kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Skelbimas apie būstų pirkimą

Perkančioji organizacija: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, į. k. 188708224.

Perkančiosios organizacijos rekvizitai: Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, faks. (8 5) 275 1990, el. p. vrsa@vrsa.lt, tinklalapis www.vrsa.lt.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036.

1. Skelbiamų derybų būdu perkami:

18 (aštuoniolika) vieno kambario būstai, esantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
15 (penkiolika) dviejų kambarių būstai, esantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
3 (tris) trijų kambarių būstai, esantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
1 (vienas) trijų arba keturių kambarių būstas, esantys Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;
1 (vienas) trijų arba keturių kambarių būstas, esantis Vilniaus r., Nemėžio k., Skaidiškių k., arba Rudaminos k.
Būstai perkami socialinio būsto reikmėms.

2. Pirkimas skaidomas į dalis – galite rasti čia.

3. Perkamiems būstams keliami reikalavimai - galite susipažinti čia.

4. Pasiūlymų vertinimo kriterijai – atsižvelgiant į derybų rezultatus ir remiantis vertinimo kriterijais, nustatytais pirkimo dokumentuose.

5. Pirkimo dokumentai skelbiami Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt  arba išduodami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Rinktinės g. 50, Vilnius, 207 kab.) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13:00 val. iki 15.00 val. Informacija teikiama telefonais: (8 5) 273 0407, (8 5) 275 1952, bei el. p. bozena.buiko@vrsa.lthalina.biedzynska@vrsa.ltaleksandra.cerniauskiene@vrsa.lt.

6. Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.

7. Pasiūlymų pateikimo terminas – iki 2019 m. gegužės 31 d. 15:00 val.

8. Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūlymais, vyks 2019 m. birželio 3 d., 10:00 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos mažojoje salėje (Vilnius, Rinktinės g. 50, 210 kab.).

9. Pasiūlymų pateikimas – Pasiūlymas kartu su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtintas kandidato arba jo įgalioto asmens parašu įdėtas į voką ir užklijuotas. Pasiūlymus kandidatai gali pateikti patys arba per kurjerį (iki 2019 m. gegužės 31 d. 15:00 val.). Pasiūlymai su dokumentais registruojami Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriuje (Vilnius, Rinktinės g. 50, 207 kab.).

Shadow up