kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. lapkričio mėnesį

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jarmališkių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė G. S.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. G.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė D. Z.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palaukinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. S.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. M.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. Š.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palaukinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. M.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ažulaukės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. J.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujųjų Pitakonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius T. A.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. N.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žalesos kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. P.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palaukinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė G. S.
Iki 2019 m. gruodžio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-29

lanavimo organizatorius– A. S.
Planuojama teritorija –0,6755 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4184/0400:0915), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Putiniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-11-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-428-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“; Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Darbų programa

2019-11-29

Planavimo organizatorius– V. Z. Planuojama teritorija –1,0300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4192/0300:0289), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Ponasų k.,
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-11-22 įsakymas Nr. 48KPĮ-425-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Darbų programa

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kramniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  H.Z.
Iki 2019 m. lapkričio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bagdoniškių k, kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  J. O.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių k,  kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą, parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  S. R.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rudaminos k.,  kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  T. B.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žudiškių k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  B. A.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Piktakonių k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  H. M.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tekliūnų vs, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  J. Z.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palaukinės k, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  V. M.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čimbariškių vs,  kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  H. N.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemaitėlių vs, kurio tikslai- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  R. M. P.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 10 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užuežerės k., Sudervės  sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. Ž.
Iki 2019 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  A. T.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Palaukinės kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  E. M.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parūdupių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  D. N.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 13 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tintiniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  K. Š.
Iki 2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Rengiamas žemės sklypo (skl.kad. Nr. 4170/0800:94), esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2006-12-11 įsakymu Nr. A27-2018 (TDP registracijos Nr. T00083277) , keitimo projektas.
Planavimo iniciatorius
: S. R.
Plano rengėjas:
UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, Vilnius, PV arch. Dmitrij Kaidašov, , tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas:
Keisti detaliuoju planu suformuotų  sklypų Nr.1 (kad. Nr. 4170/0800:172)  ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankūmą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai- ne mažesni kaip 0,1500 ha.
Naudojimo būdas išlieka – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).  
Planavimo procese koncepcija nebus rengiama;  SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.
Pakeistas  detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2019-12-10 iki 2019-12-17 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas  susirinkimas  vyks 2019-12-17  nuo 14 val.  iki 15 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo  tvarka:
  pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.
Įsakymas
Teritorija

2019-11-28

Rengiamas žemės sklypo (kad. Nr. 4170/0800:93), esančio Vilniaus r.sav., Riešės sen., Žalesos k., detaliojo plano patvirtinto Vilniaus r. sav. administracijos direktoriaus 2006-02-22 įsakymu Nr. A27-212, keitimo projektas.
Planavimo iniciatorius
: S. R.
Plano rengėjas:
UAB „Krianta“, Kalvarijų g. 129-301, Vilnius, PV arch. Dmitrij Kaidašov, tel. 868574269, el. p. architect.dmitrij@gmail.com.
Planavimo tikslas:
Keisti detaliuoju planu suformuotų  sklypų Nr.2 (kad. Nr. 4170/0800:136) ir Nr. 3 (kad. Nr. 4170/0800:137)  ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankūmą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai- ne mažesni kaip 0,1500 ha. Naudojimo būdas išlieka – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1).  
Planavimo procese koncepcija nebus rengiama;  SPAV procedūros neatliekamos. Susipažinti su motyvais  kodėl neatliekamos SPAV procedūros ir teirautis  papildomos informacijos apie detalųjį  planą prašome plano  rengėjo.
Pakeistas  detalusis planas bus   eksponuojamas nuo 2019-12-10 iki 2019-12-17 Riešės seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS). Viešas  susirinkimas  vyks 2019-12-17  nuo 14 val.  iki 15 val. Riešės seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo  tvarka:
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo  dokumento  planavimo organizatoriui ir/ar  plano rengėjui teikiami raštu arba Lietuvos  Respublikos   teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybines priežiūros informacinėje sistemoje  visą  teritorijų planavimo  dokumentų rengimo laiką  iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų  planavimo  proceso valstybinės  priežiūros   informacinėje  sistemoje jeigu  pasiūlymai  buvo  pateikti  šioje  sistemoje. Planavimo  organizatoriaus  atsakymas  per  10  darbo  dienų  gali būti  apskųstas  Valstybinei  teritorijų planavimo  ir  statybos inspekcijai.
Įsakymas
Teritorija

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  K. K.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medviediškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  H. B.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Raudondvario kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  D. T.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodežerių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  V. V.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikeliškių kaime, kurio tikslai-parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  M. R.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 29 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Genių k., Dūkštų  sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2019 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Merešlėnų k., Pagirių sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. Š.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 10 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių k., Sudervės  sen., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. B.
Iki 2019 m. gruodžio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:493, KAD. NR. 4103/0300:492, KAD.  NR. 4103/0300:506, KAD. NR. 4103/0300:531,KAD. NR. 4103/0300:532, KAD. NR. 4103/0300:666. KAD. NR. 103/0300:947, KAD. NR. 4103/0300:448, KAD. NR. 4103/0300:8018, KAD. NR. 4103/0300:533), ESANČIŲ BUKIŠKIO K., AVIŽIENIŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-11-24 SPRENDIMU NR. T3-469, KEITIMO INICIJAVIMO, PRIJUNGIANT įsiterpUSĮ valstybinės žemės plotĄ“.
Planavimo tikslai:
– Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4103/0300:8312), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Ukmergės g. 435, žemės naudojimo būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją, prijungiant įsiterpusį valstybinės žemės plotą (žemės sklypo plane įsiterpusį tarp taškų Nr. 6-9), keisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 4,35 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-11-27 iki 2019-12-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-12-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Teritorija

2019-11-27

keisti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4172/0200:550) esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 6, kuris suformuotas Detaliuoju planu, sujungti su kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu (kad. Nr. 4172/0200:76), esančiu Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 4, perdalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

2019-11-26

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:358), sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4132/0600:385), sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:987), ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-11-26

Informuojame, kad vykdomas žemės sklypo (kad. nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., Aguonų g. 5 detaliojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas:
 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr.A27-636, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ 2019m. balandžio 17d. Nr. KADI-265; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymo Nr. KADI-265, įsakymu patvirtintos darbų programos patikslinimo“ 2019m. birželio 18d. Nr. KADI-435;
Planavimo organizatorius:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Planavimo iniciatorius
– A. Ž.
Plano rengėjas:
Ježi Daveiko, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, gyv. adresas Žverališkių g. 6, Didžiosios Riešės km., Vilniaus raj. sav. Tel. +37060073968, el.paštas j.daveiko@gmail.com. Projekto vadovė – Audronė Banionienė, kvalifikacijos atestato Nr. ATP878;
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr. A27-636, (TPD registracijos Nr. T00083140) „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r., Nemežio sen., Skaidiškių k., detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Keitimo tikslas – Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (Gyvenamosios teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0300:249), esantį Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., Aguonų g. 5, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detalusis planas rengiamas teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334.

Viešumo procedūros: susipažinti su projekto sprendiniais galima viešos ekspozicijos Nemėžio seniūnijos patalpose metu nuo 2019-11-25 iki 2019-12-06 imtinai, bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334. Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2019-12-06 dieną 10:00 val. Nemežio seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/arba projekto rengėjui raštu, arba prisijungus teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334 iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims bus atsakyta raštu arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per 5 dienas po viešo susirinkimo pabaigos, anksčiau paminėtas atsakymas gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, per 10 dienų.

2019-11-25

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 9 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karmniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  K. T.
Iki 2019 m. gruodžio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2015-11-25

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė E. G.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rokantiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. M.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikutiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė N. Ž.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. G.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. L.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maskoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. M.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių Plytinės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. P.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Aukštųjų Rusokų viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. T.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. D. B.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-21

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Antupių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. B.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių Plytinės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V P.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 4 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pikutiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. Z.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bubų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. Ž.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Melekonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. P.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. J.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Marijampolio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. P
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Minčiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Ž.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. D.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Asiūklės viensėdyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė D. D.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.  

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vydautiškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. Ž.
Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių Plytinės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. Š. Iki 2019 m. gruodžio 2 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  K. D.
Iki 2019 m. lapkričio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 3 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  J.K.
Iki 2019 m. lapkričio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Europos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  JTG.
Iki 2019 m. lapkričio 29 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Informuojame, kad 2019 m. gruodžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  K. K.
Iki 2019 m. gruodžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-20

Planavimo organizatorius – Rita Kalinskienė
Planuojama teritorija –1,8671 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4110/0500:0344), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Skliausčių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-04-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-170-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos
vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Darbų programa

2019-11-20

Planavimo organizatorius– Marius Sakalas
Planuojama teritorija –1,3700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4124/0200:0491), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Rusėnų k. Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo
2019-09-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-319-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos
vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Įsakymas

Darbų programa

2019-11-20

INFORMUOJAME, KAD PRADEDAMAS RENGTI savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir  Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., VIETOVĖS LYGMENS BENDRASIS PLANAS
Planavimo organizatorius: 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius,  Rinktinės g. 50 LT-09318, Vilnius, tel. (8-5) 275 1961, el.p. vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt.
Plano rengėjas: 
UAB „Formatas A1“, A. Goštauto g. 8-402, Vilnius, kurią atstovauja direktorius Linas Naujokaitis, tel. +370 687 31996, el. p. linasnauj@gmail.lt. projekto vadovė – Alicija Grigūnienė,  tel. +370 616 54009, el. p. alicija@formatogrupe.lt.
Planavimo pagrindas
 – Vilniaus r. savivaldybės tarybos 2019-02-22 sprendimas Nr. T3-56 „Dėl savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir  Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“.
Planavimo darbų programa
patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-25 įsakymu KADI-313 „Dėl savivaldybės dalies, esančios Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir  Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k., vietovės lygmens bendrojo plano darbų programos patvirtinimo“. (susipažinti su visa darbų programa galima teritorijų planavo dokumentų informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt).
Planuojamos teritorijos adresas
– Teritorija, apimanti dalį Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Masionių vs., Pavydokių k. ir  Avižienių sen., Ežeraičių k., Aleksandravo k., Laidagalių k. pagal Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2007-09-21 sprendimu Nr. T3-271 „Dėl 136,9282 ha teritorijos, esančios Masionių k., Maišiagalos sen., ir Ežeraičių k., Avižienių sen., Vilniaus r., komercinės paskirties, turizmo ir rekreacijos sistemų plėtros specialaus plano pakeitimo patvirtinimo“ bei Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-05-22 sprendimu Nr. T3-165 „Dėl 112,3200 ha bendro ploto teritorijos, esančios Aleksandravo k., Ežeraičių k., Laidagalių k., Avižienių sen., ir Masionių k., Pavydokių k., Maišiagalos sen., Vilniaus r., komercinės paskirties, turizmo ir rekreacijos, socialinės, kultūrinės ir inžinerinės infrastruktūros plėtros specialaus plano patvirtinimo“ patvirtintų specialiųjų planų ribas (plotas apie 280 ha).
Planavimo terminai – 2019 – 2020 m. Teritorijų planavimo dokumento rūšis – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas – vietovės lygmens bendrasis planas.
Plano rengimo tikslai: 
optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, detalizuoti Bendrojo plano teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius, nustatant visus detaliųjų planų teritorijos naudojimo reglamentus, keičiant esamų žemės sklypų ribas, keisti Specialiųjų planų sprendinius.
Plano rengimo uždaviniai:
 Detalizuoti Vilniaus rajono savivaldybės kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, integruotus į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 2009-09-30 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-323, teritorijos naudojimo privalomuosius reikalavimus ir sprendinius.
Planavimo procesą sudaro trys etapai:
 parengiamasis, rengimo (esamos būklės, bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos), sprendinių konkretizavimo stadijos) ir baigiamasis.
Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): 
Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) procedūros. Apie jas bus informuojama papildomai.
Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, ir kitais galiojančiais teisės aktais, galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais, planavimo darbų programa, teritorijų planavimo sąlygomis.
Pasiūlymų teikimo tvarka: 
pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui (pateikiant pasiūlymo kopiją plano rengėjui) raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.

2019-11-19

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:0373), esančio Dvaro g. 11A, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Požymis:  Baigiamas.   Paskelbimo data: 2019-11-18
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas S. M. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-02 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2019-12-02. Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331. Skyrius Vilniaus
rajonas.
Aiškinamasis raštas

Sprendiniai

2019-11-19

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4110/0400:0465), esančio Koplyčninkų k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas. Paskelbimo data: 2019-11-18
Dokumento turinys: Pateikiama informacija, kad parengtas Č. P. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2019-12-02 info@ideaurbana.lt. Viešo svarstymo laikas 10 val. 2019-12-02. Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai

2019-11-15

Planavimo organizatorius – Marijanas Volodkovič
Planuojama teritorija –5,4434 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4142/0400:0242), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Kyviškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-10-07 įsakymas Nr. 48KPĮ-350-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Įsakymas

Darbų programa

2019-11-15

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:358), sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4132/0600:385), sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:987), ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.

2019-11-14

Keisti kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4172/0200:550) esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 6, kuris suformuotas Detaliuoju planu, sujungti su kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypu (kad. Nr. 4172/0200:76), esančiu Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Nemenčinės II k., Miškininkų g. 4, perdalyti, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą

2019-11-14

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šaltoniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. T.
Iki 2019 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-13

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė A. A.
Iki 2019 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-13

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Genių g., Dūkštų  k., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2019 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-13

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 22 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lygialaukio k., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. M.
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-12

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 22 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kreivėnų vs., kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. N. S.
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-12

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jankūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. P.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Totoriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. A.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. K.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius T. M.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bielazariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. O.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sadūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. M.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-11

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 29 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Airėnų I kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  M. B.
Iki 2019 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 29 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  D. Z.
Iki 2019 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 29 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Visalaukės I kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  K. Z
Iki 2019 m. lapkričio 27 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Balelių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  P. O.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medviediškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. K.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  K. O.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Purviškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  O. S.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  R. G
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  E. R.
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  D. O.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 28 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Griciūnų kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius  R. N.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pilikonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. P.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-08

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petručių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. Š.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Piktakonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. Ž.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. K.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maišiagalos miestelyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šatrininkų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. J.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Smiglių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. B.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemėžio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė S. M.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Jarmališkių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė S. S.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-07

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė L. K.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenytės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. G.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-10-07 ĮSAKYMO NR. KADI-735 IR ĮSAKYMU PATVIRTINTŲ PRIEDŲ PATIKSLINIMO
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-11-07 iki 2019-11-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-11-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Koreguota teritorija

2019-11-06

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4184/0100:712), esančio vilniaus r. sav., sudervės sen., purviškių k., detaliojo plano, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-07-10 įsakymu nr. kadi-342, koregavimo inicijavimo anksčiaus suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai:
iš dalies keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 6 (kad. Nr. 4184/0100:1303) naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Sujungti su  Detaliuoju planu suplanuotu sklypu Nr.5 (kad. Nr. 4184/0100:1295). Keisti ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Gamtinio karkaso nuostatais, turi būti formuojamos besijungiančios, 50 procentų planuojamos teritorijos užimančios gamtinio karkaso struktūros, kurias šiuo atveju gali sudaryti priklausomieji želdynai, kitos paskirties žemės sklypuose esantys atskirieji želdynai. Atskirųjų arba priklausomųjų želdynų plotas skaičiuojamas nuo Detaliojo plano ploto (2,4103 ha). Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,9560 ha (2 priedas)
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-11-07 iki 2019-11-20 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-11-20 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas

Teritorija

Darbų programa

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarpežerės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. K.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Papiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. D.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ponasų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. Z.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Arturiškio viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. L.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skaisterių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. T.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-06

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dukelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. S.
Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dambriškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius E. B.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Levydonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. P.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skurbutėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. S.
Iki 2019 m. lapkričio 25 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parūdupių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  T.R.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  V.S.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Čekoniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  E.G.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujosios viensėdyje kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  L.K.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Airėnų II kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius  K. S.
Iki 2019 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ąžuolinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė: M. Ž.
Iki 2019 m. lapkričio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Andreliškių viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. R.
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-05

Planavimo organizatorius:
Planuojama teritorija: 0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4170/0800:0360), esantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-10-22 įsakymas Nr. 48KPĮ -376-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai: ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis: prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas

Darbų programa

2019-11-04

Planavimo organizatorius: O. K.
Planuojama teritorija –2,0697 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad., Nr.4167/0300:0294), esantis Vilniaus r.sav., Pagirių sen, Tarnėnų k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-04-27 įsakymas Nr. 48KPĮ-175-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai: ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai: kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas

Darbų programa

2019-11-04

Pakartotinai informuojame, kad vadovaujantis detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų sutartimi 2012-11-05 Red.Nr. 832-12 ir planavimo sąlygomis detaliojo planavimo dokumentui rengti 2012-12-17 Nr. Sp-1005-12 yra parengtas žemės sklypo, kad.Nr 4152/0400:727, Kairėnų k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties į kitos paskirties žemę: gyvenamosios teritorijos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1). Padalyti sklypą. Nustatyti statybos reglamentus. Pateikti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatorius: T.K.
Detaliojo plano rengėjas: UAB “Archigama” , PV Mindaugas Pleiris. El. paštas mindaugaspleiris@gmail.com, tel. 867545592. Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius.
Parengtas teritorijos detalusis planas viešai eksponuojamas nuo 2019-11-04 iki 2019-12-03, Vilnius Švitrigailos g. 7, 227kab. patalpose ir Mickūnų seniūnijos patapose. Detaliojo plano viešas aptarimas vyks 2019-12-03 d. 13 val., UAB “Archigamos” patalpose.
Pasiūlymus ir pastabas dėl detaliojo plano sprendinių teikiami planavimo organizatoriui arba detalaus plano rengėjui raštų iki viešo susirinkimo ir jo metų. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, teisės aktų nustatyta tvarka.

2019-11-04

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paliepiukų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė S. B.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-04

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Ąžuolinės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. D.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-04

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Putiniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė R. V. V.
Iki 2019 m. lapkričio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-11-04

Grįžti
Shadow up