kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. kovo mėnesį


 

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. G.
Iki 2019 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-29

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4170/0500:93 IR KAD. NR. 4170/0500:101), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., NEMENČINĖLĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-07-31 SPRENDIMU NR. T3-342, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų (skl. Nr. 1-5, skl. Nr. 8) ribas ir plotus. Formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypus bei bendrojo naudojimo teritorijos sklypą. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Bendrojo naudojimo plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (2,4300 ha). Planuojamos teritorijos plotas 1,8823 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-29 iki 2019-04-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-29

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų kitos – atskirųjų želdynų teritorijos ir vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Iš dalies keisti Detaliuoju planu suformuotų sklypų Nr. 9-11 susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos ribas ir plotus.

2019-03-28

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0300:402) paskirtį į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-03-28

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 2 (kad. Nr. 4182/0400:348) ir Nr. 3 (4182/0400:350) ribas ir plotus. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo Nr. 2 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 11 %, užstatymo intensyvumą – max iki 472 m2, užstatymo tipą – sodybinį. Suplanuoto sklypo Nr. 3 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 4 %, užstatymo intensyvumą – max iki 483 m2, užstatymo tipą – sodybinį. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-03-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0300:249), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-07-21 ĮSAKYMU NR. A27-636, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4162/0300:249) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 10 m, užstatymo tankį – 21 %, užstatymo intensyvumą – 0,21, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2400 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-27 iki 2019-04-09 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-09 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-27

INFORMACIJA apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:90), esančio detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2015-06-11 sprendimu Nr. KADI-370, koregavimą žemės sklype (kad. Nr. 4110/0600:915), esančiame Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k.
Planavimo pagrindas: 2017 m. spalio 17d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:90), esančio Vilniaus r. Sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano koregavimo žemės sklype (kad. Nr. 4110/0600:915), esančiame Vilniaus r. Sav., Zujūnų sen., Dvarykščių“ Nr. KADI-548.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorius J.G.
Projekto rengėjas: Auksė Radžiūnaitė, individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. (21.26)-332-2486, , tel.: +370 616 70493, el.p. raukse@gmail.com. Projekto vadovė Auksė Radžiūnaitė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai:

  • Detaliuoju planu suformuotą žemės ūkio paskirties žemės sklypą (kad. Nr. 4110/0600:915), esantį Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus, nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo.
  • Suformuotuose žemės sklypuose nekeisti Detaliuoju planu nustatyto teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo: žemės sklypo naudojimo paskirties, konkretaus teritorijos naudojimo būdo.

Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuoti inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-684.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-03-28 iki 2019-04-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., susisiekus su  projekto rengėju   darbo metu, susitarus telefonu +370 616 70493 ar el. p. raukse@gmail.com, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-684).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-04-11.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-03-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4900), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ANTEŽERIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-01-16 ĮSAKYMU NR. KADI-31, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – sujungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3313 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-21 iki 2019-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-04-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-20

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. A.
Iki 2019 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-20

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bajorų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius E. K.
Iki 2019 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-20

Informuojame, kad 2019 m. balandžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bajorų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius S. K.
Iki 2019 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-20

Vadovaujantis 2016-05-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-232 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4170/0500:93 ir kad. Nr. 4170/0500:101), esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Nemenčinėlės k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“ bei 2016-06-08 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-106-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius
 – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  Inga Masiulianec, Įsruties g. 10-18, Vilnius, tel. 868454025
Planuojamos teritorijos plotas: 0.51 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas -   keisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-342 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. nr. 4170/0500:93 ir kad. nr. 4170/0500:101), esančių Nemenčinėlės k., Riešės sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius, tai yra detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties ( vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus ( kad. nr. 4170/0500:130 ir kad. nr. 4170/0500:131), esančius Vilniaus r. sav. , Riešės sen., Nemenčinėlės k., Mėnulio g. 20, 22 sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus.  Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Gražina Meidutė.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-16-245.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-03-21 iki 2019-04-11 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-16-245).
Viešas svarstymas įvyks 2019-04-11 d. 12:00 val. UAB “Archigama” patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-03-20

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0400:596), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2006-12-21 ĮSAKYMU NR. A27-2183, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4162/0400:1538) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2800 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-15 iki 2019-03-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL KITOS PASKIRTIES INDIVIDUALIEMS NAMAMS/STATINIAMS STATYTI IR EKSPLOATUOTI ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1500:131), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., SKIRGIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2005-06-21 ĮSAKYMU NR. A27-947, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4170/1500:144) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 10 m, užstatymo tankį – 15 %, užstatymo intensyvumą – 0,12, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,3338 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-15 iki 2019-03-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-28 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-14

Informuojame, kad 2019 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. A.
Iki 2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-14

Informuojame, kad 2019 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ažulaukės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius S. N.
Iki 2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-14

Informuojame, kad 2019 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. P.
Iki 2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-14

Informuojame, kad 2019 m. kovo 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. P.
Iki 2019 m. kovo 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-14

Informuojame, kad 2019 m. kovo 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mantušių kaime, kurio tikslai – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorė Danuta Aškelovič.
Iki 2019 m. kovo 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0200:610, KAD. NR. 4103/0200:1522, KAD. NR. 4103/0200:1529, KAD. NR. 4103/0200:181 IR KAD. NR. 4103/0200:1694), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., TARANDĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-08-30 SPRENDIMU NR. T3-361, KEITIMO IR ĮSITERPUSIO VALSTYBINĖS ŽEMĖS PLOTO PRIJUNGIMO.
Planavimo tikslai: vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais keisti nustatyto žemės sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4103/0200:5740) ribas ir plotą, prijungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą, pakeisti jo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 3,8822 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-08 iki 2019-03-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-08

Informuojame, kad 2019 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pilikonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. R.
Iki 2019 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-07

Informuojame, kad 2019 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bareikiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė B. L.-K.
Iki 2019 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-07

Informuojame, kad 2019 m. kovo 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Glitiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2019 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0200:23), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., TEKLIŪNŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-04-07 ĮSAKYMŲ NR. KADI-98, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4117/0200:240) vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų teritorijos ir iš dalies suplanuoto sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4117/0200:267) susisiekimo ir inžinierinių tinklų koridorių teritorijos, ribas ir plotus. Teritorijoje, Bendrajame plane pažymėtoje kaip urbanizuojama užstatymo zona (U1), nustatyti naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Teritorijoje, Bendrajame plane pažymėtoje kaip intensyvaus ūkininkavimo zona (Z3), nekeisti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų, užstatymo tankis – 23 %, užstatymo intensyvumas – 0,4, užstatymo tipas – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,2311 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-08 iki 2019-03-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-07

Informacija apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus  2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018 m. gegužės 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-07-17 įsakymu Nr. A27-1230, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-247.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0604:320), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Nemėžio k., detalųjį planą: padalyti detaliuoju planu suformuotą (mažaukščių namų statybos) žemės sklypą į 2 sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo ir tvarkymo ir naudojimo režimą; teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-03-06 iki 2019-03-21 imtinai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžis, Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, ir pas projekto rengėją (UAB ,,Arkllida“) Saltoniškių 29-408, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 861711395,  ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-497).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-03-21.

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos. 
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-03-07

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:716), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymu Nr. KADI-371, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Fatima Bagdonavičiūtė.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: MB „Architektas Lauras“, į. k. 304430536, buveinės adresas: Kareivių g. 6-419, Vilnius, tel. Nr. 8 683 48736, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, internetinė svetainė: http://www.archlp.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
UAB „Architektūros tonas“, į.k. 304314268, buveinės adresas: Architektų g. 56-101, Vilnius, tel. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt. Architektė Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas – Nr. ATP2006
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymu Nr. KADI-371 "Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:716), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano (toliau - Detalusis planas) sprendinius anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 4). Keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 4: (kad. Nr. 4162/0300:496), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., Trešnių g. 14, nustatytą žemės sklypo naudojimo reglamentą: leistiną statinių aukštį nuo žemės paviršiaus – nuo 5,5 m iki 8,5 m. Planuojamos teritorijos plotas 0,1505 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-01-04 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:716), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-24 įsakymu Nr. KADI-371, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-21.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SAPV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-18.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-03-13 iki 2019-03-29 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-18) bei Kareivių g. 6-419, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-03-29.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gaili apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-03-06

Vadovaujantis 2019-01-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-61 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:40), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-22 įsakymu Nr. A27-576, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje bei 2019-02-07 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-12-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius: Valerij Timofejev.
Planavimo tikslai: koreguoti žemės sklypo (kad. Nr.4103/0200:40), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4,  detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2011-03-22 įsakymu Nr. A27-576 (TDP registracijos Nr. T00082774) (toliau – Detalusis planas), sprendinius  anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje (skl. Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284)).
Planavimo uždaviniai -  keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0200:2284), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Tulpių g. 4, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos  naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją.
Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą,  nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.
Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“, įm. k. 122874868, Šv. Mykolo g. 4-4, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rita Mažeikaitė-Petraitienė, mob. tel. 8 615 69141.
Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto rengėjui ir/ar iniciatoriui raštu projekto rengėjo patalpose Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, darbo dienomis nuo 9 iki 17 val., Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-39) ir/arba paštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.
Apie viešojo susirinkimo laiką ir vietą bus informuojama papildomai.

2019-03-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0100:857), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DVARIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO, PAKEISTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-07 ĮSAKYMU NR. KADI-299, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suformuoto skl. Nr. 9: kitos paskirties – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4117/0100:1177), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Dvariškių vs., ribas ir plotus, keisti sklypo dalies naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos dalis turi būti ≥ 15 proc. ploto, skaičiuojant nuo Detaliojo plano ploto, išskyrus neužstatomas teritorijas. Planuojamos teritorijos plotas 0,3236 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-06 iki 2019-03-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-03-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:614), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., KERMUŠIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-10-09 SPRENDIMU NR. T3-422, KEITIMO.
Planavimo tikslai: iš Detaliuoju planu suformuoto miškų ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 9 (kad. Nr. 4170/1000:298), išskirti žemės ūkio naudmenas (pagal pateiktą Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pažymą), sujungti jas su žemės ūkio paskirties teritorija. Keisti sklypo dalies, patenkančios pagal Bendrąjį planą į U1 teritoriją, naudojimo paskirtį, suformuojant pagal Bendrajame plane numatytus sklypų dydžius, kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 4,0806 ha (pagal pridedamą schemą, 2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-06 iki 2019-03-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
1 priedas
2 priedas

2019-03-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4107/0500:262 IR KAD. NR. 4107/0500:16), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-12-19 SPRENDIMU NR. T3-416, KEITIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 ribas ir plotus. Keisti sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-353, sklypuose, didesniuose kaip 1,0000 ha, esančiuose gamtinio karkaso zonoje numatyti ≥ 15 % proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems pastatams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą. Planuojamos teritorijos plotas 1,8000 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-06 iki 2019-03-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
1 priedas
2 priedas

2019-03-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS ŪKO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0100:4033, 4152/0100:4034), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2012-10-02 ĮSAKYMU NR. KAD-451, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,5423 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-03-06 iki 2019-03-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-03-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
1 priedas
2 priedas

2019-03-06

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4107/0300:166), Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0300:167), Nr. 3 (kad. Nr. 4107/0300:168), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0300:169) ir Nr. 5 (kad. Nr. 4107/0300:170) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 1 teritorijoje: leistinas pastatų aukštų – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 5 %, užstatymo intensyvumas – 12 %, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuotų žemės sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8,9 %, užstatymo intensyvumas – 12 %, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 4 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8,3 %, užstatymo intensyvumas – 12 %, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuoto sklypo Nr. 5 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8 %, užstatymo intensyvumas – 12 %, užstatymo tipas – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-03-06

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4172/0300:339) naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 15 m, užstatymo tankis – 35 %, užstatymo intensyvumas – 1,2.

2019-03-06

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4170/0100:97) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 10 m, užstatymo tankį – 9 %, užstatymo intensyvumą – 0,15, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-03-06

Rengti Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Liepiškių k. vietovės lygmens bendrąjį planą, detalizuojant Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, integruotus į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, sprendinius.

2019-03-06

Informuojame, kad 2019 m. kovo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. P.
Iki 2019 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-01

Informuojame, kad 2019 m. kovo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Keturiasdešimt Totorių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. B.
Iki 2019 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-01

Informuojame, kad 2019 m. kovo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius M. L.
Iki 2019 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-01

Informuojame, kad 2019 m. kovo 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Triblų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. G.
Iki 2019 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-03-01

Pradedamas rengti žemės sklypo kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Planavimo organizatorius – Darius Ražauskas
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4180/0100:0485), esantis Vilniaus r.sav., Rukainių sen., Rukainių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-09-13 įsakymas Nr. 48KPĮ-351-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-03-01

Grįžti
Shadow up