kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. balandžio mėnesį

 

Informuojame, kad parengtas detaliojo plano koregavimo projektas: „Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 Įsakymu Nr.KADI-217, keitimas“.
Planavimo organizatoriai: Nerijus Katilius ir Rasa Katilienė.
Planavimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108 " Dėl Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies sprendinius.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas "Dėl Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 Įsakymu Nr.KADI-217, keitimo" Nr.KADI-214.
Detaliojo plano rengėjai: Projekto vadovė I.Baravykienė, atestato Nr.ATP284, projektuotojas Gediminas Girčys, tel. 8 654 01 919, el.p.:gediminas.gircys@gmail.com, adresas Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-04-26 iki 2019-05-15 – Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-41-18-250), o taip pat adresu – Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 654 01 919. Viešas susirinkimas vyks 2019-05-15 nuo 17 val. iki 18val. adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Pasiūlymus raštu galima teikti visos viešo svarstymo procedūros metu iki jo pabaigos 2019-05-15 projektuotojui Gediminui Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919, Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2019-04-26

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorė J. B.
Iki 2019 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-26

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Benkartų viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2019 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-26

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kreivalaužių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorė J. L.
Iki 2019 m. gegužės 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-26

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius M.N.
Iki 2019 m. gegužės 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-19

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. B.
Iki 2019 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-19

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. V.
Iki 2019 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-19 

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ąžuolynės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius R. V.
Iki 2019 m. gegužės 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:94), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŽALESOS K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-12-11 ĮSAKYMU nr. A27-2018, koregavimo INICIJAVIMO ANKŠČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai:
keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4170/0800:172) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-19 iki 2019-05-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-05-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-19

Atliekamas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:238), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano,  patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-11-28 įsakymu Nr. A27-1870, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Detalusis planas įregistruotas teritorijų planavimo dokumentų registre, Nr. T00079126.
Planavimo pagrindas - 2018-05-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-282 ir planavimo darbų programa;
Detaliojo plano koregavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09318, www.vrsa.lt .
Detaliojo plano koregavimo iniciatorius – UAB „Grantra“, į/k 302334539.
Teritorijų planavimo dokumento koregavimo uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1705), esantį  Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Vaikystės g. 12, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-04-23 iki 2019-05-07 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-296), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Avižienių seniūnijoje (Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., tel.: (8 5) 240 3485/240 3447, el. p.  avizieniuseniunija@vrsa.lt ).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2019-05-. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2019-04-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:93), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŽALESOS K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-02-22 ĮSAKYMU nr. A27-212, koregavimo INICIJAVIMO ANKŠČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai:
keisti Detaliuoju planu  suplanuotų sklypų Nr. 2 (kad. Nr. 4170/0800:136) ir Nr. 3 (kad. Nr. 4170/0800:137) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,9651 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-19 iki 2019-05-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-05-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI žemės SKLYPO (KAD. NR. 4107/0600:183), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., MEIRIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-12-07 ĮSAKYMU nr. A27-1939, koregavimo INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai:
keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0600:639) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 2 aukštų, užstatymo tankio – 14 %, užstatymo intensyvumo – 0,14. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,9874 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-18 iki 2019-04-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-19

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikutiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. S.
Iki 2019 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Liepiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. S.
Iki 2019 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dasionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. T.
Iki 2019 m. gegužės 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. M.
Iki 2019 m. balandžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. L.
Iki 2019 m. balandžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. M.
Iki 2019 m. balandžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purnuškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. I.
Iki 2019 m. balandžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paberžės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. F.
Iki 2019 m. balandžio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-16 

2019-04-26 nuo 10.00 valandos Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Leičių k., Česlovo Milošo g. 162, BUS ATLIEKAMI KADASTRINIAI MATAVIMAI: Sklypo kad. Nr. 4110/0100:230, gretimas sklypas: 4110/0100:534. Darbus atlieka: UAB „Geo group", Gabijos g. 40-59, Vilnius, tel.: 860626691 , El. paštas: dromantas@geogroup.lt.

2019-04-12

Pradedamas rengti žemės sklypo kaimo plėtros žemetvarkos projektas.
Planavimo organizatorius – Rima Povilioninė.

Planavimo darbų programa

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sniegių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. Ž.
Iki 2019 m. balandžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sirvydų kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje.Planavimo organizatorius K. J.

Iki 2019 m. balandžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorius T. O.
Iki 2019 m. balandžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2019 m. balandžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Vadovaujantis 2018-07-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-406 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:211), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-05-30 sprendimu Nr. T3-198, keitimo inicijavimo, prijungiant žemės sklypą (kad. Nr. 4103/4103/0300:8221), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k.“, 2018-09-28  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-494 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-07-17 įsakymo Nr. KADI-406 3 punkto ir 1 priedo patikslinimo ir pakeitimo“ bei 2018-10-12 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-125-(3.35) parengtas detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
– Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Ričardas Zabulis.
Detaliojo plano keitimo tikslai: keisti Detaliojo plano sprendinius -Detaliuoju planu suformuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 12 (kad. Nr. 4103/0300:1061), esantį Vilniaus r. sav. Avižienių sen., Bajorų k., sujungti su  žemės ūkio paskirties žemės sklypu (kad. Nr. 4103/0300:8221), esančiu Vilniaus  r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- PV Rūta Garuckienė, veikianti pagal nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 448210, tel. 8699 79322, el. paštas: rutagaruckiene@yahoo.com
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją, susitarus telefonu, nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki 2019 m. gegužės 8 d. Nuo 2019 m. gegužės 2 d. iki 2019 m. gegužės 8 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje.
Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., 2019 m. gegužės 8 d., 12:00 val.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui  raštu el. paštu: rutagaruckiene@yahoo.com, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-379)  iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palygainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. A.
Iki 2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vyžulionių viensėdyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorė A. L.
Iki 2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Švedų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. M.
Iki 2019 m. balandžio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:525, KAD. NR. 4110/0300:526 IR KAD. NR. 4110/0300:527), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., SKATULĖS G. 8, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-27 SPRENDIMU NR. T3-242, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 3,3400 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-11 iki 2019-04-25 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-25 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:582), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-08-27 ĮSAKYMU NR. A27-804, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:582) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,5900 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-11 iki 2019-04-25 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-25 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-11

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4172/0200:96) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio – 0,05 %, užstatymo intensyvumo – 0,10, užstatymo tipo – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-04-11

Planavimo organizatorius – Vytautas Bajevas
Planuojama teritorija
 –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4180/0100:0487), esantis Vilniaus r.sav., Rukainių sen., Rukainių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-09-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-375`-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-04-11

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4170/1500:144) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio – 15 %, užstatymo intensyvumo – 0,12, užstatymo tipo – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-04-11

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: UAB "ECO realty", įm kodas 304416860, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, tel. 8 698 27121
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „SPV Projektai“, į. k. 303046575, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7-603, Vilnius, tel. Nr. 8 650 77111, el. paštas: info@spvprojektai.lt, internetinė svetainė: www.spvprojektai.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą (-us), leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.  Planuojamos teritorijos plotas 1,3000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1051), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Paliepių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-01-14 įsakymu Nr. KADI-7, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-455.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-465.

Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-04-10 iki 2019-04-29 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-465) bei A. Vivulskio g. 7-603, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8-657-83428.
Detaliojo plano projektas 2019-04-30, 12 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2019-04-29 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2019-04-30, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymu, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Pagrindinis brėžinys

2019-04-10

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemėžio kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2019 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-10

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gailašių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Romualdas Dakševičius.
Iki 2019 m. balandžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-05

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jaučiavarių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė E. Č.
Iki 2019 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-05

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vabalių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. S.
Iki 2019 m. balandžio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-05

Informacija apie patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio 18 d. nutarimą Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekdama įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.2 papunktį, informuojame apie patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą „Dėl transeuropinio IX B transporto koridoriaus geležinkelių linijos Vilnius–Kaišiadorys–Šiauliai–Klaipėda ir Klaipėdos geležinkelio mazgo dalies (ruože nuo Klaipėdos iki Draugystės geležinkelio stoties) susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“. Pažymima, kad nutarimas įsigalioja 2019 m. balandžio 10 d.
Planavimo tikslai:

  • elektrifikuoti geležinkelių infrastruktūros tinklą, kuris atitiktų Europos Sąjungos techninius ir vežimų poreikius bei mažintų neigiamą transporto poveikį aplinkai;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė www.sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Natalija Baranauskienė (tel. (8 5) 239 3913, el. p. natalija.baranauskiene@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, interneto svetainė www.litrail.lt) kontaktinis asmuo Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus projekto vadovas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, arba atvykus į AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Informacija apie patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą taip pat skelbiama į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose pagal šį sąrašą:

Peržiūrėti patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą:
Lietuvos Respublikos Seimo dokumentų paieškos sistemoje:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/31961126521511e98bc2ba0c0453
c004?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=8d2d2551-0478-4e7b-a629-d1f87a467635 

Nuoroda atsisiuntimui: https://cloud.litrail.lt/index.php/s/pZ8jkKXkFXYtYKa

Peržiūrėti planuojamos teritorijos schemą:
Nuoroda atsisiuntimui: https://cloud.litrail.lt/index.php/s/XYcJd34o39xWMSb
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

2019-04-04

Detaliuoju planu nustatytų žemės sklypų ribų ir ploto keitimas, prijungiant žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4170/1100:287), pakeičiant dalies, patenkančios į U1 zonos teritoriją, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-353, sklypuose, didesniuose kaip 1,0000 ha, nesančiuose gamtinio karkaso zonoje, kuriuose planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatyti ≥ 15 proc. ploto bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritoriją, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-04-03

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skliausčių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Vladislav Sinkevič.
Iki 2019 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-04-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:1034), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-09-11 ĮSAKYMU NR. KADI-555 IR ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:101), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BENDORIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-12-27 ĮSAKYMU NR. KADI-788, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0200:2496) ir Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4174/0200:8040) ribas ir plotus. Iš Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 atidalinti sklypo dalį (0,0070 ha) ir prijungti ją prie Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3. Nekeisti Detaliaisiais planais nustatytų privalomųjų reglamentų. Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 23 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 25 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 1,1700 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-04-02 iki 2019-04-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-15 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-04-02

Grįžti
Shadow up