kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Pradės veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema

Nuo 2018 m. liepos 1 d. visoje Lietuvoje pradeda veikti centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema, kuri pakeis savivaldybėse esančių Vaiko teisių apsaugos skyrių pavaldumą. Nuo sekančio mėnesio visose Lietuvos savivaldybėse esantys Vaiko teisių apsaugos skyriai tampa pavaldūs centrinei vaiko teisių apsaugos institucijai –  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.


Šiuo metu yra itin aktyviai vykdoma vaiko teisių apsaugos sistemos centralizacija, išgryninamos Valstybės vaiko teisių institucijų funkcijos –  teisinė vaiko teisių apsauga atskiriama nuo savivaldos funkcijų – socialinės vaiko apsaugos. Pertvarkant ir centralizuojant vaiko teisių apsaugos sistemą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai tampa Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojais. Iš viso Lietuvoje veiks 12 tokių teritorinių skyrių, kurie apims visas 60 savivaldybių.

Nauja kuriama centralizuota vaiko teisių apsaugos sistema užtikrins nepertraukiamą, visą parą veikiančią vaiko teisių apsaugą. Pagrindinis centralizuotos tarnybos siekis yra suburti nepriklausomą, nešališką ir profesionalią komandą, kuri vadovausis viena grėsmės vaikui lygio nustatymo tvarka ir nedelsiant reaguos į kiekvieną pranešimą apie vaiko teisių pažeidimą. Po liepos 1 dienos, sukūrus naują sistemą, bus skiriama daugiau dėmesio vaiko teisių pažeidimų prevencijai, informacijos teikimui, konsultavimui, švietimui bei paslaugų suteikimui tėvams.

Siekiant užtikrinti operatyvaus pagalbos organizavimo vaikui ir šeimai inicijavimą ir koordinavimą, tarnybose pradės dirbti atvejo vadybininkai. Taip pat veiks mobilios komandos, kurias sudarys psichologas, socialinis darbuotojas, specialistas, dirbantis su priklausomybę (-es) turinčiaisiais ir kurios teiks pagalbą šeimai ir vaikui dėl nustatyto antrojo grėsmės vaikui lygio, paimto iš atstovų pagal įstatymą (tėvų).

Svarbu paminėti, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistai, puikiai pažįstantys rajono vaikus ir šeimas ir toliau bendradarbiaus su Savivaldybės administracija. Vilniaus rajono savivaldybė po liepos 1 d. vykdys visus Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintus sprendimus, susijusius su atitinkamos pagalbos vaikui organizavimu, o sprendimus, kuriuos priims teismas, pavyzdžiui vaiko atskyrimą, tėvų valdžios ribojimą, nuolatinės globos nustatymą ir kt., vykdys Vaiko teisių apsaugos skyrius, kuris bus pavaldus Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.

Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracija bendradarbiaudama su Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistais ir toliau sieks užtikrinti kokybiškas paslaugas rajono vaikams ir šeimoms.

 

Remiantis Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shadow up