kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. rugsėjo mėnesį

 

Atliekamas žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:604 ir kad. Nr. 4152/0400:605), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-06-12 sprendimu Nr.T3-231, keitimas. Detalusis planas įregistruotas teritorijų planavimo registre 2014-06-30, Nr. T00072021.
Planavimo pagrindas –2017-08-11 Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus  įsakymas Nr. KADI-398 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt , www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatorius: Stanislav Gilevskij, Arimų g. 45, Vilnius.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo tikslas: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-06-12 sprendimu Nr. T3-231 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0400:604 ir kad. Nr 4152/0400:605), esančių Vilniaus r. sav, Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius anksčiau suplanuotame sklype Nr.16.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas - UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, kontaktinis tel. (8 5) 211 3331, el. p. info@ideaurbana.lt , projekto vadovė - Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2018-10-01 iki 2018-10-12 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD NR. K-VT-41-17-452), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijoje (Mickūnų g. 3, Mickūnai, LT-13115 Vilniaus r., tel.: (8 5) 238 6230/238 6246, el. p.  mickunuseniunija@vrsa.lt ). Viešas susirinkimas vyks projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, 2018-10-15 d., 10 val.
 Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt  informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos 2018-10-15. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2018-09-28

Papildomas informavimas apie parengtą  vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2000), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalųjį planą
Informuojame, kad pakartotinai viešinamas parengtas vietovės lygmens žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2000), esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus  r. sav., detalusis planas
Planavimo iniciatorius: Česlav Radevič.
Detaliojo plano keitimo uždaviniai: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę, padalyti sklypus. Nustatyti sklypų ribas ir plotus. Projektuoti kitos paskirties: gyvenamosios paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (GV/G1). Nustatyti žemės naudojimo reglamentus.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p. matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos. Vieša detaliojo plano ekspozicija vyks nuo š. m. spalio 24 d. iki lapkričio 9 d. Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas susirinkimas
įvyks 2018 m. lapkričio mėn. 9 d. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9 12 val.

2018-09-28

Vadovaujantis 2016-07-14 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus įsakymu Nr. KADI-271 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:112), esančio Vilniaus r. sav., Avižieių sen., Bukiškio k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo žemės sklypuose (Kad. Nr. 4103/0300:1228,  Kad. Nr. 4103/0300:11155, Kad. Nr. 4103/0300:1195, Kad. Nr. 4103/0300:1216 “ bei 2016-07-29 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-135-(3.35),  pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius 
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius:  Audronė Makutėnienė, tel. 86102910.
Planuojamos teritorijos plotas: 0, 6800 ha.
Detaliojo plano koregavimo tikslai -  Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2015-01-23 įsakymu Nr. KADI-39 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr.  103/0300:112), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintu detaliuju planu suformuotus  žemės sklypus (kad. Nr. 4103/0300:1216, kad. Nr.  4103/0300:1155), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Rūtų g. 20, 22,  juos dalyti į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo. Nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Suformuotuose žemės sklypuose nekeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Virilina”, Lukšio g. 7, III aukštas, Vilnius, tel. 861029610, el. p-tas projektaivirilina@gmail.com, P.V.  Lina Stanlienė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis. Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-16-321.

Pakoreguotas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-10-08 iki 2018-10-30 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-16-321). Viešas svarstymas įvyks 2018-10-30 d. 16:00 val. UAB “Virilina” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: 
pasiūlymai ir pastabos dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui (rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal galiojimą) teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus.Pasiūlymus pateikusiems asmenims, atsakymas pateikiamas raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Atsakymas per mėnesį gali būti apskųstas  Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-09-28

Informuojame, kad 2018 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašurnės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Morta Grinkienė.
Iki 2018 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-28

Informuojame, kad 2018 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Jadvyga Andrukaitis.
Iki 2018 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-28

Informuojame, kad 2018 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Genių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Saulius Juchnevičius.
Iki 2018 m. spalio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-09-28

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame: rengiamas žemės sklypo ( kad. Nr. 4177/0300:537) esančio Akalotės k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Ug tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858), 10 p.
Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Conre“.
Projekto rengėjas – Šarūnas Šliužas adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius, tel. 869820392, sarunas.sliuzas@gmail.com. Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu, adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Rudaminos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.) nuo 2018 rugsėjo 27 d. iki 2018 spalio 11 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2018 spalio 11 d. 8 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos turi teisę raštu iki susirinkimo ir jo metu reikšti siūlymus.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.    

2018-09-27

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pamarazių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Nerijus Stankus.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kryžkelio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Halina Stankevič.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarakonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Marina Klopova.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Tadeuš Osipovič.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parūdupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Dariuš Račko.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Roman Voitkevič.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame: yra parengtas žemės sklypo ( kad. Nr. 4177/0300:6) esančio Akalotės k., Rudaminos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano Ug tipo funkcinio prioriteto zonos sprendinius iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatų, patvirtintų LR aplinkos ministro 2007-02-14 įsakymu Nr. D1-96 (Žin., 2007, Nr. 22-858), 10 p.
Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams (I/I2) žemės sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: UAB „Conre“.
Projekto rengėjas – Šarūnas Šliužas adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius, tel. 869820392, sarunas.sliuzas@gmail.com. Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu, adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius nuo 2018 m. rugsėjo 27 d. Projekto vieša ekspozicija vyks Rudaminos seniūnijos patalpose (Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.) nuo 2018 rugsėjo 27 d. iki 2018 spalio 11 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2018 spalio 11 d. 8.00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos turi teisę raštu iki susirinkimo ir jo metu reikšti siūlymus. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lukšinės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Lina Žardin.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Tadeuš Osipovič.
Iki 2018 m. spalio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4167/0200:942, KAD. N. 4167/0200:943 IR KAD. NR. 4167/0200:1170), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-01-30 SPRENDIMU NR. T3-31, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypo Nr. 3: (kad. Nr. 4167/0200:1134), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 65 ir sklypo Nr. 4: (kad. Nr. 4167/0200:1135), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 67 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,5725 ha. Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-26 iki 2018-10-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-10-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-09-26

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:1710), ESANČIO GELEŽIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-06-23 ĮSAKYMU NR. A27-998, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2: (kad. Nr. 4110/700:1062), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g. 41, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,2012 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-26 iki 2018-10-10 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-10-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa

Schema

2018-09-26

INFORMACIJA apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 4162/0100:564, 4162/0100:562), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2003-01-13 sprendimu Nr. V20-12, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2014 m. lapkričio 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ Nr. KADI-621.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Antanas Kisielius ir Gražina Kisielienė, gyv. Terminalo g. 20, Kuprioniškių k., Vilniaus raj., tel.: +370 680 47566.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt.
Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:816), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Terminalo g. 20, kuris buvo suformuotas Detaliuoju planu, dalijimas į du žemės sklypus, nurodant specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Atidalytose dalyse nekeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo: konkretaus teritorijos naudojimo būdo, leistino pastatų aukščio, leistino žemės sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo, užstatymo tipo.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-381.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-09-25 iki 2018-10-08 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-381).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-10-08.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-09-26

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Izabelinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Alina Rokienė.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Giesvės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mindaugas Mikalkėnas.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Česlav Gaidamovič.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Agrastinės viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Božena Belous.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Raimonda Naravienė.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Tadeuš Mečkovski.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Informuojame, kad 2018 m. spalio 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grąžtelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Miroslav Sinkevič.
Iki 2018 m. spalio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-09-21

Vadovaujantis 2016-04-18 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-154 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:967), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2016-04-27 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-67-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
 – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  Jaroslavas Buinauskas,  Janas Dulka, Gėlių g. 3, Zujūnų kaimas, Zujūnų sen., Vilniaus rajonas, tel. 867204233
Planuojamos teritorijos plotas: 5,8500 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas -   keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-11-28 sprendimu Nr. T3-514 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4167/0200:967), esančio Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus ( kad. nr. 4167/0200:1326, kad. nr. 4167/0200:1327, kad. nr. 4167/0200:1331, kad. nr. 4167/0200:658, kad. nr. 4167/0200:650, kad. nr. 4167/0200:1332, kad. nr. 4167/0200:1333, kad. nr. 4167/0200:1329, kad. nr. 4167/0200:653, kad. nr. 4167/0200:879, kad. nr. 4167/0200:654, kad. nr. 4167/0200:1330, kad. nr. 4167/0200:649 ir kad. nr. 4167/0200:1328), esančius Vilniaus r. sav. , Pagirių sen., Melekonių k., Rūdininkų g. 60, 44, 52, 64, 68, 54, 56, 62, 70, 66, 50, 58, 46, sujungti, perpadalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Gražina Meidutė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-16-162.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-09-25 iki 2018-10-16 Pagirių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-16-162).
Viešas svarstymas įvyks 2018-10-16 d. 12:00 val. UAB “Archigama” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-09-21

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. KADI-631 bei 2017 m. gruodžio 27 d. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-225-(3.35) parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4137/0200:225), esančio Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Parko g. 19, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. KADI-658 (toliau - Detalusis planas), dalies koregavimas.
Koregavimo tikslai ir uždaviniai – koreguoti Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4137/0200:428), esantį Vilniaus r. sav., Juodšilių sen., Juodšilių k., Parko g. 21A, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nebus atliekamas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius.
Planavimo iniciatorius – Eduard Chont, Ana Kazakevič, Ivan Kazakevič
Detaliojo plano koregavimo rengėjas – Pauliaus Ladygos IVVP Nr. 773926, A. Juozapavičiaus g. 11-313, Vilnius.
Viešinimo procedūrų tvarka. Detaliojo plano sprendinių koregavimas viešinamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka. Susipažinti su parengtais detaliojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2018-09-24 iki 2018-10-05 imtinai (imtinai 10 (dešimt) darbo dienų) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-41-18-198), planavimo organizatoriaus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos buveinėje, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilniuje, ir tinklalapyje (www.vilnius.lt), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Juodšilių seniūnijos skelbimų lentoje, Mokyklos g. 9, Juodšiliai, LT-14001 Vilniaus r., darbo valandomis ir detaliojo plano koregavimo rengėjo patalpose A. Juozapavičiaus g. 11-313, LT-09311, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. Informacija teikiama tel. +37060243685, el. paštu paulius.ladyga@gmail.com
Pasiūlymų teikimo tvarka. Motyvuoti pasiūlymai teikiami detaliojo plano sprendinių koregavimo projekto rengėjui, atstovaujančiam planavimo iniciatorių pagal galiojimą, raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir/ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį, t. y. iki 2018-10-05 imtinai. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta, per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriui (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius), per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-09-21

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,8896 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-13 iki 2018-09-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-09-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-09-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2208), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., Grybų g. 22, ir žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2207), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-01-29 sprendimu Nr. T3-30, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai: koreguoti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 11 ir Nr. 12, esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., teritorijos naudojimo reglamentą: leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą. Planuojamos teritorijos plotas 1,0092 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-13 iki 2018-09-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-09-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-09-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu nr. kadi-378, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2: (kad. Nr. 4152/0100:281), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Raktažolių g. 13, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,2314 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-13 iki 2018-09-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-09-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-09-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:216), esančio Baltiešos g. 2, Vilkeliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T3-113, keitimo.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus žemės ūkio paskirties žemės sklypus Nr. 9: (kad. Nr. 4110/0600:779) ir Nr. 11: (kad. Nr. 4110/0600:780), esančius Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Vilkeliškių k., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą,. Planuojamos teritorijos plotas 3,8200 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-09-13 iki 2018-09-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-09-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-09-12

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymu ir teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene nuostatais, informuojame: rengiamas žemės sklypo( kad. Nr. 4132/0600:586) esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti VRSA direktoriaus 2009-07-08 įsakymu Nr. A27-1126 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4132/0600:586), esančio Gudelių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano patvirtinimo“ detaliojo plano sprendinius. Padalyti žemės sklypą į sklypus. Projektuoti gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G/G1), inžinerinės infrastruktūros teritorijos – susisiekimo ir inžnerinių tinklų koridoriams (I/I2) bei bendro naudojimo teritorijos sklypus. Nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Planavimo organizatoriai: Arūnas Martinkus ir Rytis Bačiūnas.Projekto rengėjas - UAB „Mibarsas“, adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius, tel. 868308779, projekto vadovas Gintautas Baranauskas. Su projektu galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių raštu UAB „Mibarsas“ adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius nuo 2018 m. rugsėjo 13 d.
Projekto vieša ekspozicija vyks Maišiagalos seniūnijos patalpose (Kiemelių g. 11, Maišiagalos mstl., Vilniaus r. sav.) nuo 2018 rugsėjo 13 d. iki 2018 rugsėjo 28 d. Viešas projekto svarstymas (susirinkimas) vyks 2018 rugsėjo 28 d. 10 val. Maišiagalos seniūnijos patalpose. Nekilnojamojo turto savininkai, nuomininkai, asmenys, gyvenantys ar turintys savo buveinę greta planuojamos teritorijos turi teisę raštu iki susirinkimo ir jo metu reikšti siūlymus. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano sprendinius bei viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos.

2018-09-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Čekoniškių k., (kad. Nr. 4110/0100:665), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto organizatorius
: Aleksandras Fedorenko.
Projekto tikslai: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.:  +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2018-06-15 iki 2018-06-29). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui.

2018-09-12

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1115), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808 , koregavimo.

2018-09-12

Planavimo organizatorius – Pavel Gadomski
Planuojama teritorija – 0,5162 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4184/0100:2001), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Rastiėnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-03-05 įsakymas Nr. 48KPĮ-91-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-09-12

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-6 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-161, keitimo inicijavimo“ bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-6-(3.35), pradedamas rengti žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 5,3635 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: UAB „LEVORITA“, adresas Meistrų g. 9, Vilnius, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2013-05-03 sprendimu Nr. T3-161 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:45, kad. Nr. 4180/0400:61 ir kad. Nr. 4180/0400:62), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-32.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-09-10 iki 2018-09-27 Rukainių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-32).
Viešas svarstymas įvyks 2018-09-27 d. 10:00 val. Rukainių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai. 

2018-09-07

Informacija apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:220), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-08 sprendimu Nr. T3-347, koregavimą, anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. KADI-156.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Miroslavas Randamanskas.
Projekto rengėjas:
UAB „Projektavimas“, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 655 02908.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 8 676 37738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1268), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-09-13 iki 2018-09-26 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k. Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki 2018-09-26.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Pagrindinis brėžinys

2018-09-07

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-334, keitimo žemės sklype (kad. Nr. 4170/1000:132), esančiame Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatoriaus: Daumantas Kriščiūnas, gyv. Pušyno kelias 5A-4, Vilnius, tel. 862031112
Detaliojo plano keitimo projekto rengėjas: Lauras Paulauskas, individualios veiklos pažymėjimo Nr. 323707, buveinės adresas: Kareivių g. 6-419, Vilnius, tel. 865783428, el. paštas lauras.paulauskas@gmail.com. Projekto vadovas - Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1595.

Planavimo tikslas:
keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-334 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:132), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Planuojamos teritorijos plotas 0,5004 ha.

Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-11 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4170/1000:132, kad. Nr. 4170/1000:133), esančiuose Vilniaus r sav., Riešės sen., Kermušiškių k." Nr. KADI-57, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-15 įsakymas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-02-11 įsakymo Nr. KADI-57 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4170/1000:132, kad. Nr. 4170/1000:133), esančiuose Vilniaus r sav., Riešės sen., Kermušiškių k.“ keitimo“ Nr. KADI-313.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-09-12 iki 2018-09-27 Riešės seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-41-16-51) bei Kareivių g. 6-419, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428. Detaliojo planavimo projektas 2018-09-28, 12 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Riešės seniūnijoje.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki viešojo susirinkimo ir jo metu rengėjui Laurui Paulauskui, el. p. lauras.paulauskas@gmail.com, tel. 8 657 83428, Kareivių g.6-419, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

 2018-09-07

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0100:1250, kad. Nr. 4103/0100:1251), esančių Pikutiškių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-31 įsakymu Nr. KADI-343, koregavimo.

2018-09-07

Informuojame, kad 2018 m. rugsėjo 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vytautas Bajevas.
Iki 2018 m. rugsėjo 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-09-07

Grįžti
Shadow up