizuojama pagal nustatytą grafiką teikiant psichologo konsultacijas.

Projektas „Kompleksinės paslaugos Vilniaus rajono šeimoms“ finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis, vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ vadovaujantis įgyvendinimo priemone Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“.

Projekto vykdytojas – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, projekto partneriai – BĮ „Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras“, VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ ir VšĮ „Pupų pėdelis“.

 

Projekto partneriai

BĮ „Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras“

VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras“

VšĮ „Pupų pėdelis“

Mokyklos g. 64, Geisiškių k. Vilniaus r.
Tel.: 8 613 00641
el.paštas: geisiskiucentras@gmail.com

 

Piliakalnio g. 84, Nemenčinė, Vilniaus r.
Tel. 8 523 72548

Konstitucijos pr. 12, Vilnius
4 įėjimas, II aukštas.
Tel.: 8 694 05030
el.paštas: info@vpscentras.lt


Žalioji g. 48, Didžioji Riešė, Vilniaus r.
Tel.: 8 685 20255
el.paštas: info@pupu.lt

Dėl paslaugų gavimo maloniai kviečiame susisiekti su bendruomeninių šeimos namų koordinatore Egle Jurevičiene adresu Mokyklos g. 64. Geisiškių k. Vilniaus r., el. paštu bsnkoordinatore@gmail.com ar telefonu. 8 686 85697.


Shadow up