kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. gegužės mėnesį

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų (skl. Nr. 1-5, skl. Nr. 8) ribas ir plotus. Formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypus bei bendrojo naudojimo teritorijos sklypą. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2019-05-29

Padalinti Detaliuoju planu suformuotą miškų ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 9 (kad. Nr. 4170/1000:298) į dvi dalis, pakeisti dalies, kurioje yra įregistruotos žemės ūkio naudmenos, paskirtį iš miškų ūkio į žemės ūkio ir sujungti šią dalį su sklypu Nr. 11 (kad. Nr. 4170/1000:235). Keisti sklypo dalies, patenkančios pagal Bendrąjį planą į U1 teritoriją, naudojimo paskirtį, suformuojant pagal kitos paskirties Bendrajame plane numatytus sklypų dydžius bei pateiktus Iniciatoriaus formuojamo sklypo dydžio procentinius paskaičiavimus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-05-29

Informacija apie parengtą žemės sklypų (kad.Nr. 4167/0200:942,  kad. Nr. 4167/0200:943 ir kad. Nr. 4167/0200:1170), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-31, korektūrą anskčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivladybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4167/0200:942, kad. Nr. 4167/0200:943 ir kad. Nr. 4167/0200:1170), esančių Vilniaus r. Sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivladybės tarybos 2015-01-30 sprendimu Nr. T3-31, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje, Nr. KADI-550, 2018-10-24.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: F.Š.
Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • Koreguoti detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypo nr.3: (kas. Nr.4167/0200:1334), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 65 ir sklypo Nr.4: (kad. Nr.4167/0200:1335), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 67 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intencyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.
  • Planuojamos teritorijos plotas 0,5725 ha.
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus.
  • Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-563.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-29 iki 2019-06-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Pagirių seniūnijos patalpose, Šiltnamių g. 11-2, Pagirių k., Vilniaus r., susisiekus su  projekto rengėju   darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-563).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-06-11.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-05-29

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4900), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 įsakymu Nr. KADI-31, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2019 m. balandžio 9 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4900), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 įsakymu Nr. KADI-31, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-252.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: V. Aškelovič, E. Aškelovič,  tel.: +370 671 95367.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:4900), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Antežerių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-01-16 įsakymu Nr. KADI-31, sprendinius: sujungti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Nustatyti sodybinio užstatymo tipą, pastatų aukštų skaičių – iki 2 aukštų.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-198.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-27 iki 2019-06-07 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-198).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-06-07 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-05-24

Planavimo organizatorius –Julija Baranauskaitė
Planuojama teritorija – 1,000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4170/0900:0243), esantis Vilniaus r. sav., Riešes sen., Čekiškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-17 įsakymas Nr. 48KPĮ -170-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovės atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-05-24

Informacija apie žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:936), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 9 detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. KADI-691, ir žemės ūkio paskirties (kad. Nr. 4162/0200:347), esančio Vilniaus r., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-26 įsakymu Nr. A27-367, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo pagrindas: 2018 m. birželio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-298.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: G. Ananis, L. Ananienė , E. Galin,  Z. Petrulevič , tel.: +370 698 17937.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-29 įsakymu Nr. KADI-691 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:936), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 9, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (DP Nr. 1) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-03-26 įsakymu Nr. A27-367 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:347), esančio Didžiasalio k., Nemėžio sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (DP Nr. 2) sprendinius: sujungti ir padalyti Detaliuoju planu Nr. 1 suformuotą
skl. Nr. 4: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos statybos žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0200:547), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 9, ir Detaliuoju planu Nr. 2 suformuotą skl. Nr. 1: kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0200:799), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 5, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-309.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-24 iki 2019-06-07 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžios seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-309).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-06-07.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-05-23

Informuojame, kad 2019 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius G. Z.
Iki 2019 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-23

Informuojame, kad 2019 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dailidėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė O. S.
Iki 2019 m. birželio 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-23

Informuojame, kad 2019 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gailašių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorė R. L.
Iki 2019 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-23

Informuojame, kad 2019 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. J.
Iki 2019 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-23

Informuojame, kad 2019 m. birželio 7 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Voskonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. D.
Iki 2019 m. birželio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-22

Informacija  apie Žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:618, kad. Nr. 4110/0300:619 ir kad. Nr. 4110/0300:620), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-07-24 įsakymu Nr. KADI-315, koregavimo.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. KADI-133.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Diana Novicka, Ernest Novicki.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, tel. 8 655 02908.
Projekto vadovas – Tadas Markilevičius, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0300:618) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai. Atskirųjų arba priklausomųjų želdynų plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (0,5543 ha). Planuojamos teritorijos plotas 0,2543 ha.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-24 iki 2019-06-07 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2019-05-22

Planavimo organizatorius –Aleksandras Jurgelevičius
Planuojama teritorija – 1,5936 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4170/0800:0411), esantis Vilniaus r. sav., Riešes sen.,Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-02 įsakymas Nr. 48KPĮ -151-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovės atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-05-22

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Egliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. Š.
Iki 2019 m. gegužės 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-22

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašurnės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. D.
Iki 2019 m. gegužės 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-22

Planavimo organizatorius – Rima Povilionienė
Planuojama teritorija – 0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4132/0300:0008), esantis Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Daučionių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-03-25 įsakymas Nr. 48KPĮ -97-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovės atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-05-22

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1710), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-23 įsakymu Nr. A27-998, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. lapkričio 7 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0700:1710), esančio Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-06-23 įsakymu Nr. A27-998, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-570.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: Vitalij Alchimovič, gyv. Kaštonų g. 2, Lentvaryje, tel.: +370 671 95367.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties - gyvenamosios teritorijos - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos žemės sklypo Nr. 2: (kad. Nr. 4110/0700:1062), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Smėlio g. 41, ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-578.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-20 iki 2019-05-31 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-578).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-05-31 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-05-17

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorius R. A.
Iki 2019 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-16

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius D. T.
Iki 2019 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-16

Informuojame, kad 2019 m. birželio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vabalių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorė N. Ž.
Iki 2019 m. birželio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-16

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:615), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-29 SPRENDIMU NR. T3-334, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 12: (kad. Nr. 4170/1000:132), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 4,7894 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-05-16 iki 2019-05-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-05-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-05-16

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0100:1270), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-535, koregavimą  anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. KADI-619.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Marija Dulkienė.
Projekto rengėjas: UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, 3a. Vilnius, tel. 8 671 85640, www.regroup.lt, el.p. info@regroup.lt. Projekto vadovas – Tadas Markilevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-17 iki 2019-05-31 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k. Avižienių sen., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir  pas projekto rengėją Geležinio Vilko g. 18A, 3a. Vilnius, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki susipažinimo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2019-05-16

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (4174/0200:152), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., detaliojo plano koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius
Planavimo iniciatorius: Tomas Sauchatas, Danutė Stanišienė
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:152), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-09 įsakymu Nr. KADI-652 sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:1013), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., Raisteniškių g. 12, ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: konkrečius žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano sprendiniais, integruotais į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimus Nr. T3-323, sprendinius. Planuojamos teritorijos plotas 0,2962 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: 2018-12-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:152), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Raisteniškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-05-09 įsakymu Nr. KADI-652, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-622.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-615.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-05-16 iki 2019-05-30 imtinai Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 3, Avižienių k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-615) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-05-30.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

 2019-05-15

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gailiūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. M.
Iki 2019 m. gegužės 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaigeliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2019 m. gegužės 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paberžės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. R.
Iki 2019 m. gegužės 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šernų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2019 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius D. B.
Iki 2019 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius K. K.
Iki 2019 m. gegužės 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-10

Planavimo organizatorius – Vytautas Bajevas
Planuojama teritorija – 0,59000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4122/0200:0627, esantis Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Palygainių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-04-26 įsakymas Nr. 48KPĮ -145-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovės atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-05-08

Informuojame, kad 2019-05-06 nuspręsta pradėti rengti privataus asmens nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4127/0200:0085, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Dasionių k. kaimo plėtros kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto rengėjas F. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP- 58035.
Planavimo darbų programa

2019-05-08

Informuojame, kad 2019-05-06 nuspręsta pradėti rengti privataus asmens nuosavybės teise valdomo žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kadastro Nr. 4103/0100:2076, esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k. kaimo plėtros kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslai yra parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Projekto rengėjas F. Steponavičius, UAB“ SANORA“ Pulko g. 2-202, Vilnius. Tel 869840821. Paslaugos byla Nr. KPZP- 57815.
Planavimo darbų programa

2019-05-08

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karmazinų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.Planavimo organizatorė J. V.
Iki 2019 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-08

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorė J. U.
Iki 2019 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-08

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karmazinų kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje.Planavimo organizatorė J. V.
Iki 2019 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:991), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., KLEVINĖS VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-09-26 SPRENDIMU NR. T3-390, KEITIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu nustatytą dalies žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:476) būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Keisti Detaliuoju planu nustatyto žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4174/0200:568) ribas, nekeičiant suformuoto sklypo ploto (0,6530 ha). Galimi sodybinio užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 2,0861 ha (1 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-05-07 iki 2019-05-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-05-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-05-07

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius A. I.
Iki 2019 m. gegužės 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-02

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudausių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.Planavimo organizatorius A. D.
Iki 2019 m. gegužės 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-02

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. V.
Iki 2019 m. gegužės 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-02

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šriubiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. S.
Iki 2019 m. gegužės 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-02

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. O.
Iki 2019 m. gegužės 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-05-02

Informacija apie žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:164 ir kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18, 20, detaliojo plano keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. KADI-108.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: Vladislav Subotkovski.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 867637738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti žemės sklypų (kad. Nr. 4174/0200:164 ir kad. Nr. 4174/0200:224), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Užubalių g. 18, 20, detaliojo plano, kuris patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-04-09 įsakymu Nr. KADI-186, sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-  Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-05-02 iki 2019-05-15 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-  Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-05-02 iki 2019-05-15 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r.
-  Viešas svarstymas įvyks 2019-05-16, 1300 val., pas projekto rengėją, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2019-05-02

Grįžti
Shadow up