kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2018 m. spalio mėnesį


Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:1345), esančio Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-378, koregavimo.

2018-10-31

Vadovaujantis 2018-02-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-67 bei 2018-02-15 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-15-(3.35), parengtas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-15 įsakymu Nr. KADI-184 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0200:1064 ir kad. Nr. 4177/0200:1065), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Mėnulio kel. 12A ir Mėnulio kel. 12,detaliojo plano patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-10 įsakymu Nr. KADI-188 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0200:1164), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų detaliųjų planų sprendinių keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 0,7550 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Valerij Babič ir Renata Babič, gyv. Mėnulio kel. 12, Rudaminos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav., tel.: +37067866578.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-05-15 įsakymu Nr. KADI-184 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0200:1064 ir kad. Nr. 4177/0200:1065), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., Mėnulio kel. 12A ir Mėnulio kel. 12,detaliojo plano patvirtinimo“ ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-05-10 įsakymu Nr. KADI-188 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0200:1164), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Rudaminos k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų detaliųjų planų sprendinius, siekiant suformuotus žemės sklypus apjungti, perdalyti, nustatyti jų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-72.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-10-29 iki 2018-11-13 Rudaminos seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-72).
Viešas svarstymas įvyks 2018-11-13 d. 10:00 val. Rudaminos seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-10-26

INFORMACIJA apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1115), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808, koregavimą.
Planavimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1115), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-32, 2018-01-19.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Zbignev Koliato, Irutė Paludnevičienė, Atif, Alam Choudhury, Asta Malakauskaitė- Koliato, Senojo Kelio g. 22, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. tel.: +370 656 52777.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1115), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano srendinius. Keisti esamo žemės sklypo ribas, žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-144.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-10-25 iki 2018-11-08 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilniuje ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-144).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-11-08.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-10-24

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Smiglių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Stepan Stankevič.
Iki 2018 m. lapkričio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-10-24

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šiauliškių kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorius Edmundas Vežbickis.
Iki 2018 m. lapkričio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-18

Informuojame, kad 2018 m. lapkričio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užukenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Raimondas Gilevskis.
Iki 2018 m. spalio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-17

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad.Nr.4174/0300:189), esančio Vilniaus r., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-07-25 sprendimu Nr. T3-280, keitimas.

2018-10-17

Vadovaujantis 2018-04-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-193 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:901), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2018-05-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-53-(3.35) rengiamas detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
 – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  Jelena Bondareva, Vilnios g. 7, Bendorių kaimas, Avižienių sen., Vilniaus rajonas, tel. 865632266
Planuojamos teritorijos plotas: 1.5298 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas -  keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos 2004-03-23 įsakymu Nr. A27-323 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4174/0200:901), esančio Bendorių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus ( kad. nr. 4174/0200:1064, kad. nr. 4174/0200:1065 ir kad. nr. 4174/0200:1066), esančius Vilniaus r. sav. , Avižienių sen., Bendorių k., Vilnios g. 12,14 ir 16, sujungti, perpadalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. 
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Gražina Meidutė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-193.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-10-18 iki 2018-11-08 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-193).
Viešas svarstymas įvyks 2018-11-08 d. 12:00 val. UAB “Archigama” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-10-17

Informuojame, kad 2018 m. spalio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Mindaugas Šukys.
Iki 2018 m. spalio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-17

Informuojame, kad 2018 m. spalio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Dainius Butavičius.
Iki 2018 m. spalio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2018-10-17

Informuojame, kad 2018 m. spalio 31 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lavoriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Artūras Karmonas.
Iki 2018 m. spalio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-17

Informuojame, kad 2018 m. spalio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lukšinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Natalija Kločko.
Iki 2018 m. spalio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-11

Informuojame, kad 2018 m. spalio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Loreta Jatkelienė.
Iki 2018 m. spalio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-11 

Informuojame, kad 2018 m. spalio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lukšinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Robertas Kločko.
Iki 2018 m. spalio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-11 

Planavimo organizatorius – Justina Oleškevičienė
Planuojama teritorija –1,5723 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4167/0300:0980), esantis Vilniaus r.sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-06-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-273-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-10-09 

Informuojame, kad 2018 m. spalio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Našiūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Arūnas Čekanavičius.
Iki 2018 m. spalio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-05

Informuojame, kad 2018 m. spalio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalnuotės V kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Gintautas Lukošius.
Iki 2018 m. spalio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-05

Planavimo organizatorius – Kazimir Vysockij
Planuojama teritorija –1,9113 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4117/0200:2160), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Asiūklės vs.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-21 įsakymas Nr. 48KPĮ-319-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-10-05

Informuojame, kad 2018 m. spalio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aliejūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Edita Giliun.
Iki 2018 m. spalio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0100:1270), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-21 SPRENDIMU NR. T3-535, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,8519 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-10-04 iki 2018-10-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-10-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-10-04

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:832, kad. Nr. 4110/0800:835, kad. Nr. 4110/0800:836, kad. Nr. 4110/0800:2234, kad. Nr. 4110/0800:2235 ir kad. Nr. 4110/0800:2236) bei kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0800:4182), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-122, koregavimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:901),esančio Bendorių k., Avižienių sen.,Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-23 įsakymu Nr. A27-323, keitimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0400:201), esančio Marijampolio k., Riešės sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-09-18 įsakymu Nr. KADI-417, keitimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4755), esančio Antežerių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-06-06 įsakymu Nr. A27-933, koregavimo.

2018-10-04

INFORMACIJA apie parengtą žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1234), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-31 sprendimu Nr. T3-217, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2018 m. balandžio mėn 27 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1234), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-31 sprendimu Nr. T3-217, koregavimo“ Nr. KADI-208.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: Marija Petruchina, gyv. Dvaro g. 3B, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., tel.: +370 603 20944.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-31 sprendimu Nr. T3-217 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1234), esančio Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, numatant pakeisti Detaliojo plano teritorijos naudojimo reglamentų aprašomojoje lentelėje privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo reglamentą „statinio maksimalus aukštis“ pagal Civilinės aviacijos administracijos išduotas sąlygas.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-248.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2018-10-05 iki 2018-10-18 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V.Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav. ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-248).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2018-10-18.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr4103/0300:949), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-05 įsakymu Nr. KADI-343, keitimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:173), esančio Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2010-10-29 sprendimu Nr. T3-358, koregavimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl sklypų (kad. Nr. 4110/0300:628 ir kad. Nr. 4110/0300:629), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., ir žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:630), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Žebronių g. 4, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. KADI-114, keitimo.

2018-10-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:220), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AVIŽIENIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-12-08 SPRENDIMU NR. T3-347, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4103/0200:1266), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571. Planuojamos teritorijos plotas 0,2387 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-10-04 iki 2018-10-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-10-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-03-23 sprendimu Nr. T3-67 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo kad. Nr. 4110/0600:443, 444, 445 (buvęs kad. Nr. 4110/0600:218), esančio Griovių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-02-19 sprendimu Nr. T3-70 „Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:194), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano koregavimo.

2018-10-04

Vadovaujantis 2017-02-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-60 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0300:191 ir kad. Nr. 4174/0300:192), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliųjų planų keitimo inicijavimo“ bei 2017-02-22 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-34-(3.35) parengtas detaliųjų planų keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorės: Galina Bertašienė ir Ilona Markulienė.
Detaliojo plano keitimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-11-24 įsakymu Nr. KADI-654 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4174/0300:191), esančio Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius ir  keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-07 įsakymu Nr. KADI-679 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo  (kad. Nr. 4174/0300:192), esančio Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Detaliųjų planų keitimo tikslas - detaliaisiais planais suformuotus kitos paskirties žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:705, kad. Nr. 4174/0300:713,  kad. Nr. 4174/0300:714, kad. Nr. 4174/300:706, kad. Nr. 4174/0300:712,  kad. Nr. 4174/0300:707, kad. Nr. 4174/0300:708, kad. Nr. 4174/0300:709, kad. Nr. 4174/0300:710, kad. Nr. 4174/0300:711), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs. ir Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs. , Vėlyvių g. 1, Kalno g. 31, 33, 35, 37, 39, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-02-13 įsakymo Nr. KADI-60 priedu Nr. 1 – Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui rengti – SPAV  nerengiamas, teritorijos koncepcinė schema nerengiama.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. Tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. ir/arba paštu, taip pat LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (K-VT-41-17-88) iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje nuo 2018-10-22 iki 2018-10-29. Viešas susirinkimas įvyks 2018 m. spalio 29 d. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav.,  12 val.

2018-10-04

Sudaryta teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:448), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., Adomo Mickevičiaus g. 17, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-07 įsakymu Nr. KADI-411, koregavimo.

2018-010-04

Vadovaujantis 2018-01-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-5 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-05-03 sprendimu Nr. T3-160, keitimo inicijavimo“ bei 2018-01-16 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-7-(3.35), parengtas žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 3,7734 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: UAB „LEVORITA“, į/k 226042040, buveinės adresas  Konstitucijos pr. 21A, Vilniuje, atstovaujama generalinio direktoriaus Kjetil T. Hanssen, tel.: +370 698 81663.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos  2013-05-03 sprendimu Nr. T3-160 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4180/0400:55 ir kad. Nr. 4180/0400:60), esančių Bareikiškių k., Rukainių sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties žemės sklypus apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: jeigu numatytos ūkinės veiklos rūšis įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 arba 2 priedo sąrašus, būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Sprendinių vertinimas: nereikia.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-37.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2018-10-01 iki 2018-10-16 Rukainių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-37).
Viešas svarstymas įvyks 2018-10-16 d. 10:00 val. Rukainių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2018-10-03

Informuojame, kad 2018 m. spalio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Bernadeta Akelienė.
Iki 2018 m. spalio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-10-03

Grįžti
Shadow up