kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Lapkričio mėnesio Tarybos posėdyje – prisiekė du nauji Tarybos nariai

Šiandien, lapkričio 30 d., Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu svarstyti bei priimti aktualūs Vilniaus rajono gyventojams klausimai ir prisaikdinti du nauji Savivaldybės tarybos nariai.


Prieš pradedant svarstyti numatytus darbotvarkės klausimus, Tarybos posėdžio pradžioje sąžiningai atlikti Tarybos nario pareigas, atstovauti gyventojų teisėms ir viešiesiems interesams iškilmingai prisiekė Darbo partijos nariai Gražina Tamašauskienė ir Vytautas Zinkevičius, pakeisdami šios partijos kolegas Albertą Gaidamovičių bei Kristiną Bortko. Nauji Tarybos nariai prisaikdinti dalyvaujant Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos nariui Taurui Rutkūnui. Po priesaikos naujieji Savivaldybės tarybos nariai pasveikinti – jiems palinkėta prasmingo darbo ir sėkmės, atstovaujant rajono gyventojų interesams.

Posėdyje dalyvavo atvykę svečiai, tarp kurių Seimo narys Česlav Olševski, Savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai bei suinteresuoti rajono gyventojai.

Pradedant numatytų darbotvarkės klausimų svarstymą, Tarybos nariams, Savivaldybės administracijos atstovams, atvykusiems svečiams bei Tarybos posėdį stebėjusiems gyventojams buvo pristatytas ir Tarybos patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patikslinimas bei biudžeto asignavimų perskirstymas. Siekiant užtikrinti efektyvų Savivaldybės turto valdymą ir priežiūrą, taip pat buvo patvirtintas sprendimo projektas dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos, kuri nustato svarbiausias gaires, kaip turi būti valdomas turtas, kad kuo geriau tarnautų rajono gyventojų poreikiams tenkinti ir biudžeto pajamoms didinti.

Tęsiant tarybos posėdžio klausimų svarstymą, buvo patvirtintas naujas Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo (toliau NVŠ) lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašas, leidžiantis sudaryti platesnės galimybės NVŠ programų teikėjams panaudoti ugdymo veikloms skiriamas lėšas bei padidinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

Tarybos posėdžio metu pritarta dėl Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Kabiškių skyriaus įsteigimo bei patvirtinta šio kultūros centro nuostatų nauja redakcija. Taip pat patvirtintas biudžetinės įstaigos Vladislavo Sirokomlės muziejaus teikiamų paslaugų sąrašas ir šių paslaugų įkainiai.

Siekiant užtikrinti efektyvią vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūrą, Tarybos posėdžio metu buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas. Patvirtintas 23 seniūnijų esamų prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašas palengvins kelių ir gatvių priežiūrą bei pagerins kontrolę sudarant remontuotinų kelių sąrašą.

Taryba taip pat pritarė gatvių pavadinimų suteikimo, trasos pratęsimo bei visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo sprendimo projektams.

Apie tai ir daugiau lapkričio mėnesio Tarybos posėdžio aktualijų ir naujienų plačiau rasite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos puslapyje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos kviečiame posėdžio transliacijos įrašą žiūrėti čia.

 

 

 

 

Shadow up