kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Erasmus+ projekto vadovų baigiamasis susitikimas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijoje

2015 metų rugsėjo mėnesį startavęs tarptautinis Erasmus+ programos 2 pagrindinio veiksmo (KA2) tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektas “Education Material, Planning, Strategy and Tools for CLIL Education” baigsis šių metų rugpjūčio 31-ąją. Paskutinysis projekto vadovų susitikimas buvo organizuotas mūsų gimnazijoje birželio 18-22 dienomis. Susitikimo metu ne tik pristatyti nuveikti darbai, bet ir pristatytos idėjos, kaip CLIL mokymą integruoti į ugdymo procesą projektui pasibaigus.


Su projekto rengėjais susitikime dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos  vyr. specialistė Vilija Sipaitė, kuri kuruoja integruoto dalyko ir užsienio kalbos mokymą  (angl. CLIL) Lietuvoje. Taip pat sulaukėme Loretos Andziulienės, atstovaujančios LAKMA (Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociaciją) bei Lietuvos Edukologijos universitetą vizito.

Savaitė buvo kupina susitikimų ne vien mūsų gimnazijoje, bet ir kituose rajonuose. Išvykstamasis vizitas organizuotas į  Alytaus Dainavos pagrindinę mokyklą. Vizito tikslas – CLIL įgyvendinimas kitose mokyklose. Susitikimas buvo dviejų dalių: teorinis bei praktinis. Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja Jurgita Kamandulienė ir matematikos mokytoja metodininkė Jūratė Žukauskienė svečiams pristatė mokyklos patirtį įgyvendinant Goethe’s instituto remiamą projektą CLILIG@LITAUEN (vokiečių kalbos bei matematikos integracija) bei visus dalyvius pakvietė praktiškai išbandyti CLIL pritaikomumą (mokytojos užduotis išvertė į anglų kalbą dalyvių patogumui). Mokyklų vadovai taip pat aptarė vadybinius veiklos įgyvendinimo aspektus ir susitarė dėl tolesnio bendradarbiavimo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo įvykdyti visi projekto tikslai, sukurta daugiau  nei planuota mokomosios medžiagos. Jos naudojimas, įgyta patirtis neabejotinai prisidės prie mokymo kokybės gerinimo mūsų gimnazijoje.


Projekto koordinatorė gimnazijoje Sigita Šližauskaitė


Straipsnis atspindi jos rengėjų, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, ir Europos Komisija neatsako už šios medžiagos turinį ir galimą panaudojimą.

 

Shadow up