kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Nuo rugsėjo 1 d. bus įsteigtos dar trys naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus rajono vaikams

Vaikų nepatekusių į ikimokyklinio ugdymo įstaigas skaičius Vilniaus rajone kasmet mažėja. 2015-2017 metais Vilniaus rajone atsirado net 6 naujos ikimokyklinio ugdymo grupės. Vykdant sėkmingą ir efektyvią švietimo sistemos plėtrą rajone, 2018 m. gegužės, birželio ir liepos mėnesiais vykusiuose Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžiuose priimtų sprendimų dėka nuo š. m. rugsėjo 1 d. bus įsteigtos dar trys naujos ikimokyklinio ugdymo grupės Vilniaus rajone.


Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įteisinus privalomąjį priešmokyklinį ugdymą, kuris turi būti pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, Vilniaus rajono savivaldybė savo švietimo įstaigose sudarė visas būtinas sąlygas vykdyti priešmokyklinio ugdymo programą atsižvelgiant į kiekvieno vaiko gebėjimus ir ugdymosi poreikius, siekiant užtikrinti optimalią vaikų raidą bei padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Vilniaus rajone nuo 2016 m. atidaryta nauja priešmokyklinio ugdymo grupė Paberžės šv. Stanislavo Kostkos gimnazijos Pikeliškių pagrindinio ugdymo skyriuje ir 2 ikimokyklinio ugdymo grupės Riešės vaikų darželyje, o nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupės bus atidarytos Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ gimnazijoje – lietuvių ugdomąją kalba, Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos Čekoniškių pagrindinio ugdymo skyriuje ir Dūkštų pagrindinėje mokykloje – lenkų ugdomąja kalba.

2016 metais į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinį ugdymą teikiančias įstaigas nepateko 453 vaikai, o 2017 m. – tik 376 vaikai. Sprendžiant vietų trūkumo darželiuose problemą, bendrojo ugdymo mokyklose kiekvienais metais atidaromos ikimokyklinio ugdymo ir mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės, statomos naujos bei rekonstruojamos-renovuojamos senos ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurių patalpose atidaromos naujos ikimokyklinio ugdymo grupės.

Vilniaus rajono savivaldybei švietimas visada buvo prioritetinė sritis, kuriai kiekvienais metais skiriama beveik pusė Savivaldybės biudžeto. Įsteigus naujas ikimokyklinio ugdymo grupes Vilniaus rajono švietimo įstaigose bus sudarytos sąlygos daliai ikimokyklinio amžiaus vaikų, dėl vietų trūkumo nepatekusių į vaikų darželį, ugdytis pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Shadow up