kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybėje – pasitarimas dėl institucinės globos pertvarkos procesų Vilniaus regione

Liepos 23 d. Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė Kristina Paulikė. Vizito tikslas – aptarti institucinės globos pertvarkos procesus Vilniaus regione, išgirsti Vilniaus rajono specialistų patirtis, sėkmes ir iššūkius.


Susitikime dalyvavo su šeimomis ir vaikais dirbantys Vilniaus rajono specialistai – atvejo vadybininkai, globos centrų atstovai. Taip pat dalyvavo ir Savivaldybės administracijos atstovai: direktoriaus pavaduotoja Beata Maliušickaja, tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir jaunimo reikalų koordinatorės, Socialinių paslaugų šeimai ir vaikui bei Socialinės rūpybos skyriaus vedėjos, švietimo skyriaus ir investicijų skyriaus atstovės.

K. Paulikė, Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė, pristatė strateginį institucinės pertvarkos tikslą – kurti kompleksiškai teikiamų paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam vaikui, neįgaliajam ar jo šeimai gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą bendruomenėje, o kiekvienam likusiam be tėvų globos vaikui augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, jos nesant – įtėvių, globėjų šeimoje. Aptartos pagrindinės pirmajame Pertvarkos projekto etape (2014-2020 m.) plėtojamos socialinės paslaugos: apsaugotas būstas, atvejo vadybos paslaugos vaikams, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, bendruomeniniai vaikų globos namai, budinčių globotojų užtikrinimo paslauga, įdarbinimo su pagalba paslaugos asmenims, turintiems proto ar (ir) psichikos negalią, kompleksinė pagalba besilaukiančioms moterims ir vienišų motinų šeimoms su vaikais iki 3 m., laikinas atokvėpis, palydimoji globa, socialinių globėjų veiklos užtikrinimo paslauga.

Antrasis Pertvarkos projekto etapas, pasak K. Paulikės, susidės iš dviejų esminių dalių: infrastruktūros kūrimo ir paslaugų plėtojimo. Pagrindinės naujos antrojo etapo paslaugos:

  • Apsaugotas būstas. Kai proto ar psichikos negalią turintys asmenys apgyvendinami jiems suteiktame būste ir tvarkosi savarankiškai, gaudami minimalią atvejo vadybininko pagalbą (iki 7 val. per savaitę).
  • Socialinės dirbtuvės.
  • Pagalba priimant sprendimus. Paslauga reikalinga tais atvejais, kai žmogui nustatomas neveiksnumas vienoje ar kitoje srityje – ar tai būtų piniginiai sandoriai, ar sveikatos klausimai ir pan. Jei asmuo turi globėją, sprendimus gali padėti priimti jis, bet jei nėra artimo žmogaus, tai galėtų būti ir profesionalus pagalbininkas sprendimams priimti.
  • Įdarbinimas su pagalba. Paslauga susideda iš dviejų dalių: darbo paieškos ir palydimosios pagalbos įsidarbinus. Darbo asistentas padės ne tik susirasti darbą, bet ir jame išsilaikyti.

K. Paulikė ypatingai daug dėmesio skyrė apsaugoto būsto paslaugai, pasakojo apie geruosius pavyzdžius Vilniaus mieste. Vyko diskusija apie paslaugos skyrimo ir teikimo detales, panašumus ir skirtumus nuo socialinio būsto.

Antrojo Pertvarkos projekto etapo paslaugų dalis bus orientuota į socialines paslaugas neįgaliesiems ir jų šeimos nariams. Šių paslaugų koordinavimą vykdys Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

K. Paulikė apžvelgė Vilniaus rajono savivaldybės pateiktas paraiškas naujų grupinio gyvenimo namų statyboms bei socialinių dirbtuvių steigimui. Savivaldybės investicijų skyriaus specialistai patikslino Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertės turimą informaciją.

Susitikimo pabaigoje Vilniaus regiono pertvarkos procesų ekspertė K. Paulikė pasidomėjo ir kitomis sritimis, kuruojamomis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos: bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų reikalais Vilniaus rajono savivaldybėje, specialistų nuomone apie naują Socialinių paslaugų katalogo redakciją, Globos centrų veikla ir pan. K. Paulikė išklausė Savivaldybės atstovų klausimų ir pastebėjimų. Nuspręsta ir toliau aktyviai bendrauti tiek formaliai, tiek neformaliai.


Shadow up