kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kabiškių gyventojų kultūros sklaidą užtikrins naujas kultūros skyrius

Netrukus Kabiškių gyvenvietėje sparčiai plėsis kultūros vyksmas – spalio 26 d., Tarybos posėdžio metu, pritarta Kabiškėse įsteigti Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro skyrių, kuris atitiks bei užtikrins vietos bendruomenės kultūrinius poreikius bei sudarys sąlygas mėgėjų meno kūrybos raiškai skleistis. Kabiškių kultūros skyrius įsikurs buvusioje Kabiškių mokyklos-darželio pastato dalyje.


Kabiškių gyvenvietės ir aplinkinių kaimų gyventojai galės ne tik naudotis čia veikiančia biblioteka ir lankyti sportinius užsiėmimus, bet ir dalyvauti vietos kultūriniame gyvenime bei lankytis organizuojamuose renginiuose. Kabiškių kultūros skyrius suaktyvins bendruomenę bendram kultūriniam ir socialiniam darbui. Neabejotina, kad kultūros skyriaus veikla taip pat prisidės prie vaikų ir jaunimo kūrybinių bei sportinių pomėgių ugdymo.

Savivaldybė nuolat siekia padėti atskleisti, išsaugoti ir plėtoti visuomenės kultūrinį tapatumą ir kūrybinį potencialą. Vilniaus rajone šiuo metu veikia du kultūros daugiafunkciniai centrai (toliau – DKC): Rudaminos ir Nemenčinės. 2017 metų pabaigoje Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui priklausė 14 skyrių, o Nemenčinės – 13, esančių Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Abiejuose daugiafunkciniuose kultūros centruose organizuojamų kultūrinių renginių skaičius nuolat auga, išauga ir gyventojų susidomėjimas kultūrine veikla. 2017 m. Nemenčinės DKC ir jo skyriuose veikė 23 mėgėjų meno kolektyvai. Per metus susikūrė dar du choreografiniai kolektyvai. Dar didesnis norinčių dalyvauti kultūrinėje, edukacinėje veiklose dalyvių skaičius  Rudaminos DKC. 2017 m. čia susikūrė net penki meno kolektyvai. Padidėjo būrelių jaunimui skaičius, todėl daugiau vaikų ir jaunimo gali lengviau pasirinkti sau tinkamą užsiėmimą. Be to, meno kolektyvai aktyviai koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Daugiafunkcinių kultūros centrų meno kolektyvai praėjusiais metais surengė per 300 koncertų, suorganizuota daugiau kaip 30 koncertinių išvykų į užsienį.

Daugiau apie kultūros aktualijas kviečiame skaityti rubrikoje Kultūra ir sportas. 

Shadow up