kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rugsėjo mėnesio Tarybos posėdžio aktualijos

Šiandien, rugsėjo 26 d., Vilniaus rajono savivaldybėje vyko Tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti ir priimti 39 aktualūs ir svarbūs Vilniaus rajono gyventojams klausimai.


Pirmiausiai Tarybos sprendimu buvo patvirtintas sprendimo projektas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto padidinimo“. Priimtu sprendimo projektu bus padidintos 2018 m. Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir asignavimai, siekiant suteikti Savivaldybei įvykdyti darbus, kuriems skiriamas finansavimas.

Kitu klausimu Taryba nustatė pajamų mokesčio dydžius ir lengvatas, taikomas įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai. Atsižvelgus į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktus statistinius duomenis bei atlikus analizę apie gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus 2017-2018 m., skaičių, sumokėtą pajamų mokestį ir suteiktas pajamų mokesčio lengvatas, nuspręsta 2019 m. nedidinti fiksuoto pajamų mokesčio dydžio.

Siekiant patenkinti ikimokyklinės įstaigos poreikį Riešės ir Avižienių seniūnijose, buvo patvirtintas sprendimo projektas „Dėl lopšelio-darželio patalpų su sklypu, esančių netoli Riešės ir Avižienių seniūnijų ribos, pirkimo“. Nupirkus patalpas, Savivaldybė išspręs ikimokyklinio ugdymo problemą labiausiai augančiose Vilniaus rajono Riešės ir Avižienių seniūnijose, kur planuojama įsteigti naują darželį prie abiejų seniūnijų ribos.

Tarybos posėdžio metu taip pat buvo nustatytas didžiausias leistinas pareigybių skaičius kiekvienoje Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigoje. Nuo 2018 m. spalio 1 d. Vilniaus rajono švietimo įstaigoms bus papildomai skirta 14,75 etato naujoms specialistų, atsakingų už saugų ir kryptingą mokinių užimtumo po pamokų organizavimą, pareigybėms įsteigti.

Įsibėgėjus Tarybos posėdžiui taip pat buvo patvirtintos naujos Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės, kurios įpareigoja kiekvieną savininką ar valdytoją prižiūrėti ir tvarkyti savo žemės sklype augančius želdynus ir želdinius bei prižiūrėti ir puoselėti gamtos aplinką, kad sveiki ir gražūs želdiniai ne tik mus džiugintų, bet ir nekeltų pavojaus mūsų sveikatai ir saugumui.

Posėdžio metu Taryba taip pat priėmė sprendimą Vilniaus rajono Dūkštų seniūnijoje, Geisiškių k. suformuoti 0,1800 ha ploto visuomenės poreikiams skirtą teritoriją ir joje įrengti vaikų žaidimo bei atliekų konteinerių aikšteles.

Pasibaigus Tarybos posėdžiui, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pakvietė visus jau šį savaitgalį, rugsėjo 29 d., atvykti į tradicinę Vilniaus rajono derliaus šventę.

Shadow up