kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. liepos mėnesį

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k.,  (kad. Nr. 4167/0200:321), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Marek Šablinskij.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2018-07-26 iki 2018-08-10). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2018-07-27

Atliekamas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4015), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-30 įsakymu Nr. KADI-145, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Planuojamos teritorijos plotas 0,2033 ha.
Planavimo pagrindas - 2018-05-02 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-50-(3.35) tarp Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (planavimo organizatorius), atstovaujamos administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos ir planavimo iniciatorių Remigijus Grinevičius, Daivos Kardelytės – Grinevičienės.
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai – Remigijus Grinevičius, Daiva Kardelytė – Grinevičienė, gyvenantys Meldų g. 61-2, Galgių k., Vilniaus r. sav.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-30 įsakymu Nr. KADI-145 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/ 0100:4015), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:0317), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Meldų g. 59A, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-07-25 iki 2018-08-08 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-16), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijos patalpose Mickūnų g. 3, Mickūnai, Vilniaus r., el. p. mickunuseniunija@vrsa.lt .
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2018-08-08. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-07-25

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Kazimir Krasadomskij.
Iki 2018 m. rugpjūčio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-25

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Motiejiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Ivan Višneveckij.
Iki 2018 m. rugpjūčio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:394), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., PAPIŠKIŲK., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-27 SPRENDIMU NR. T3-542, PAKEISTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-05 ĮSAKYMU NR. KADI-289, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą Nr. 12 ir kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Nr. 15 apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, nustatyti naujų žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,5860 ha
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-07-24 iki 2018-08-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-08-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-07-24

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Saugūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Vida Radavičienė.
Iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-07-20

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Kristina Česnauskienė.
Iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-20

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Eligijus Debesiūnas.
Iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-20

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Josif Kozak.
Iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-20

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Galinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ilan Garas.
Iki 2018 m. rugpjūčio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-20

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grikienių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vladislav Volochovič.
Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-19

Informuojame, kad 2018 m. rūpjūčio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Birutė Skirgailaitė.
Iki 2018 m. rugpjūčio 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-07-19

Planavimo organizatorius – Teresa Kulakovskaja
Planuojama teritorija – 0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4103/0100:0750), esantis Vilniaus r.sav.,Avižienių sen., Pikutiškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-10-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-398-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-07-19

Planavimo organizatorius – Marija Januševskaja
Planuojama teritorija – 1,8932 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4167/0300:0299), esantis Vilniaus r.sav.,Pagirių sen., Tarnėnų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-09-14 įsakymas Nr. 48KPĮ-286-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-07-19

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:312), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g. 27, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. KADI-387, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2017 m. rugpjūčio 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:312), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g. 27, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. KADI-387, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-417.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Lilija Čaikovska, gyv. Vėjų g. 27, Galgių k., Vilniaus r. sav., tel.: +370 677 81101.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės direktoriaus 2015-06-17 įsakymu Nr. KADI-387 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:312), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g.27, detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius: padalyti Detaliuoju planu suformuotą skl. Nr. 1: kitos paskirties – Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0300:427), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vėjų g. 27, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-454.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-07-18 iki 2018-08-01 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Mickūnų seniūnijos patalpose,  Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., Vilniaus raj., ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-454).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-08-01.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-07-18

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2017 m. spalio 20 d. Nr. KADI-568 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypų (kad. nr. 4120/0200:303 ir kad. nr. 4120/0200:304) esančių Vilniaus r. sav. Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu nr. T3-329, keitimo inicijavimo “ pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo iniciatoriai: Arūnas Klimas, Gabija Klimienė, Dalia Urbonienė, Žydrūnas Aistė Laipšytė.
Plano rengėjas: UAB „MŽ Projektai“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160.
Planavimo tikslai: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-329 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4120/0200:303 ir kad. Nr. 4120/0200:304), esančių Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Planavimo terminai: 2017-12-20 iki 2020-12-20
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-07-16 iki 2018-07-27 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-41-17-686), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Nemenčinės seniūnijoje adresu: Kranto g. 24, Nemenčinė, Vilniaus r.
Viešas susirinkimas vyks Nemenčinės seniūnijoje š. m. liepos 30 d. 10 val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas mindaugas.zvinys@gmail.com. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2018-07-13


Vadovaujantis Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 patvirtintomis „Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklėmis",  rengiamas  žemės sklypo (kadastrinis Nr. 4110/0300:791), esančio Papiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo tikslas – Ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius – Tadas Belickas
Projekto rengėjas –
 Šarūnas Petkevičius, Konstitucijos pr. 6, Vilnius. mob.: 8-678-16911, el. paštas: petkevicius.sarunas@gmail.com   Planavimo pasiūlymai, pastabos ir pretenzijos pateikiami specialiojo plano rengėjui ir organizatoriui per 10 darbo dienų. Susipažinti su parengtu projektu galima nuo 2018-07-12 iki 2018-07-27  prieš tai užsiregistravę aukščiau nurodytu telefonu ar el. paštu.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-07-12 

Informuojame, kad vadovaujantis Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartimi 2013-11-07 Reg. Nr.715-13, yra rengiamas žemės sklypų: 0.3300 ha (kad. Nr.4152/0100:222 ) ir 0.3500ha (kad. Nr. 4152/0100:4030), Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į gyvenamosios teritorijos-vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1). Padalyti į sklypus. Nustatyti statybos reglamentus, pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Juozas Bronius Mockevičius, Vytautas Mackevičius, tel. 861228560.
Detaliojo plano rengėjas: Mindaugas Pleiris, tel. 8 67545592.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2018-07-12 iki 2018-08-09, Mickūnų sen. patalpose. Detaliųjų planų viešas aptarymas vyks 2018 m. rugpjūčio 09 d. 13.30 val., Mickūnų sen. patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2018-07-12

Vadovaujantis 2010-12-22 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 333-10 pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4110/0800:589, esančio Sūduvių g. 4, Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal bendrojo plano sprendinius: viena dalis sklypo į gyvenamąją teritoriją – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos, kita dalis sklypo komercinės paskirties teritoriją - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Padalyti žemės sklypą į sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatorius: Liudvikas Baura.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“ , Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 865505599.
Detaliojo plano projektas  nuo 2018-07-16 iki 2018-08-14 d. bus eksponuojami Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2018-08-14 12 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos. 

2018-07-10

Planavimo organizatorius – Barbabra Grinevič, Vasilijus Atamanenko.
Planuojama teritorija – 1,9524 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4117/0200:0258), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Tekliūnų vs.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-19 įsakymas Nr. 48KPĮ-310-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;

Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-07-09

Informuojame, kad 2018 m. liepos 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Asta Barkauskienė.
Iki 2018 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-05

Informuojame, kad 2018 m. liepos 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užulaukio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Algimantas Birbilas.
Iki 2018 m. liepos 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-05

Informuojame, kad 2018 m. liepos 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemųjų Rusokų viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vitalis Baleišis.
Iki 2018 m. liepos 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-04

Informuojame, kad 2018 m. liepos 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Inga Boranovskaja. 
Iki 2018 m. liepos 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-07-04

Grįžti
Shadow up