kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. rugpjūčio mėnesį

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Brinkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. J.

Iki 2019 m. rugsėjo 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Planavimo organizatorius – A. P.
Planuojama teritorija –0,5633 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4110/0500:0344), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Užlandžių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-02-03 įsakymas Nr. 48KPĮ-39-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė N. K.
Iki 2019 m. rugsejo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Grigaičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė L. K.

Iki 2019 m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Barkiškių kaime, kurio tiksla - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. P.

Iki 2019 m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4103/0200:5672) ribas ir plotus. Keisti sklypų naudojimo būdą iš atskirųjų želdynų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr.1, Nr. 2 ir Nr. 3 privalomąjį reglamentą: Priklausomieji želdiniai iš 25% į 50%.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rusėnų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. S.

Iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Levydonių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. P.

Iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius A. R.
Iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daržininkų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė E. G.

Iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Paliepiukų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. L.
Iki 2019 m. rugsėjo 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-30

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Skirgiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius E. B.

Iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-28

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudervės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius N. B.

Iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-28

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parudaminio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius J. G.
Iki 2019 m. rugsėjo 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-28

INFORMACIJA apie Žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0500:262 ir kad. Nr. 4107/0500:16), esančių Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. T3-416, keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. KADI-470.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: UAB „Medininkų logistika“.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas“, Kalvarijų 156, Vilnius, II a. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 867637738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 ribas ir plotus. Keisti sklypų naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-353, sklypuose, didesniuose kaip 1,0000 ha, esančiuose gamtinio karkaso zonoje, numatyti ≥ 15 % proc. ploto atskirųjų želdynų teritoriją, skaičiuojant nuo gyvenamiesiems pastatams skirtų teritorijų bendro ploto, nustatant jai rekreacinių objektų lankymo servitutą.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-    Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-29 iki 2019-09-11 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bezdonių seniūnijos patalpose, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-    Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-08-29 iki 2019-09-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bezdonių seniūnijos patalpose, Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., Vilniaus r.
-    Viešas svarstymas įvyks 2019-09-12, 1300 val. pas projekto rengėją, Kalvarijų 156, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brėžinys

2019-08-28

INFORMACIJA apie rengiamą žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo pagrindas: 2018-10-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ Nr. KADI-500“ ir 2018-10-31 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-03 įsakymo Nr. KADI-500 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:322), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Dvarykščių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2011-03-25 sprendimu Nr. T3-107, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ 3 punkto ir 1 priedo patikslinimo ir pakeitimo“ Nr. KADI-560.
Teritorijų planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Teritorijų planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (A.D.; K.Ž.; L.R.).
Teritorijų planavimo dokumentų rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.
Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: konkretų žemės sklypų naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-576.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-27 iki 2019-09-10 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231, ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-576).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir organizatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt  (TPD Nr. K-VT-41-18-576) iki 2019-09-10 imtinai.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-08-23

organizatorius – N. S.
Planuojama teritorija –3,6252 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4154/2000:0166), esantis Vilniaus r.sav., Marijampolio sen., Pamarazių k.
Projekto rengimo pagrindas:

Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-11-15 įsakymas Nr. 48KPĮ-409-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4174/0300:449 IR KAD. NR. 4174/0300:450), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., AUKŠTŲJŲ RUSOKŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-03-27 SPRENDIMU NR. T3-113, PAKEISTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-10-15 ĮSAKYMU NR. KADI-538, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus (kad. Nr. 4174/0300:683, kad. Nr. 4174/0300:619, kad. Nr. 4174/0300:674), esančius Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., Dainų g. 1, 3, 7 bei kitos paskirties – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4174/0300:676), esantį Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, numatant papildomus žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 15,6546 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-08-23 iki 2019-09-06 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-06 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa

Teritorija

2019-08-22

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daržininkų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. M.

Iki 2019 m. rugsėjo 6 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-22

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:545), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., CENTRINĖJE G. 15, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-25 SPRENDIMU NR. T3-150, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:545), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Centrinėje g. 15, detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-04-25 sprendimu Nr. T3-150, suformuotą skl. Nr. 4: kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:352), esantį Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Centrinė g. 15E, padalyti į 2 sklypus, pakeičiant vieno žemės sklypo naudojimo būdą į atskirųjų želdynų teritorijos, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,1500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-08-22 iki 2019-09-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-09-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-08-21

Planavimo organizatorius – O. M.
Planuojama teritorija –1,8703 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4152/1600:0569), esantis Vilniaus r.sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-03-13 įsakymas Nr. 48KPĮ-107-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-21

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užuglobio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. P.
Iki 2019 m. rugsėjo 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-21

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gudelių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. S.
Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-14

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. L.
Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-14

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bielazariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. O.
Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-14

Informuojame, kad 2019 m. rugsėjo 2 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaivadiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-14

Informacija apie Žemės sklypo (kad. Nr. 4170/1000:615), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-29 sprendimu Nr. T3-334, keitimą.
Planavimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. KADI-410.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, www.vrsa.lt, tel. (8-5) 275 1961.
Planavimo iniciatorius: D. K.
Projekto rengėjas: UAB „Projektavimas”, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius. Teritorijų planavimo vadovas – Tadas Markilevičius, tel. 867637738, el. p. tadas.markilevicius@gmail.com
Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuoto žemės ūkio paskirties žemės sklypo Nr. 12 (kad. Nr. 4170/1000:132), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Kermušiškių k., dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą į kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka:
-    Susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-08-14 iki 2019-08-29 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt, ir pas projekto rengėją, darbo metu, bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
-   Detaliojo plano keitimo sprendinių ekspozicija vyks nuo 2019-08-14 iki 2019-08-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Riešės seniūnijos patalpose, Sporto g. 3, Riešės k., LT-14265 Vilniaus r.
-    Viešas svarstymas įvyks 2019-08-30, 1300 val. pas projekto rengėją, J. Galvydžio g. 11B-1, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano organizatoriui, rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt visa teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, jeigu pasiūlymai teikti šioje sistemoje.
Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, per 10 darbo dienų gali apskųsti teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas bendrąja teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Pagrindinis brežinys

2019-08-14

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žagariškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė D. D.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dunojų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. P.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šriubiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Č. Ž.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė V. I.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šaltoniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 26 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daučionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. M.
Iki 2019 m. rugpjūčio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-08

Planavimo organizatorius: Č. P.
Planuojama teritorija : 1,2720 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 4110/0400:0465), esantis Koplyčninkų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Projekto rengimo pagrindas :
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-05-08 įsakymas 48KPĮ-200-(14.48.124.) “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”.
Planavimo tikslai: - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-07

Planavimo organizatorius: A. M.
Planuojama teritorija : 0,6900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 4110/0700:1302), esantis Geležių k., Zujūnų sen., Vilniaus r.
Projekto rengimo pagrindas :
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-02-27 įsakymas 48KPĮ-78-(14.48.124.) “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”.
Planavimo tikslai: - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-07

Planavimo organizatorius: V. P.
Planuojama teritorija : 0,8000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 4180/0500:0238), esantis Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r.
Projekto rengimo pagrindas :
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-04-01 įsakymas 48KPĮ-105-(14.48.124.) “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”.
Planavimo tikslai: - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-07

Planavimo organizatorius: J. P.
Planuojama teritorija : 0,6377 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kadastro Nr. 4180/0500:0239), esantis Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r.
Projekto rengimo pagrindas :
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-04-01 įsakymas 48KPĮ-106-(14.48.124.) “Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo”.
Planavimo tikslai: - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-08-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:61), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., UŽUBALIŲ K., SENAJAME UKMERGĖS KEL. 21, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-12-31 ĮSAKYMU NR. KADI-714, KEITIMO.
Planavimo tikslai: sujungti Detaliuoju planu suplanuotus kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr.1 ir Nr. 2 į vieną. Pakeisti būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,3500 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-08-07 iki 2019-08-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-08-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-08-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4130/0200:558), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., DŪKŠTŲ SEN., AIRĖNŲ II K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-09-10 ĮSAKYMU NR. KADI-472, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4130/0200:614) būdą į komercinės paskirties objektų teritoriją. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2105 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-08-07 iki 2019-08-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-08-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-08-07

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karveliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. R.
Iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-02

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius G. S.
Iki 2019 m. rugpjūčio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-08-02

Vadovaujantis 2018-04-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-211 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:180), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-21 įsakymu Nr. A27-2167, koregavimo“ bei 2018-05-17 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-60-(3.35) rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius
 – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatorius:  UAB “Saločiai ir Partneriai”
Planuojamos teritorijos plotas: 2.0800 ha
Detaliojo plano keitimo tikslas -  Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-21 įsakymu Nr. A27-2167 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4103/0300:180), esančio Užudvarionių k., Avižienių sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau detalusis planas) sprendinius: perdalyti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus, nustatyti žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-224.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-08-05 iki 2019-08-27 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-224).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-08-02

Grįžti
Shadow up