kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Posėdžiavo Vilniaus rajono savivaldybės taryba

Tradiciškai, paskutinį mėnesio penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko į Tarybos posėdį, kuriame buvo svarstyta ir priimta 48 aktualių bei svarbių Vilniaus rajono gyventojams sprendimų. Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai bei suinteresuoti rajono gyventojai.


Tarybos posėdžio pradžioje buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) 2018 m. veiklos ataskaita bei patikslintas Vilniaus rajono 2019-2021 m. strateginis veiklos planas, kuriuo remiantis organizuojama Savivaldybės veikla ir pagal kurio programas vykdomas Savivaldybės biudžetas. Posėdžio metu taip pat pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2019 metų padidinimui ir biudžeto asignavimų perskirstymui.

Taryba pritarė sprendimo projektui dėl VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo, kuriame išdėstytos strateginės įstaigos veiklos vystymo kryptys, numatyti tikslai bei uždaviniai, priemonės jiems pasiekti bei planuojami rezultatai. Taip pat patvirtintos VšĮ Vilniaus rajono centrinės poliklinikoje atliekamų mokamų dantų protezavimo paslaugų kainos.

Tarybos posėdžiui įsibėgėjus, posėdžiavę tarybos nariai pritarė Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatoms, kuriais remiantis bus skelbiama atranka bendruomeninių organizacijų tarybos nariais atrinkti. Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba bus visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš Savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų laikantis lygaus šalių atstovavimo principo.

Aktualūs sprendimai priimti ir švietimo srityje – nustatytas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigose bus 2878,32 pareigybių, iš jų: mokytojų pareigybių – 1114,25; kitų darbuotojų – 1764,07. Svarbios žinios ir Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos ir gyvenvietės bendruomenei – nuo š. m. rugsėjo 1 d. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijoje bus įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė lietuvių ugdomąja kalba.

Svarbus sprendimo projektas patvirtintas ir socialinėje srityje – Taryba pritarė dėl biudžetinės įstaigos Kuosinės socialinės globos namų steigimo ir nuostatų patvirtinimo. Globos namai Kuosinėje bus stacionari socialinių paslaugų įstaiga, kuri teiks ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą apie 25-iems asmenims su specialiaisiais poreikiais. Planuojama, kad socialinės globos namai pradės veikti jau kitais metais.

Tarybos posėdžio pabaigoje buvo pritarta trasų sutrumpinimo bei pratęsimo sprendimo projektams, suteikti bei panaikinti gatvių pavadinimai įvairiose Vilniaus rajono seniūnijose. Tarybos posėdžio metu taip pat patvirtinti sprendimo projektai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Nemenčinės miesto ir Sužionių seniūnijose.

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei pasižiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia. 

 

 

 

Shadow up