kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. birželio mėnesį

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:581), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. gruodžio 03 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:581), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2003-10-22 sprendimu Nr. T3-226, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-620.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Andrius Jankūnas ir Giedrė Jankūnienė.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt.
Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 7 (kad. Nr. 4103/0200:932), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Žirgupės g. 6, ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. 
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-614.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-07-05 iki 2019-07-19 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-614).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir organizatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-41-18-614) iki 2019-07-19 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos. 
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-06-28 

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Meškonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudervės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius N. B.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. M.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pamiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. K. P.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius XXXXXXXXXXXX.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. B.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 10 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaigeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius O. G.
Iki 2019 m. liepos 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informacija apie žemės sklypo (kad. nr. 4117/0100:857), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2018-06-07 įsakymu Nr. Kadi-299 koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje 
Planavimo pagrindas:
2019 m. kovo 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-217.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Tomas Sabaitis ir Jurgita Sabaitienė.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 9: kitos paskirties – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:1177), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., ribas ir plotus, keisti sklypo dalies naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos dalis turi būti ≥ 15 proc. ploto, skaičiuojant nuo detaliojo plano ploto, išskyrus neužstatomas teritorijas.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-148.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-06-26 iki 2019-07-10 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-148).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-07-10.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-06-25 

Informuojame, kad 2019 m. liepos 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. K.
Iki 2019 m. liepos 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ropėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. P.
Iki 2019 m. liepos 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-06-25

Informuojame, kad 2019 m. liepos 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujakiemio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. S.
Iki 2019 m. liepos 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą dėl žemės ūko paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4152/0100:4151), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-06-16 įsakymu nr. kad-285, dėl kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų (kad. nr. 4152/0100:318, kad. nr. 4152/0100:319 ir kad. nr. 4152/0100:329), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., eglių g. 8b, eglių g. 8a ir eglių g. 6a, detaliojo plano koregavimo patvirtinimo, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymu nr. kad-100, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai: sujungti Detaliuoju planu suplanuotus sklypus Nr. 5 ir Nr. 6 į vieną. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistinas pastatų aukštų – iki 10 m nuo žemės paviršiaus, užstatymo tankis – 20 %, užstatymo intensyvumas – 0,4 %, užstatymo tipas – sodybinis. Planuojamos teritorijos plotas 0,2467 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-06-20 iki 2019-07-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-07-04 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-06-20

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė J. P.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. Š.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. K.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kunos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius L. Š.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemenčinės II kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. M.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daubarų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. G.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Padvariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. M.
Iki 2019 m. liepos 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl Algimanto Matulevičiaus žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2001-10-08 sprendimu nr. 699, keitimo ir įsiterpusio valstybinės žemės ploto prijungimo
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 29 (kad. Nr. 4174/0200:659) ir iš dalies Nr. 30 (kad. Nr. 4174/0200:660) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų teritorijos ribas ir plotus, prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų teritorijos teritorijos. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 4,0000 ha (2 priedas).

Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-06-19 iki 2019-07-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.

Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-07-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-06-19

Parengtas vietovės lygmens žemės sklypo (ksd. Nr.4162/0300:275), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Mikutiškių k., detalusis planas.
Planavimo pagrindas – Vilniaus r. savivaldybės administracijos 2018-04-04 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr.AD-42-13.351, 2018-04-04d., Planavimo darbų programa detaliojo planavimo dokumentui keisti Nr.KADI-116 Iir derinančių institucijų išduotomis planavimo sąlygomis.  
Planavimo organizatorius
– Aušra Juškauskienė, (gyv. duomenys neskelbtini).
Plano rengėjas
- Projekto vadovas A. Gasiūnas, (atestatu Nr.TPV 0098), tel. 8656 71 606, dirbantis pagal individualios veiklos pažymą Nr.023602.
Planavimo tikslas
– keisti žemės sklypo dalies pagrindinę naudojimo paskirtį pagal Vilniaus r. savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius, atsižvelgiant į Vilniaus rajono sav. teritorijos kraštovaizdžio specialiajame plane planuojamą gyvenamųjų vietovių plėtrą, padalyti sklypą į dalis vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą. Su parengtu detaliuoju planu bus galima susipažinti Nemėžio seniūnijoje ir Lietuvos respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. Teikti pasiūlimus bei pastabas nuo 2019-06-21 d. iki 2019-07-10 d.  Prijekto vadovas Augustas Gasiūnas, t. 8656 71 606. Gyvenančiam Alytaus g.16 Vilniuje.
Vieša parengto detaliojo plano ekspozicija
vyks Nemėžio seniūnijoje ,  nuo 2019 -06-21 d. iki 2019-07-10 d. Viešas detaliojo plano aptarimas  vyks Nemėio seniūnijos patalpose 2019 m. liepos mėn. 11 d. 14 val. Parengto detaliojo plano sprendinių bei viešojo svarstymo procedūros  nepriimtų pasūlymų pareiškėjai gali apskųsti Valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Vienuolio g.8 01104 Vilnius, per mėnesį nuo viešo aptarimo dienos. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas nebus atliekamas. (planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 10.2 punkto nuoroda.
Pagrindinis brėžinys

2019-06-19

Vadovaujantis 2013-11-28 „Detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ sutartimi nr. 787-13, pranešame, kad rengiamas sklypo kad.nr. 4170/0900:155, esančio Nemenčinės g. 2, Ažulaukės k., Riešės sen., Vilniaus r. detalusis planas.
Detaliojo plano tikslas – keisti kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos žemės sklypo naudojimo pobūdį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos. Padalyti sklypą, nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimą.
Detaliojo plano organizatoriai: Vladyslav Meškunec, Valerjan Meškunec
Detaliojo plano rengėjas: UAB „ Archigama“. Švitrigailos g. 7-227, Vilnius. Tel. 865505599
Detalaus plano projektas  nuo 2019-06-26 iki 2019-07-23 d. bus eksponuojamas Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Viešas projekto aptarimas įvyks UAB „Archigama“ patalpose 2019-07-23d. 12 val.
Planavimo pasiūlymai teikiami organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštu iki viešo susirinkimo pabaigos.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka

2019-06-19

Informuojame, kad 2019 m. liepos 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Z. V.
Iki 2019 m. liepos 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lauryniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. V.
Iki 2019 m. liepos 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaidiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. Š.
Iki 2019 m. liepos 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šatrininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. M.
Iki 2019 m. liepos 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2019-06-17

Planavimo organizatorius – Kazimir Masevič
Planuojama teritorija –2,5267 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4144/0600:0125), esantis Vilniaus r.sav., Lavoriškių sen., Labaniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-12-10 įsakymas Nr. 48KPĮ-454-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-06-17

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Alaburdiškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. S.
Iki 2019 m. liepos 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-14

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dimšos kaime, kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius L. Z.
Iki 2019 m. liepos 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-14

Informuojame, kad 2019 m. liepos 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalvelių kaime, kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. L.
Iki 2019 m. liepos 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-14

Informuojame, kad 2019 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kyviškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. Č.
Iki 2019 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-13

Informuojame, kad 2019 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. E.
Iki 2019 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-13

Keisti Detaliuoju planu nustatytą dalies žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:476) būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Keisti Detaliuoju planu nustatyto žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4174/0200:568) ribas, nekeičiant suformuoto sklypo ploto (0,6530 ha). Galimi sodybinio užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha, gamtinio karkaso teritorijoje – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-06-13

Informuojame, kad 2019 m. liepos 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žudiškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Č. O.
Iki 2019 m. liepos 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-13

Informacija apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289,  koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo pagrindas
: 2018 m. rupjūčio 22 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4177/0500:394), esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013-12-27 sprendimu Nr. T3-542, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-05 įsakymu Nr. KADI-289, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-444.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Jan Pavliukovič.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą Nr. 12 ir kitos paskirties – atskirųjų želdynų teritorijos žemės sklypą Nr. 15 apjungti ir keisti jų ribas ir plotus, nustatyti naujų žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-432.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-06-12 iki 2019-06-27 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., Vilniaus r.,  ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-432).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir organizatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-41-18-432) iki 2019-06-27 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Aiškinamasis raštas

2019-06-12

Informuojame, kad 2019 m. birželio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sodybų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė T. J.
Iki 2019 m. birželio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-11

Informuojame, kad 2019 m. birželio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. R.
Iki 2019 m. birželio 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-11 

Planavimo organizatorius – Kasparas Kinčius
Planuojama teritorija – 0,9514 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4196/0400:0420), esantis Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Varniškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-27 įsakymas Nr. 48KPĮ -185-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte.
Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Saugūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė J. K.

Iki 2019 m. birželio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kazimieravo kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė I. D.

Iki 2019 m. birželio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė D. D.
Iki 2019 m. birželio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Planavimo organizatorius – Marjanas Veikšnia
Planuojama teritorija –0,5008 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4177/:1400:0042), esantis Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Petešos k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-21 įsakymas Nr. 48KPĮ -176-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte.
Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-06-07

Vadovaujantis 2018-04-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-210 „Dėl kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0500:301), esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Liepos g. 5, detaliojo plano patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-08-21 įsakymu Nr. KADI-365, koregavimo“ bei 2018-06-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-70-(3.35), rengiamas „žemės sklypo (kad. Nr. 4144/0500:301), esančio Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Liepos g. 5,, detaliojo plano“ koregavimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4144/0500:12, kad. Nr. 4144/0500:45), esančiuose Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k., Liepos g. 5A ir 5.
Koreguojamos teritorijos plotas: 0,3000 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Alfreda Grablevska.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4144/0500:45, kad. Nr. 4144/0500:12), esančius Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Lavoriškių k. , Liepos g. 5, 5A, sujungti, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-249.
Supažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-06-10 iki 2019-06-25 imtinai projekto rengėjo patalpose Panerių g. 64, Vilniuje darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 val. prieš tai susitarus telefonu: 8699 47231. Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, projekto rengėjui ir / ar planavimo organizatoriui raštu iki 2019-06-25.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bildžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius R. Ž.
Iki 2019 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodalaukio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. Ž.
Iki 2019 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. V.
Iki 2019 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Informuojame, kad 2019 m. birželio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vėlybniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2019 m. birželio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-07

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4900), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 įsakymu Nr. KADI-31, koregavimo.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4055), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-01-20 įsakymu Nr. KADI-36, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., vietovės lygmens bendrojo plano rengimo.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl kitos paskirties žemės – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo (kad. Nr. 4107/0600:472), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Miškonių k., detaliojo plano, koreguoto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-04 įsakymu Nr. KADI-89, koregavimo.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:857), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., detaliojo plano, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-06-07 įsakymu Nr. KADI-299, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2019-06-06

Susitarimas prie planavimo proceso inicijavimo sutarties dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0500:93 ir kad. Nr. 4170/0500:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., detaliojo plano keitimo inicijavimo žemės sklypuose (kad. Nr. 4170/0500:130 ir kad. Nr. 4170/0500:131), esančius Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., Mėnulio g. 20, 22.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartį dėl vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius - Neris statybos Nemenčinės sen., Bezdonių sen., Lavoriškių sen., Mickūnų sen., Šatrininkų sen., Kalvelių sen., Rukainių sen., Rudaminos sen., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.) vystymo plano rengimo.

2019-06-06

Planavimo proceso inicijavimo sutartis žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4103/0300:493, kad. Nr. 4103/0300:492, kad. Nr. 4103/0300:506, kad. Nr. 4103/0300;531, kad. Nr. 4103/0300:532, kad. Nr. 4103/0300:666, kad. Nr. 4103/0300:947, kad. Nr. 4103/0300:948, kad. Nr. 4103/0300:8018, kad. Nr. 4103/0300:533), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. T3-469, koregavimo inicijavimo, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės sklypą.

2019-06-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0100:712), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., PURVIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-07-10 ĮSAKYMU NR. KADI-342, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr.5 (kad. Nr. 4184/0100:1295), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., Stanislavo Bonifaco Jundzilo g. 29, ribas ir plotus. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 20 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3035 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-06-06 iki 2019-06-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-06-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-06-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0100:684, KAD. NR. 4162/0100:685, KAD. NR. 4162/0100:704 IR KAD. NR. 4162/0100:705), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRIONIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-06-12 SPRENDIMU NR. T3-232, KOREGAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE (KAD. NR. 4162/0100:885 IR KAD. NR. 4162/0100:879), ESANČIUOSE VILNIAS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., KUPRONIŠKIŲ K., MINSKO PL. 55B, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-02-23 ĮSAKYMU NR. KADI-98, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4162/0100:1397) būdą iš pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Planuojamos teritorijos plotas 1,6256 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-06-06 iki 2019-06-19 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-06-19 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-06-05

Informuojame, kad 2019 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dūkštelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. Š.
Iki 2019 m. birželio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-05

Informuojame, kad 2019 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiųjų Kabiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Z. V.
Iki 2019 m. birželio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-05

Informuojame, kad 2019 m. birželio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dūkštelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. G.
Iki 2019 m. birželio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-06-05

Planavimo organizatorius – Andrius Meškauskas
Planuojama teritorija – 1,9740 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4184/0100:0401), esantis Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Vaigeliškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-28 įsakymas Nr. 48KPĮ -188-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte.
Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-06-05

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0600:639) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 2 aukštų, užstatymo tankio – 14 %, užstatymo intensyvumo – 0,14. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

 2019-06-05

Vadovaujantis 2018-06-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-308 bei 2018-06-20 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-83-(3.35), rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:949), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-05 įsakymu Nr. KADI-343 keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 0,8824 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Jonas Tamulevičius, Marija Gražina Tamulevičienė, Asta Drabavičienė.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: detaliuoju planu suplanuotus sklypus perdalinti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-306.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-06-05 iki 2019-07-03 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-306).
Viešas svarstymas įvyks 2019-07-03 d. 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-06-05

 

 

Grįžti
Shadow up