kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. sausio mėnesį

 

Informuojame, kad 2019 m. vasario 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Jurgita Šarkovaitė.
Iki 2019 m. vasario 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-31

Informuojame, kad 2019 m. vasario 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šatrininkų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė E. K.
Iki 2019 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-31

Informuojame, kad 2019 m. vasario 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius D. S.
Iki 2019 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-31

Informuojame, kad 2019 m. vasario 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vaigeliškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. S.
Iki 2019 m. vasario 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-31

Planavimo organizatorius – Renata Mairanovska
Planuojama teritorija –2,0900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4177/0400:0664), esantis Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., Lokių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-01-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-16-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai –kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas). Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-30

Planavimo organizatorius – Erik Kazjanin
Planuojama teritorija –1,2934 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4187/0100:0381), esantis Vilniaus r.sav., Sužionių sen., Pasadininkų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-07-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-299-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Isakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-30

Planavimo organizatorius – Edita Parham
Planuojama teritorija –1,9832 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4142/0300:0802), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Vėliučionių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-18 įsakymas Nr. 48KPĮ-298-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4757), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., ANTEŽERIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-04-27 SPRENDIMU NR. T3-167, KEITIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0700:5011) ir Nr. 8 (kad. Nr. 4110/0700:5018) naudojimo būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Sujungti suplanuotus sklypus Nr. 2 (kad. Nr. 4110/0700:5012), Nr. 3 (kad. Nr. 4110/0700:5013), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0700:5014), Nr. 5 (kad. Nr. 4110/0700:5015), Nr. 6 (kad. Nr. 4110/0700:5016), Nr. 7 (kad. Nr. 4110/0700:5017), pakeisti būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nekeisti suplanuoto sklypo Nr. 9 (4110/0700:5019), būdo, ribų ir plotų. Planuojamos teritorijos plotas 1,6732 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-25 iki 2019-02-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-25

Planavimo organizatorius – Ingrida Matulionytė
Planuojama teritorija –1,0777 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4184/0100:0883), esantis Vilniaus r.sav., Sudervės sen., Rastinėnų k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-09-21 įsakymas Nr. 48KPĮ-332-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-24

Planavimo organizatorius – Stasys Semaška
Planuojama teritorija –1,0000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4167/0300:0980), esantis Vilniaus r.sav., Dūkštų sen., Daubarų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-01-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-15-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4107/0300:138), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., GIRDIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-11-13 ĮSAKYMU NR. A27-1283, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. Nr. 4107/0300:166), Nr. 2 (kad. Nr. 4107/0300:167), Nr. 3 (kad. Nr. 4107/0300:168), Nr. 4 (kad. Nr. 4110/0300:169) ir Nr. 5 (kad. Nr. 4107/0300:170) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 1 teritorijoje: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankį – 5 %, užstatymo intensyvumą – 12 %, užstatymo tipą – sodybinis. Suplanuotų žemės sklypų Nr. 2 ir Nr. 3 teritorijoje: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankį – 8,9 %, užstatymo intensyvumą – 12 %, užstatymo tipą – sodybinis. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 4 teritorijoje: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankį – 8,3 %, užstatymo intensyvumą – 12 %, užstatymo tipą – sodybinis. Suplanuoto sklypo Nr. 5 teritorijoje: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankį – 8 %, užstatymo intensyvumą – 12 %, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Kitos paskirties žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 3,3417 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-25 iki 2019-02-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Isakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-23

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL DIDŽIOSIOS RIEŠĖS K. INDIVIDUALIŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJOS „MIGLĖ“ RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005-11-18 SPRENDIMU NR. T3-328, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 8 (kad. Nr. 4117/0600:871), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Senoji g. 26, būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijas. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-23 iki 2019-02-05 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-02-05 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Isakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-23

Informacija apie 2019 m. sausio 16 d. įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus dėl projekto „Rail Baltica“ inžinerinės infrastruktūros vystymo planų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie įsigaliojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir jų planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

  • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

 2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

  • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.
Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

 Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje www.rail-baltica.lt.

2019-01-18

Planavimo organizatorius – Vytautas Valentukevičius
Planuojama teritorija –0,8881 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4180/0800:0126), esantis Vilniaus r.sav., Rukainių k., Varkalabiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-11-24 įsakymas Nr. 48KPĮ-450-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-01-18

Informuojame, kad 2019 m. vasario 11 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karklėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Marjan Janovič.
Iki 2019 m. vasario 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-18

INFORMACIJA apie parengtą žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:832, kad. Nr. 4110/0800:835, kad. Nr. 4110/0800:836, kad. Nr. 4110/0800:2234, kad. Nr. 4110/0800:2235, kad. Nr. 4110/0800:2236, kad. Nr. 4110/0800:4182), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-122, koregavimą.
Planavimo pagrindas: 2018 m. rugsėjo 04 d. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0800:832, kad. Nr. 4110/0800:835, kad. Nr. 4110/0800:836, kad. Nr. 4110/0800:2234, kad. Nr. 4110/0800:2235, kad. Nr. 4110/0800:2236, kad. Nr. 4110/0800:4182), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Gineitiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-122, koregavimo inicijavimo“ Nr. KADI-473.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatorė: UAB „Grand House LT“, į./k. 303016354, adresas: Širvintų g. 75-309, Vilniuje, tel.: +370 698 23985.
Projekto rengėjas: UAB „Meirista“, į./k. 302509764, Panerių g. 64, Vilnius, tel.: 8699 47231, el.p. grazina@meirista.lt. Projekto vadovė Gražina Meidutė.

Planavimo tikslai ir uždaviniai
: keisti detaliuoju planu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimu Nr. T3-122, suformuotų kitos paskirties vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų naudojimo reglamentus kitais,nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus (konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą), vykdant nustatytų žemės sklypų ribų ir ploto pakeitimus.

Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalinga.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-463.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtais sprendiniais galima nuo 2019-01-18 iki 2019-02-04 imtinai Vilniaus rajono savivaldybės patalpose, Rinktinės g. 50, Vilnius, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Zujūnų seniūnijos patalpose,  Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Vilniaus r. ir pas projekto rengėją Panerių g. 64, Vilniuje, darbo metu, susitarus telefonu 8699 47231 ir LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-18-463).
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai, dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu aukščiau išvardintais kontaktiniais adresais arba  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-02-04.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

2019-01-18

Informuojame, kad 2019 m. vasario 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Maskoliškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius K. B.
Iki 2019 m. vasario 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-17

Informuojame, kad 2019 m. vasario 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sudervės kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2019 m. vasario 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-17

Informuojame, kad 2019 m. vasario 1 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujosios viensėdyje, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2019 m. vasario 1 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0100:327), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DVARIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004-05-26 SPRENDIMU NR. T3-140 BENDRĄJA TVARKA, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4117/0100:429) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankį – 5 %, užstatymo intensyvumą – 0,05, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Kitos paskirties žemės sklypams nustatyti žemės naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Planuojamos teritorijos plotas 1,6368 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-17 iki 2019-01-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-17

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/0100:45), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., PIKELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2004-06-30 ĮSAKYMU NR. A27-903, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS.
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4170/0100:97) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų: leistiną pastatų aukštį – iki 10 m, užstatymo tankį – 9 %, užstatymo intensyvumą – 0,15, užstatymo tipą – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,5458 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-17 iki 2019-01-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-16

Planavimo proceso inicijavimo sutartis: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 18 (kad. Nr. 4152/0700:275) ribas ir plotus, nekeičiant Detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto sklypo teritorijai numatyti: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų, užstatymo tankis – 17 %, užstatymo intensyvumas – 0,4, užstatymo tipas – sodybinis, priklausomieji želdiniai – 50 %. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1500 ha.

2019-01-16

 DĖL SUSIPAŽINIMO SU PARENGTU ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS MAGISTRALINIO KELIO A19 (VILNIAUS PIETINIO APLINKKELIO TIESIMO II ETAPAS) 7,9–17,4 KM RUOŽUI TIESTI PROJEKTU

 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija kartu su Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos informuoja, kad pradedamas visuomenės supažindinimas su žemės paėmimo visuomenės poreikiams (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti) projektu (toliau – projektas), parengtu taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.
Informuojame, kad apie projektą viešai paskelbta:
–  Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vrsa.lt – Teritorijų planavimas;
–  Vilniaus miesto savivaldybės interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt – Miesto plėtra – Teritorijų planavimo viešumas;
–  UAB ,,Kelprojektas“ interneto svetainėje adresu www.kelprojektas.lt – Naujienos;
–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.sumin.lrv.lt – Veiklos sritys – Kita veikla – Teritorijų planavimo dokumentai – Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai;
–  Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje adresu www.lakd.lt – Veiklos sritys – Teritorijų planavimas.
Taip pat su projektu susipažinti ir (arba) pasiūlymus dėl projekto sprendinių pateikti per 15 darbo dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos galima šiais adresais:
–  UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, faks. (8 37) 205 227), atsakingas asmuo – Žemėtvarkos darbų sektoriaus projekto dalies vadovė Ieva Matulionytė, tel. +370 37 228 109, mob. tel. +370 693 80187, faks. +370 37 205 227, el. paštas ieva.matulionyte@kelprojektas.lt;
–  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje (Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius, faks. (8 5) 212 4335), atsakingas asmuo Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Darius Sriubas, tel. (8 5) 239 3981, el. paštas darius.sriubas@sumin.lt;
–  Lietuvos automobilių kelių direkcijoje prie Susisiekimo ministerijos (J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600) asmuo kontaktams – Valstybinės reikšmės kelių ir tiltų planavimo skyriaus patarėja Nijolė Bautrėnienė, tel. (8 5) 232 9662, el. paštas nijole.bautreniene@lakd.lt.

PROJEKTO SPRENDINIAI

http://www.kelprojektas.lt/lt/content/d%C4%97l-susipa%C5%BEinimo-su-parengtu-%C5%BEem%C4%97s-pa%C4%97mimo-visuomen%C4%97s-poreikiams-valstybin%C4%97s-reik%C5%A1m%C4%97s

2019-01-11

Planavimo proceso inicijavimo sutartis, kurios tikslas: :keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4103/0200:1266), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-01-10

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mykoliškių kaime, kurio tikslas – įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatorė Helena Rusakevič.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Svironių viensėdi, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Anton Boravskij.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Giedraitiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Gintaras Spangelis.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ričardas Surmilavičius.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Gediminas Vilniškaitis.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad 2019 m. sausio 24 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Miroslav Latyšovič.
Iki 2019 m. sausio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-09

Informuojame, kad parengtas detaliojo plano koregavimo projektas: „Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 Įsakymu Nr.KADI-217, keitimas“.
Planavimo organizatoriai: Nerijus Katilius ir Rasa Katilienė.
Planavimo tikslas: keisti Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108 " Dėl Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano patvirtinimo" patvirtinto detaliojo plano dalies sprendinius.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-04-27 įsakymas "Dėl Žemės sklypų (kad.Nr.4174/0300:215 ir kad.Nr.4174/0300:496), esančių Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybė tarybos 2014-03-28 sprendimu Nr.T3-108, pakeisto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-05 Įsakymu Nr.KADI-217, keitimo" Nr.KADI-214.
Detaliojo plano rengėjai: Projekto vadovė I.Baravykienė, atestato Nr.ATP284, projektuotojas Gediminas Girčys, tel. 8 654 01 919, el.p.:gediminas.gircys@gmail.com, adresas Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-01-08 iki 2019-01-23 – Avižienių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD numeris sistemoje K-VT-41-18-250), o taip pat adresu – Naugarduko g.15/28, Vilnius iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 654 01 919. Viešas susirinkimas vyks 2019-01-23 nuo 17 val. iki 18val. adresu Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Pasiūlymus raštu galima teikti visos viešo svarstymo procedūros metu iki jo pabaigos 2019-01-23 projektuotojui Gediminui Girčiui, el.p. gediminas.gircys@gmail.com, tel.8 654 01 919, Naugarduko g.15/28, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2019-01-09

Vadovaujantis 2018-03-13 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-131 bei 2018-04-03 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-40-(3.35), parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:552), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-450 keitimas.
Keičiamos teritorijos plotas: 3,0000 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Aleksandras Taraškevičius, gyv. Kiškių g. 5, Vilnius, tel.: +37069844649.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo uždaviniai: keisti 2014-10-31 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-450 patvirtinto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0100:552), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Pikutiškių k., detaliojo plano sprendinius. Apjungti žemės sklypus ir perdalinti po 10 arų žemės sklypus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
SPAV reikalingumas: nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nereikia.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-140.
Pakeistas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-01-07 iki 2019-01-24 Avižienių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-140).
Viešas svarstymas įvyks 2019-01-24 d. 10:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-01-04

Informuojame, kad 2019 m. sausio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Sidabrių, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Danuta Gorodiščeva.
Iki 2019 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-03

Informuojame, kad 2019 m. sausio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Audrius Tverijonas.
Iki 2019 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-03

Informuojame, kad 2019 m. sausio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vilius Stučka.
Iki 2019 m. sausio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2019-01-03

Informacija apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 2 dalimi ir 30 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. spalio 11 d. nutarimą Nr. XI-1612 „Dėl projekto „Rail Baltica“ pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ ir siekiant įgyvendinti Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1253 „Dėl Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programos patvirtinimo“, 7.1.1 papunktį, informuojame apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ir planavimo tikslus:
1. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

  • nustatyti optimalias „Rail Baltica“ geležinkelių infrastruktūros priežiūros depo plėtros teritorijas;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

2. „Dėl projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Kaunas–Vilnius susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios“.
Planavimo tikslai:

  • nustatyti optimalią „Rail Baltica“ linijos Kaunas–Vilnius jungties trasą;
  • numatyti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

Planavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius, tel. (8 5) 261 2363, el. p. sumin@sumin.lt, interneto svetainė sumin.lrv.lt), kontaktiniai asmenys: Tinklų ir tarptautinių ryšių departamento Plėtros ir logistikos skyriaus vedėjas Vytautas Palevičius (tel. (8 5) 239 3965, el. p. vytautas.palevicius@sumin.lt) ir patarėja Gražina Šiaučiūnaitė (tel. (8 5) 239 3994, el. p. grazina.siauciunaite@sumin.lt).
AB „Lietuvos geležinkeliai“ (Mindaugo g. 12, LT-03603 Vilnius, faks. (8 5) 2692128, projekto „Rail Baltica“ interneto svetainė www.rail-baltica.lt) kontaktiniai asmenys: Projektų valdymo departamento Projektų parengimo skyriaus vyriausioji specialistė Inga Joteikienė (tel. (8 5) 269 2734, el. paštas inga.joteikiene@litrail.lt), vyriausioji specialistė Kristina Račkauskaitė (tel. (8 5) 269 2235, el. paštas kristina.rackauskaite@litrail.lt) ir vyresnysis specialistas Mykolas Dumbrava (tel. (8 5) 269 2179, el. paštas mykolas.dumbrava@litrail.lt).
Pastaba: Susipažinti su parengtu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektu galima iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo įsigaliojimo dienos. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje, jos interneto svetainėje, AB „Lietuvos geležinkeliai“, jos interneto svetainėje, taip pat į planuojamą teritoriją patenkančių savivaldybių interneto svetainėse, jų skelbimų lentose ir visose atitinkamų savivaldybių seniūnijų skelbimų lentose.

Vilniaus apskrityje informacija skelbiama šiose savivaldybėse ir jų seniūnijose:

Pasiūlymus dėl planavimo tikslų prašome siųsti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai.
Daugiau informacijos apie parengtus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus bei nuorodas jų peržiūrai teisės aktų informacinėje sistemoje rasti projekto „Rail Baltica“ interneto svetainėje
www.rail-baltica.lt.

2019-01-02

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:800 IR KAD. NR. 4103/0300:1212), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-07-22 SPRENDIMU NR. T3-296, IR KITOS PASKIRTIES (INŽNIERINĖS INFRASTRUKTŪROS TERITORIJOS) ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:1626), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., OBELYNO G., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011-09-16 SPRENDIMU NR. T3-355, KOREGAVIMO INICIJAVIMO.
Planavimo tikslai: Detaliojo plano 1 koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje, keičiant Detaliuoju planu 1 suplanuoto kitos paskirties žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:8281) naudojimo būdą iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentus: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Keisti Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4103/0300:1308) (toliau – Sklypas Nr. 1) ribas ir plotus, nustatyti papildomus kitos paskirties žemės naudojimo būdus: komercinės paskirties objektų teritorijos, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritoriją, bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos (ne mažiau kaip 0,1100 ha)). Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,2382 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-01-02 iki 2019-01-16 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-01-16 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Planavimo darbų programa
Teritorija

2019-01-02

Grįžti
Shadow up