kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. rugpjūčio mėnesį

 
 

 

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Pavel Gaidukevič.
Iki 2018 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-31

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Jaroslav Kašinski.
Iki 2018 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-31

Planavimo organizatorius – Natalija Miliauskienė
Planuojama teritorija – 0,5800 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4170/0200:0685), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Pikeliškų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-04-11 įsakymas Nr. 48KPĮ-158-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-30

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazimieravo kaime, kurio tikslas – pertvarkyti ūkio žemės valdą. Planavimo organizatorius Arūnas Jurgis Dovidėnas.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-30

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Darius Ražauskas.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-30

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-4 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82, kad. Nr. 4180/0400:174), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-162, keitimo inicijavimo bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-5-(3.35), parengtas Žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82, kad. Nr. 4180/0400:174), esančio Vilniaus r. sav., Rukainių sen., Bareikiškių k., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 3,1600 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: UAB „LEVORITA“, adresas Meistrų g. 9, Vilnius, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai:
keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-162 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:82, kad. Nr. 4180/0400:174), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Apjungti žemės sklypus ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.

SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-38.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-08-28 iki 2018-09-13 Rukainių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-38).
Viešas svarstymas įvyks 2018-09-13 d. 10:00 val. Rukainių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-08-29

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano keitimą žemės sklypuose (kad. Nr. 4170/1000:132, kad. Nr. 4170/1000:133), esančiuoseVilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. KADI-65.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorė: Jolanta Krasnekovienė.
Projekto rengėjas: UAB „Medinis akmuo“, Perkūnkiemio g. 55-96, LT-12144 Vilnius, el. p. info@medinisakmuo.lt, tel. 8 676 37738.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:133), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
- Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-08-29 iki 2018-09-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-  Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2018-08-29 iki 2018-09-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.
-  Viešas svarstymas įvyks 2018-09-12, 1300 val., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Riešės sen., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2018-08-29

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašurnės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Mažena Kolba.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-24

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užubrasčio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Valerij Kolesnik.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-24

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Guopstų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Lietuvos jėzuitų provincija.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-24

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Jevgenij Sreda.
Iki 2018 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-24

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Lidija Kunigėnienė.
Iki 2018 m. rugsėjo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-22

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenynės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Sigita Skripkina.
Iki 2018 m. rugsėjo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-22

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Buiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Deimantė Dindaitė.
Iki 2018 m. rugsėjo 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-22

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0400:299), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2016-01-22 ĮSAKYMU NR. KADI-29, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4110/0400:182), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 111, naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą. Planuojamos teritorijos plotas 0,1642 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-08-20 iki 2018-08-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-08-31 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-08-17

Informuojame apie supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:404), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-05-13 įsakymu Nr.338, detaliojo plano korektūra. LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (toliau TPDRIS) TPD Nr. K-VT-00-16-5.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 210 9690, interneto svetainė www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius – Vaidas Arlauskas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas – UAB „Ramilė“, Kirtimų g. 2, 3 korpusas, LT-02300 Vilnius, tel. (8 5) 2602932, el.paštas: info@ramile.lt. projekto vadovė – Dalia Kriaučiūnienė.
Planavimo pagrindas: Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis remiantis Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-01-11 įsakymu Nr.KADI-3, 2016-02-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.AD-16-(3.35), planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui koreguoti.
Detaliojo plano tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla – koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-05-13 sprendimu Nr. 338 „Dėl Aleksandro Grožniko ir Roko Stabingio žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:404), esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4174/0200:748), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., padalyti į du atskirus žemės sklypus nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties bei būdo.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.
Informaciją apie planavimą, darbų programą teikiama pas Planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, teritorijų planavimo dokumento rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Su parengtais Detaliojo plano sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2018-08-30 iki 2018-09-13 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: vadovaujantis Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatais, pasiūlymus dėl Detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui ir/ar detaliojo plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, anksčiau nurodytais adresais raštu ir valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, (TDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-00-16-5) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ir jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis pagrindžiamas pasiūlymas, ir jas patvirtinantys įrodymai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-08-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL KITOS PASKIRTIES – GYVENAMOSIOS TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0800:832, KAD. NR. 4110/0800:835, KAD. NR. 4110/0800:836, KAD. NR. 4110/0800:2234, KAD. NR. 4110/0800:2235 IR KAD. NR. 4110/0800:2236) BEI KITOS PASKIRTIES – KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0800:4182), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GINEITIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-12-27 SPRENDIMU NR. T3-542, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą Užstatymo tipas bei papildomą teritorijos naudojimo reglamentą Statinių paskirtys, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vykdant nustatytų žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimus.  Planuojamos teritorijos plotas 4,2885 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-08-20 iki 2018-08-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-08-31 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-08-17

Vadovaujantis 2017-05-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-225 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2017-07-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-146-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Vidmantas Bosevičius.
Detaliojo plano keitimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-07-26 įsakymu Nr. KADI-302 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4172/0200:246), esančio Vilniaus  r. sav., Nemenčinės sen., Kukutiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius.
Detaliojo plano keitimo tikslas -  suformuotuose  žemės sklypuose  nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, partvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, numatyti ≥ 15 proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems pastatams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. Tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2018-08-17

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rusėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Marius Sakalas.
Iki 2018 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tvankiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Liudmila Griva.
Iki 2018 m. rugsėjo 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Rima Dukienė.
Iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

 Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miesteli, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Kęstutis Sakavičius.
Iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Meškonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Matas Makauskas.
Iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikutiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vitalij Kornėjevec.
Iki 2018 m. rugpjūčio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-17

INFORMACIJA apie parengtą žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:507, kad. Nr. 4110/0300:510), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. T3-393, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. kovo 28 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:507, kad. Nr. 4110/0300:510), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. T3-393, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-160.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: Rima Butkevič, gyv. Sėlių g. 13A-6, Vilniuje, tel.: +370 602 65389.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir bendro naudojimo (miestų miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypus (Nr. 5 ir Nr. 6) sujungti, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Išsaugoti ne mažiau kaip 15 % Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypo dalies. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-170.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-08-14 iki 2018-08-29 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose,  Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-170).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-08-29.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-08-10

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujasodžių viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Gžeslav Stasevič.
Iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-08

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ana Michalovskaja.
Iki 2018 m. rugpjūčio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-08

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. 4103/0200:688), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-01 įsakymu Nr.A27-471, keitimas inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4103/0200:828), esančiame Vilniaus r., sav., Avižienių sen., Avižienių k., Parko g. 20.
Planuojamos teritorijos plotas: 1,7051 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorė: UAB „PVCH”, A. Vivulskio g. 12D, LT-03221 Vilnius, mob. tel. 8698 08689, el. paštas pvchuab@gmail.com.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Jungtinės architektų dirbtuvės” įm. kodas 122016613, Lukiškių g. 3-209, LT-01108, Vilnius, tel. 8685 30091, el. paštas rimvydas@jad.lt, projekto vadovas – Rimvydas Jarašūnas, mob. tel. 8685 30091.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-14 įsakymas Nr. KADI-468 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:688), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklype (kad. Nr. 4103/0200:828), esančiame Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k.” bei 2017-01-05 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AD-9-(3.25).
Planavimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-01 įsakymu Nr. A27-471 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:688), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalaus plano patvirtinimo” patvirtinto detaliojo plano srendinius, tai yra keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties (komercinės paskirties objektų teritorijos) žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:828) esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: detalusis planas viešai eksponuojamas ir su juo susipažinti galima nuo 2018-08-06 iki 2018-08-21 Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus rajone, projekto rengėjo patalpose, Lukiškių g. 3-209, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8685 30091, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT- 41-17-9).
Viešas svarstymas įvyks 2018-08-21 d. 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus rajone.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo planavimo organizatoriui ir/ar iniciatoriui ir/ar plano rengėjui ir/arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-9) galima teikti raštu visą plano rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu. Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.

Planuojamos teritorijos schema.

2018-08-02

Planavimo organizatorius – Andžej Fedorovič
Planuojama teritorija – 0,8000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4162/0300:1177), esantis Vilniaus r.sav., Nemėžio sen., Katilių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-03-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-120-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-02

Planavimo organizatorius – Hendrik Matačina
Planuojama teritorija – 7,0200 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4196/0300:0208), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Vaitkūnų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-03-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-102-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Isakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-02

Vadovaujantis 2017-11-23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-615 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:0133), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-21 sprendimu Nr. T3-343, keitimo inicijavimo“ bei 2017-11-30 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-203-(3.35), pradedamas rengti Žemės sklypo kad. Nr. 4177/0500:0133, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., detaliojo plano keitimas.
Planuojamos teritorijos plotas: 3,9600 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: UAB „Metec“, adresas: Rudaminos g. 1, Skaidiškių k. Vilniaus r. tel.: 8 683 08 779
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, PV Gražina Meidutė tel.  869947231, el.paštas grazina@meirista.lt
Planavimo tikslai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-343 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:133), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Mariniškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, siekiant apjungti ankščiau suformuotus žemės sklypus ir padalinti į atskirus žemės sklypus, pakeisti naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: nereikia, kadangi detaliojo plano stadijoje planuojamas pastatais, inžinieriniais statiniais ir kitais statiniais sklypuose užstatomas bendras plotas numatomas mažesnis kaip 1.00 ha.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-4.
Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-07-31 iki 2018-08-17 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Rudaminos seniūnijos patalpose,  Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r., pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-4).
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-07-31 iki 2018-08-17 Rudaminos seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPD Nr.K-VT-41-18-4).
Viešas svarstymas įvyks 2018-08-17 d. 10:00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-08-02

Planavimo organizatorius – Alicija Januškienė
Planuojama teritorija – 0,8263 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4132/0400:0779), esantis Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016-12-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-402-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-02

Informuojame, kad 2018 m. rugpjūčio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Virginija Balčiuvienė.
Iki 2018 m. rugpjūčio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-08-01

Planavimo organizatorius – Tadeuš Semaško
Planuojama teritorija – 0,9600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4103/0100:0750), esantis Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-04-09 įsakymas Nr. 48KPĮ-148-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-01

Planavimo organizatorius – Marijana Rymkevič
Planuojama teritorija – 0,5250 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4192/0300:0240), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Ponasų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-13 įsakymas Nr. 48KPĮ-288-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-08-01

Planavimo organizatorius – Alina Lilija Tamkovska
Planuojama teritorija – 0,5250 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4110/0400:0671), esantis Vilniaus r.sav.,Zujūnų sen., Patiniškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-01-04 įsakymas Nr. 48KPĮ-5-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

 2018-08-01

Grįžti
Shadow up