kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Patvirtinti mokesčio dydžiai ir lengvatos Vilniaus rajono gyventojams norintiems įsigyti verslo liudijimus 2019 m.

Š. m. rugsėjo 26 d. vykusiame Tarybos posėdyje buvo patvirtinti fiksuotų pajamų mokesčio dydžiai, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2019 metų vykdomai veiklai ir numatytos šio mokesčio lengvatos.


2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, kuris nustato savivaldybių tarybų teisė nustatyti fiksuoto dydžio pajamų mokestį bei galimas taikyti šio mokesčio lengvatas. Iki Įstatymo pakeitimo Savivaldybės tarybos negalėjo nustatyti mažesnių fiksuotų pajamų mokesčio dydžių neribojant veiklos teritorijos vykdomoms veikloms.

Remiantis teise nustatyti fiksuotų dydžio pajamų mokestį veiklos rūšims, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, Vilniaus rajono savivaldybės taryba nusprendė nedidinti fiksuotus pajamų mokesčio dydžius 2019 metais vykdomai veiklai. Fiksuotas pajamų mokestis liks kaip ir 2018 m. ir sieks 684 Eur, neribojant veiklos teritorijos. Atsižvelgiant į veiklos rūšies mastą, paklausumą, pelningumą ir kt. savybes, Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje bei visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją, mokestis bus diferencijuojamas nuo 90 iki 240 Eur metams. Tokiu sprendimu, nekeliant  mokesčio, siekiama nebloginti verslo aplinkos, sudaryti palankesnes sąlygas Vilniaus rajono gyventojams vystyti smulkųjį verslą vykdant veiklą pagal verslo liudijimus, skatinti gyventojų užimtumą bei padidinti verslu užsiimančių asmenų skaičių.

Vilniaus rajono savivaldybės taryba atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 7 str. nuostatas (mokesčių mokėtojų lygybės principą) nustatė lengvatas tam tikroms asmenų grupėms. Tarp lengvatų gavėjų – gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, bedarbiai, registruoti darbo biržoje, tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, neįgalius vaikus auginantieji, mokiniai, studentai, kitos gyventojų grupės.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis, š. m. rugsėjo 5 d. Vilniaus rajono savivaldybė pagal įsigytų verslo liudijimų skaičių iš visų 60 Lietuvos savivaldybių užėmė 4 vietą (2017 m. taip pat buvo 4, 2016 m. buvo 5 vieta), pagal įsigytų verslo liudijimų mokėtiną sumą – 1 vietą tarp Lietuvos rajoninių savivaldybių.

Per 2018 m. (sausio – rugsėjo mėn.), taikant patvirtintus Vilniaus rajono savivaldybės tarybos tarifus, VMI išdavė 3 310 verslo liudijimų. Pabrėžtina, kad iš visų išduotų liudijimų pagal vykdomą teritoriją daugiausia įsigyta verslo liudijimų vykdyti veiklą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje (1 210 verslo liudijimų, visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje – 1 136 verslo liudijimai).  

Daugiausia verslo liudijimų buvo įsigyta paslaugų – 2 835 (2017 m. – 2 924), prekybos 423 (2017 m. – 434) bei gamybos – 184 (2017 m. įsigijo verslo liudijimų – 177) srityse.

Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, sąrašą rasite čia.

Susipažinti su lengvatų, taikomų gyventojams, įsigysiantiems verslo liudijimus 2019 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašu galite čia.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Savivaldybėje ne pirmus metus aktyviai veikia Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas, kurio veikla tiesiogiai yra susijusi su smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų finansine parama. Fondas prisideda kuriant Vilniaus rajone verslo rėmimo institucinę sistemą bei didinant verslo kūrimo potencialą, skatina rajono gyventojų verslumą, didina rajone veikiančių įmonių konkurencingumą, sudaro palankią aplinką kurti naujas bei išsaugoti senas darbo vietas.

Daugiau informacijos apie Vilniaus rajono savivaldybės administracijos teikiamos paramos SVV subjektams sąlygas, prioritetus ir paramos teikimo tvarką galite rasti čia.

Daugiau aktualios informacijos Vilniaus rajono verslininkams galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje, rubrikoje „VERSLININKUI“.

 

Shadow up