kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. gruodžio mėnesį

Informuojame, kad 2020 m. sausio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jankeliūnų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  E. C.
Iki 2020 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-31 

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Arvydų k., Bezdonių sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. G.
Iki 2019 m. gruodžio 31 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2019 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bezdonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. D.
Iki 2019 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2020 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Minčiškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Ž.
Iki 2020 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2019 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Griaučionių viensėdyje, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. G.
Iki 2019 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2019 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. M.
Iki 2019 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2020 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė O. K.
Iki 2020 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2019 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paliepiukų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė I. M.
Iki 2019 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-23

Informuojame, kad 2020 m. sausio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dvarčių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė J. Ž. 
Iki 2020 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų. 

2019-12-23

Informuojame, kad 2020 m. sausio 10 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glitiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. Š.
Iki 2020 m. sausio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-19

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių k., Riešės sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. M.
Iki 2019 m. gruodžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-19

Planavimo organizatorius– V. Z.
Planuojama teritorija –1,0300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4192/0300:0289), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Ponasų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-11-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-425-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Planavimo darbų programa
Įsakymas

2019-12-18

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 31d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų k., Pagirių sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. S.
Iki 2019 m. gruodžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-18

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 31 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių k., Paberžės sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. K.
Iki 2019 m. gruodžio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-18

Informuojame, kad 2020 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalabariškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. Š.
Iki 2020 m. sausio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-18

Informuojame, kad 2020 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. B.
Iki 2020 m. sausio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-18

Iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4184/0100:1303) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu sklypu Nr.5 (kad. Nr. 4184/0100:1295). Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai.

2019-12-18

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:273), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K., MĖTŲ G. 5, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-10-10 ĮSAKYMU NR. KADI-545, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE, PRIJUNGIANT ĮSITERPUSĮ VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTĄ“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4117/0700:159), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Mėtų g. 5, ribas ir plotus, prijungiant įsiterpusi valstybinės žemės plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,25 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-18 iki 2020-01-07 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-01-07 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-18

Planavimo organizatorius– X
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4117/0200:2104), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Asiūklės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-12-05 įsakymas Nr. 48KPĮ-479-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Planavimo darbų programa

Įsakymas

2019-12-13

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:614), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-10-09 sprendimu Nr. T3-422, keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. KADI-241.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: D. K.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, Kalvarijų g. 156, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 867637738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: padalinti Detaliuoju planu suformuotą miškų ūkio paskirties žemės sklypą Nr. 9 (kad. Nr. 4170/1000:298) į dvi dalis, pakeisti dalies, kurioje yra įregistruotos žemės ūkio naudmenos, paskirtį iš miškų ūkio į žemės ūkio ir sujungti šią dalį su sklypu Nr. 11 (kad. Nr. 4170/1000:235). Keisti sklypo dalies, patenkančios pagal Bendrąjį planą į U1 teritoriją, naudojimo paskirtį, suformuojant pagal kitos paskirties Bendrajame plane numatytus sklypų dydžius bei pateiktus Iniciatoriaus formuojamo sklypo dydžio procentinius paskaičiavimus – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-   Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-12-18 iki 2020-01-07 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-   Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-12-18 iki 2020-01-07 Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., Vilniaus r.
-   Viešas svarstymas įvyks 2020-01-08, 1300 val. pas projekto rengėją, Kalvarijų g. 156, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje.
Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jankūniškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. N.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bruškiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. J.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pašilių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. I.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius S. K.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiasalio k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. D.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-13

Informuojame, kad 2020 m. sausio 7 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užukenės k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. K.
Iki 2020 m. sausio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius N. A.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius B. O.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-13

Vadovaujantis 2019-01-31 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-86 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:133), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Šiaudinės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-23 įsakymu Nr. KADI-424, keitimo“ bei 2019-02-11 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-13-(3.35), parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:133), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Šiaudinės k., detaliojo plano keitimas sklype Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:1785).
Keičiamos teritorijos plotas:
2,2600 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius: V.N.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: iš dalies keisti detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:1785) ribas ir plotus, pakeisti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
PŪV PAV: pagal reglamentuojančius teisės aktus.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-58.
Pakeistas detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2019-12-13 iki 2020-01-17 Nemėžio seniūnijos patalpose, Vilniaus rajono savivaldybėje, skelbimų lentoje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-58).

Viešas svarstymas įvyks 2020-01-17 d. 10:00 val. Nemėžio seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-12-12

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. P.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-12

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skurbutėnų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. K.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-12

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. M.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-11

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 30 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nelydiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. G.
Iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-12-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:172), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2003-02-24 NR. V20-105, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4152/0100:289) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2219 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-11 iki 2019-12-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo darbų programa
Įsakymo projektas

Teritorija

2019-12-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL VANAGINĖS KAIMO KVARTALO PLANAVIMO IR DETALIOJO PLANO RENGIMO ŽEMĖS SKLYPE (KAD. NR. 4117/0600:1175), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., VANAGINĖS K.
Planavimo tikslai: pagal Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571 (toliau – Specialusis planas), sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), sprendinius, detalizuoti nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus. Suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą suplanuojant inžinierinių komunikacijų tinklą. Patikslinti Molėtų pl. (magistralinio kelio A14) apsaugos zoną. Planuojamos teritorijos plotas 6,3500 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-11 iki 2019-12-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo darbų programa
Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., SALOTĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 2002-05-13 SPRENDIMU NR. 360, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 1: kitos paskirties – gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kad. Nr. 4110/0600:94), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Salotės g. 14A, ribas ir plotus, keičiant atidalyto žemės sklypo naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,1889 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-10 iki 2019-12-23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-23 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-10

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Airėnų II k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. S.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-06

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šilėnų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. Š.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-06

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kuosinės k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. B.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-06

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 10 (kad. Nr. 4170/1000:650) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-12-06

Keisti dalies Detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo, patenkančios į U1 teritoriją, Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:418) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su Detaliuoju planu suplanuotu žemės sklypu Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:367), keisti apjungto sklypo ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-12-06

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės k, kurio tikslai- parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. M.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakenės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. J.
Iki 2019 m. gruodžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-02-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. S.
Iki 2019 m. gruodžio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gailiūniškių k., Nemenčinės sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. P.
Iki 2019 m. gruodžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kairėnų k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. B.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalviškių k. kurio tikslai- parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. K.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Barkiškių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. L.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rukainių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. R.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dievoniškių k. kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius I. L.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių k. kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. J.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių k. kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius UAB „GM Projektai“.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 20 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Griciūnų k. kurio tikslai- parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. G.
Iki 2019 m. gruodžio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-05

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0300:972 IR KAD. NR. 4162/0300:973), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-05-30 SPRENDIMU NR. T3-207, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų žemės sklypo Nr. 9: žemės ūkio paskirties (kad. Nr. 4162/0300:449), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, ribas ir plotus, bei žemės sklypo Nr. 8: kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (kad. Nr. 4162/0300:423), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 3,2276 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-04 iki 2019-12-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0100:276 IR KAD. NR. 4184/0100:585), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RASTINĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-10-31 SPRENDIMU NR. T3-456, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-456, suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 2-12 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 3,2402 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-04 iki 2019-12-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-04

Informacija apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:525, kad. Nr. 4110/0300:526 ir kad. nr. 4110/0300:527), esančių Vilniaus r. , Zujūnų sen., Papiškių k., Skatulės g. 8, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimu Nr. T3-242, koregavimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:525, kad. Nr. 4110/0300:526 ir kad. Nr. 4110/0300:527), esančių Vilniaus r., Zujūnų sen., Papiškių k., Skatulės g. 8, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-05-27 sprendimu nr. T3-242, koregavimo inicijavimo, Nr. KADI-429 (2019-06-14).
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo iniciatorius: B. K.
Projekto rengėjas: UAB „ACIB“, Kareivių g. 6-615, Vilnius. tel. +37061499300, el. paštas uab.acib@gmail.com.
Projekto vadovas  Albinas Mocevičius.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:
keisti detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais. vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Planuojamos teritorijos plotas 3.34 ha.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, numatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį. laikytis žemės naudojimo bei statybų apribojimų esamų ir projektuojamų objektų sanitarinės apsaugos bei apsaugos zonose reikalavimų, vadovaujantis specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-333.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-12-04 iki 2019-12-18 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Zujūnų seniūnijos patalpose Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. sav., susisiekus su projekto rengėju darbo metu, susitarus telefonu +370 614 99300 arba el. paštu uab.acib@gmail.com ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD. Nr.K-VT-41-19-333).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-12-04

Parengtas teritorijų planavimo dokumentas „ Žemės sklypo (kad. nr. 4174/0300:111), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2003-02-10 sprendimu Nr. V20-71, keitimas”.
Planuojamos teritorijos plotas: 1.1546 ha.
Planavimo organizatorius:Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (85)275 1961, el.p.
vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: K. Z. Kalno g. 30, Aukštieji Rusokai, Vilniaus r.sav.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „ Statyba Architektūra Urbanistika“, Kareivių g. 19-152, Vilnius. Tel. 865906845. PV. Dainoras Svetikas, mob.tel. 8659 06845; el. pastas. dainorui@yahoo.com
Planavimo pagrindas: 2017-08-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.KADI-399 „Dėl žemės sklypo ( kad.Nr.4174/0300:111), esančio Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2003-02-10 sprendimu nr. V20-71, keitimo inicijavimo“; Teritorijų planavimo sąlygos 2018-06-04d. Nr.Tps-026-18.

Teritorijų planavimo dokumento ( detaliojo plano) tikslai/uždaviniai:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2003-02-10 sprendimu Nr.V20-71 „Dėl Kristinos Zarambienės žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:111), esančio Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinto supaprastinta tvarka“ (toliau-Detalusis planas) patvirtinto detaliojo plano sprendinius, numatant keisti Detaliuoju planu suformuot skl. Nr.2; 0,9029 ha ploto žemės sklypo ( kad.Nr.4174/0100:1348), esančio Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Kalno g.30, pagrindinę naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, apjungti žemės sklypus Nr.1 ir Nr.2 ir padalyti į atskirus sklypus. Suformuotose žemės sklypuose nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą ( kitos paskirties žemės- vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose numatomas sodybinio užstatymo tipas).
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt.
Teritorijų planavimo dokumento Nr. TPD Nr. K –VT-41-17-453.
Detaliojo plano etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-12-04 iki 2019-12-18 imtinai viešo eksponavimo laikotarpiu Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., ir pas projekto rengėją viešo Konstitucijos per.15-64, Vilnius, darbo metu, susitarus telefonu 8659 06845, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. (TPD Nr. K –VT-41-17-453).
Viešas detaliojo plano aptarimas vyks Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r., 2019-12-18 d. 12.00 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo planavimo organizatoriui ir / ar iniciatoriui ir/ ar plano rengėjui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje
www.tpdris.lt  (TPD Nr. K –VT-41-17-453) galima teikti raštu visą plano rengimo laiką iki viešo susirinkimo ir jo metu.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A.Juozapavičiaus g.9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka
Pagrindinis brėžinys

2013-12-04

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:341), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-21 SPRENDIMU NR. T3-536, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0200:1160) ir Nr. 5 (kad. Nr. 4174/0200:1174) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3747 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-03 iki 2019-12-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo darbų programa
Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0300:273), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., PALIULIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-06-22 SPRENDIMU NR. T3-267, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 6 ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3065 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-03 iki 2019-12-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Planavimo darbų programa
Įsakymo projektas
Teritorija

 2019-12-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0800:4), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., ŽALESOS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-11-04 SPRENDIMU NR. T3-404, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 4,4095 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-12-03 iki 2019-12-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Planavimo darbų programa

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-12-03

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujųjų Piktakonių k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  I. A.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ereliškių k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  A. B.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių k, kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  UAB „GM Projektai“.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  S. S.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eglinės k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  J. P.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

201-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kaišialakių k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  K. C.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kirzinės vs. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  V. Z.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 10 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiasalio k., Nemėžio  sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. V.
Iki 2019 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 17 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ąžuolynės k. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  Z. M.
Iki 2019 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė A. A.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštųjų Rusokų viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. T.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karveliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. J.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-12-02

Grįžti
Shadow up