kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informuojame apie Vilniaus rajono žemės sklypų savininkams taikomas lengvatas

Artėjant lapkričio 15 dienai, kuomet visi savininkai privalo sumokėti žemės mokestį – iškyla nemažai klausimų dėl nustatyto žemės mokesčio dydžio. Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama mažinti gyventojų mokestinę naštą, teikia jiems žemės mokesčio lengvatas.


Vadovaudamasi žemės mokesčio įstatymo suteikta teise, Vilniaus rajono savivaldybė 2019 metams nustatė šias žemės mokesčio lengvatas:

  • kaip ir ankstesniais metais pensinio amžiaus asmenys, neįgalieji asmenys ir nepilnamečiai, kurių šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje, t. y. 2019 m. sausio 1 d., nėra darbingų asmenų yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 3 ha bendrą visų paskirčių žemės plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste;
  • visi Vilniaus rajono gyventojai yra atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 5 ha žemės ūkio paskirties žemės (išskyrus mėgėjų sodų sklypus) plotą kaimo vietovėse ir 0,25 ha Nemenčinės mieste. Ši lengvata netaikoma sklypų apleistiems žemės ūkio naudmenų plotams, nustatytiems nuotoliniais kartografavimo metodais.

Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenimis 2019 metais pagal šias lengvatas žemės sklypų savininkai bus atleisti nuo mokesčio mokėjimo už 43 295,42 ha žemės ploto, o suteiktų lengvatų dydis sieks 1 140 317 Eur.

Tokios pat lengvatos žemės sklypų savininkams galiojo 2018 metais, kuomet jie buvo atleisti nuo žemės mokesčio mokėjimo už 36 610,21 ha žemės ploto, o suteiktų lengvatų dydis siekė 1 346 673 Eur.

Papildomai 2019 metais Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama sumažinti meteorologinių reiškinių padarytos žalos žemės ūkio sektoriui, perpus sumažino žemės mokestį Vilniaus rajono ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius, už žemės ūkio paskirties žemės sklypus, išskyrus apleistą žemę. Tokią lengvatą gaus 3 037 Vilniaus rajono ūkininkų.

2018 metais dėl sausros padarinių žemės mokesčio lengvata buvo suteikta 2 794 Vilniaus rajono ūkininkams, deklaravusiems žemės ūkio pasėlius, o suteiktų lengvatų dydis siekė 94 257 Eur.

Shadow up