kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Konferencija, skirta Europos kovos su prekyba žmonėmis dienai paminėti

Spalio mėnesį Europa mini kovos su prekyba žmonėmis dieną, kuri primena, kad šiuolaikinė vergovė išlieka vienu brutaliausiu, sunkiai suvaldomu žmogaus teisių pažeidimu visame pasaulyje. Ta proga spalio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko konferencija, kurios metu aptarta esama situacija, jos iššūkiai, prekybos žmonėmis formos bei galimi prevencijos ir kovos su prekyba žmonėmis būdai.


Konferencijoje, kurios tikslas – padiskutuoti, supažindinti su prekybos žmonėmis formomis, verbavimo būdais ir pagalba aukoms, aptarti didžiausią susirūpinimą keliančius aspektus, išklausant skirtingų institucijų atstovų, susiduriančių su šiuo reiškiniu pozicijas, susirinko gausus būrys svečių. Renginyje dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos pirmininkė Teresa Demeško kartu su komisijos nariais, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, Vilniaus rajono seniūnijų specialistai, mokyklų atstovai.

Pasidalinti savo patirtimis ir įžvalgomis atvyko kompetentingų institucijų bei organizacijų atstovai: Vilniaus rajono poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja Loreta Vitkutė-Maigienė, Specializuotos pagalbos centro atstovė Jovita Simniškienė, Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė. Konferencijoje taip pat dalyvavo Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariato1-ojo veiklos skyriaus viršininkas Bogdan Antonovič, bendruomenės pareigūnai Anželika Rakauskienė ir Stanislav Voicechovskij.

Konferencijos pradžioje Savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Juliana Lipinska padėkojo visiems atvykusiems ir palinkėjo dalyviams išnešti kuo daug vertingų žinių bei jomis pasidalinti su kitais. Sveikinimo žodį tardama Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško pabrėžė, kad konferencijos metu aptariama prekybos žmonėmis sritis yra itin svarbi Vilniaus rajono institucijoms. „Turime dėti visas pastangas gyventojų saugumui užtikrinti. Prekyba žmonėmis – tai kompleksiška problema, todėl spręsdami ją turime veikti vieningai. Svarbus itin glaudus visų atsakingų institucijų bendradarbiavimas.“, – sakė T. Demeško. Mero pavaduotoja taip pat padėkojo visiems specialistams, kurie atlieka labai svarbų prevencinį darbą ir prisideda prie šios skaudžios problemos sprendimo.

Pirmąjį konferencijos pranešimą skaitė Vilniaus rajono poliklinikos Psichikos sveikatos centro vedėja, vaikų ir paauglių psichiatrė Loreta Vitkutė-Maigienė. Savo pranešime „Vaikų elgesio ir rizikos ypatumai pagal amžiaus grupes“ pranešėja atkreipė dėmesį į rizikos signalus, kurie pasireiškia skirtingo amžiaus vaikams ir gali byloti apie neigiamas patirtis ar situacijas jų gyvenime.

Specializuotos pagalbos atstovė Jovita Simniškienė savo pranešime kalbėjo apie specializuotą pagalbą nuo smurto artimojoje aplinkoje nukentėjusiems asmenims. Centro atstovė papasakojo apie tai, kokią veiklą vykdo jos atstovaujama institucija ir kur kritinėje situacijoje atsidūrę asmenys gali kreiptis pagalbos. Konferencijos dalyviai sužinojo, pvz., kad Vilniaus rajono gyventojai gali kreiptis į „Moterų informacijos centrą“ (tel. 865095216, el. p. spc@lygus.lt), kur jiems bus suteikiama ne tik konsultacinė, bet ir psichologinė ar teisinė pagalba.

Dar viena pranešėja – Dingusių žmonių šeimų paramos centro projektų vadovė Rugilė Butkevičiūtė savo pranešime palietė itin opią problemą, susijusią su mūsų visų saugumu elektroninėje erdvėje. Kalbėdama apie paramos centro veiklą, R. Butkevičiūtė papasakojo apie pagalbą, teikiamą dingusių vaikų tėvams. Pranešimo metu labai išsamiai buvo aptarti naujausi verbavimo ir manipuliavimo žmonėmis būdai, kai pasinaudojant asmens pažeidžiamumu jis yra įtraukiamas į nusikalstamą veiką arba priverčiamas atlikti tam tikrus veiksmus prieš savo valią.

Konferencijos pabaigoje dalyviai turėjo progą susipažinti su prevenciniu trumpametražiu filmu „Viskas bus gerai“, kuris gyvai parodo prekybos žmonėmis problemos mąstą Lietuvoje.

Pagalbos telefonai:

Bendrasis pagalbos centras: 112

Moterų informacijos centras: 865095216

Vaiko dingimo atveju nemokama pagalbos linija: 880026161
Shadow up