kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. birželio mėn.

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:194), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-19 SPRENDIMU NR. T3-70, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus Nr. 86, Nr. 87, Nr. 88: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0200:8390, kad. Nr. 4174/0200:8391 ir kad. Nr. 4174/0200:8392), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., Žemaitukų 1-ojoje al. 47, 49 ir 45, apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam Detaliajam planui. Planuojamos teritorijos plotas 0,3261 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-07-03 iki 2018-07-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-06-29

Informuojame, kad 2018 m. liepos 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Giedrė Ramonaitė.
Iki 2018 m. liepos 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-29

Informuojame, kad 2018 m. liepos 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dimšos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marjan Adamovič.
Iki 2018 m. liepos 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-29

Informuojame, kad 2018 m. liepos 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Edita Gončarova-Laukkonėn.
Iki 2018 m. liepos 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-29 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0600:443, 444, 445 (BUVĘS KAD. NR. 4110/0600:218), ESANČIŲ GRIOVIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-23 SPRENDIMU NR. T3-67, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: pakeisti kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0600:1085 ir kad. Nr. 4110/0600:1086), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 37A ir 37 B, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam Detaliajam planui, nustatyti papildomus teritorijos naudojimo reglamentus (užstatymo tipą, jei jis nenustatytas, kitus reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,3810 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-07-03 iki 2018-07-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-06-29

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:211), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2014-05-30 sprendimu Nr. T3-198, keitimo inicijavimo, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0300:8221), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k.“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0300:1061), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., sujungti su žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 4103/0300:8221), esančiu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 1,5579 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-07-02 iki 2018-07-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. 2723771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-06-18 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-06-29 

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:684, kad. Nr. 4152/0400:686, kad. Nr. 4152/0400:687, kad. Nr. 4152/0400:688, kad. Nr. 4152/0400:695, kad. Nr. 4152/0400:698, kad. Nr. 4152/0400:699, kad. Nr. 4152/0400:702), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano keitimo projektas. Detalusis planas įregistruotas teritorijų planavimo registre 2014-06-25, Nr. T00071964.
Planavimo pagrindas – 2017-06-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu Nr. KADI-299 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatoriai:  Jonas Varkauskas,  gyv. Tulpių g. 11C, Galgių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. ir Galina Jachimovič, gyv Gerosios Vilties g. 20-8, Vilniuje.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslas: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-05-30 sprendimu Nr. T3-206 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:684, kad. Nr. 4152/0400:686, kad. Nr. 4152/0400:687, kad. Nr. 4152/0400:688, kad. Nr. 4152/0400:695, kad. Nr. 4152/0400:698, kad. Nr. 4152/0400:699, kad. Nr. 4152/0400:702), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamojoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo reguliavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, kontaktinis tel. (8 5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt , projekto vadovė - Daiva Jonikienė.
Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-07-02 iki 2018-07-17 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-138), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijoje Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r. sav.
Viešas projekto aptarimas vyks 2018-07-17 d. 11 val. projekto rengėjo biure Sporto g. 10, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2018-07-17. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-06-28

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo kad. Nr. 4110/0800:615, esančio Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-11-25 sprendimu Nr. 913, keitimo projektas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. KADI-344 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:615), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-11-25 sprendimu Nr. 913, keitimo inicijavimo“.

Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-11-25 sprendimu Nr. 913 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:615), esančio Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo supaprastinta tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius –  Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatoriai: Selemutė Nekrošienė, gyv. Chemijos g. 9A-19, Kaunas, Arnoldas Braškys, Rūta Braškienė, gyv. Mikalojaus Koperniko g. 10-1, Gineitiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Detaliojo plano rengėjas – UAB ,,Projektavimo sprendimai“, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT – 09308, Vilnius. Informacija teikiama tel. +370 679 92646, el. paštas migle@projektavimosprendimai.lt.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-07-02 iki 2018-07-17 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-17-374), Zujūnų seniūnijoje (Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.) ir projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 3, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 h.
Viešas svarstymas: detaliojo plano keitimo sprendinių viešas aptarimas įvyks 2018 m. liepos mėn. 17 d. 16 val. Zujūnų seniūnijos patalpose,  Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14010 Vilniaus r.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui ir/ar organizatoriui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki viešinimo pabaigos, t.y 2018-07-17. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-06-27

Informuojame, kad 2018 m. liepos 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius UAB “A. Valinsko tvenkiniai”.
Iki 2018 m. liepos 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-26

Informuojame, kad 2018 m. liepos 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gamernės viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Eimantas Klimas.
Iki 2018 m. liepos 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-26

Informuojame, kad 2018 m. liepos 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pasadininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Erik Kazjanin.
Iki 2018 m. liepos 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-26

Vadovaujantis 2017-02-02 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-49 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:449 ir kad. Nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2017-02-14 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-32-(3.35) parengtas detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Rimvydas Svetlauskas.

Detaliojo plano keitimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-113 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:499 ir kad. Nr. 4174/0300:450), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos  paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ) žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:670, kad. Nr. 4174/0300:675,  kad. Nr. 4174/0300:672, kad. Nr. 4174/300:669, kad. Nr. 4174/0300:668 ir kad. Nr. 4174/0300:684), esančius Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Dainų g. 11, 13, 4, 8, 6, 2, padalyti į atskrus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-02 įsakymo Nr. KADI-49 priedu Nr. 1 – Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti – SPAV  nerengiamas, teritorijos koncepcinė schema nerengiama.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas  Avižienių sen., patalpose adresu Sudervės g. 9,  Avižieniuose nuo 2018-07-04 iki 2018-07-19 . Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. liepos mėn.  19 d. 12 val. Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų pateikimo tvarka: Informacija ir pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje tpdris. lt (objekto Nr. K-VT-41-17-70)  per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos

2018-06-26 

Informuojame apie žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:553, kad. Nr. 4174/0100:558, kad. Nr. 4174/0100:1590 ir kad. Nr. 4174/0100:1591), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., detaliojo plano keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. KADI-90.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: UAB „HOVANA“.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 655 02908.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-07-28 įsakymu Nr. KADI-451 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0100:553, kad. Nr. 4174/0100:558, kad. Nr. 4174/0100:1590 ir kad. Nr. 4174/0100:1591), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Riešės k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius.
Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-06-29 iki 2018-07-13 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k. Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2018-06-29 iki 2018-07-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k. Avižienių sen., Vilniaus r.

Viešas svarstymas įvyks 2018-07-16, 1300 val., pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2018-07-13.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-06-26

Informuojame, kad 2018 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorius Mantas Arasimavičius.
Iki 2018 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-21

Informuojame, kad 2018 m. liepos 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Janina Nitijevskaja.
Iki 2018 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-19 

Informuojame, kad 2018 m. liepos 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Guopstų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Karolis Šulinskas.
Iki 2018 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-19

Informuojame, kad 2018 m. liepos 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tadas Belickas.
Iki 2018 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-19

Informuojame, kad 2018 m. liepos 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Geisiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Darius Augaitis.
Iki 2018 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-19

Informuojame, kad 2018 m. liepos 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Algimantas Šakočius. 
Iki 2018 m. liepos 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-19

Informuojame, kad rengiamas sprendimo projektas „Dėl Kiemelių k., Maišiagalos sen., Moliūnų k., Dūkštų sen., Vilniaus r. sav. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų  dokumentais galima Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, 426 kab., tel. 2723771, iki Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdžio pradžios, t.y. iki 2018 m. birželio 29 d. 10 val. Siųsti pasiūlymus dėl   planavimo tikslų galima adresu Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Sprendimo projektas

2018-06-15

Informuojame, kad 2018 m. birželio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Galgių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Linas Ptašekas.
Iki 2018 m. birželio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-13

Informuojame, kad 2018 m. birželio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Giedraitiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Andrej Bachov.
Iki 2018 m. birželio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:448), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 17, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-07 įsakymu Nr. KADI-411, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0300:12), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 12“.
Planavimo tikslai: nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, sujungti Detaliuoju planu suformuotus žemės sklypus Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 8, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0300:12), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 12, perdalyti juos, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 0,7395 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-06-11 iki 2018-06-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-06-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2018-06-11

Vadovaujantis 2017-11-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-629 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382, keitimo inicijavimo bei 2017-12-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-206-(3.35), parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 4,1670 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatoriai: Aleksandras Taraškevičius ir Irina Taraškevičienė, gyv. Kiškių g. 5, Vilniuje, tel.: +370 698 44649.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2014-10-03 sprendimu Nr. T3-382 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0200:1066 ir kad. Nr. 4103/0200:1069), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-666.

Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-06-11 iki 2018-06-25 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-17-666).
Viešas svarstymas įvyks 2018-06-25 d. 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-06-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k.,, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T3-358, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-07-07 įsakymu Nr. KADI-346, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: padalyti kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:4126), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 0,7896 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-06-08 iki 2018-06-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-06-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas 

2018-06-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:628 ir kad. Nr. 4110/0300:629), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., ir žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:630), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Žebronių g. 4, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. KADI-114, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 7 pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamos teritorijos plotas 1,4845 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-06-08 iki 2018-06-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-05-24 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2018-06-07

Informuojame, kad 2018 m. birželio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Katilių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jurij Ugrevič.
Iki 2018 m. birželio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-07 

Informuojame, kad 2018 m. birželio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medžiakalnio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Renata Čiečkiuvienė.
Iki 2018 m. birželio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-07

Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vėdėjo įsakymu Nr. 48VI-(14.48.2)-4219, 2014-10-22 parengtas žemės sklypo kad. Nr. 4117/0100:981, plotas – 5,6500 ha, esančio Užugriovio  k.,  Riešės sen., Vilniaus r.,  formavimo ir pertvarkymo projektas.
Projekto tikslai: žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 4117/0100:981 padalijimas į atskirus žemės sklypus, nekeičiant jų pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.

Projekto rengėjasUAB „Vildomus“, įmonės kodas 300655884, buveinės adresas - Vytenio  g. 50, 302 kab. Vilniuje, kontaktinis tel. Nr. 860086222  el. p. info@vildomus.lt
Susipažinti su parengtu žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu bei teikti pastabas bei pasiūlymus galima 10 d.d, nuo pranešimo paskelbimo datos, susisiekus su specialiojo plano rengėju ir (arba) organizatoriu.

2018-06-06


Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skurbutėnų kaime, kurio tikslai - pasirinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Justina Oleškevičienė.
Iki 2018 m. birželio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-05

Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užubalių kaime, kurio tikslai - pasirinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Teresa Žukauskienė.
Iki 2018 m. birželio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-05

Informuojame, kad 2018 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sodybų kaime, kurio tikslas - pasirinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius - Valerij Taločko. 
Iki 2018 m. birželio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-06-05

Grįžti
Shadow up