kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2019 m. spalio mėnesį

Planavimo organizatorius – S. Š. 
Planuojama teritorija – 0,9154 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. ,Nr.4132/0100:0200), esantis Vilniaus r.sav., Maišiagalos sen., Karvio k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2018-04-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-169-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – kaimo turizmas (apgyvendinimas trumpam laikotarpiui, teikiamas lankytojams ir kitiems keliautojams bei paruošto maisto ir gėrimų, skirtų vartoti nedelsiant, teikimas).

Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. 
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-10-31

Papildomai informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:169) Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalųjį planą.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.

Planavimo organizatoriai: Vytautas Čivilis, Irena Kutkienė, Ritutė Grušauskaitė, Monika Čivilytė.
Detaliojo plano rengėjas: R. Mažeikaitės I.Į. “Mažasis atriumas”, Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, tel. (8 5) 2610011, el. p. matriumas@gmail.com
Su parengtu detaliuoju planu galima susipažinti pas detaliojo plano rengėją nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. Nuo 2019 m. gruodžio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 23 d. projektas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje.

Viešas aptarimas įvyks Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., 2019 m. gruodžio 23 d., 12:00 val.
Pasiūlymus, pastabas, pageidavimus detaliojo plano rengėjui galima teikti raštu iki 2019 m. gruodžio 23 d. vyksiančio viešojo aptarimo ir jo metu.

2019-10-31

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. 
Planavimo organizatorius J. S. 
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-31

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 21 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Parūdupių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. 
Planavimo organizatorė I. J.
Iki 2019 m. lapkričio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-31

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mozūriškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė G. G.

Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. A.

Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Prapuolų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė K. F.
Iki 2019 m. lapkričio 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Katilių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė R. S.

Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rastinėnų kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. Ž.

Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kreivalaužių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė A. S.

Iki 2019 m. lapkričio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo skl. Nr. 9 (kad. Nr. 4117/0200:275) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.

2019-10-30

Keisti Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4103/0300:1823) būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 11 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Veliučionių k., Šatrininkų sen., Vilniaus r. kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. G.
Iki 2019 m. lapkričio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-30

Informuojame, kad vadovaujantis patvirtintu 2019 m. vasario 19 d. Nr. KADI-103 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD NR. 4107/0300:138), ESANČIO VILNIAUS R.SAV., BEZDONIŲ SEN., GIRDIŠKIŲ VS., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-11-13 ĮSAKYMU NR. A27-1283, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“ pradedamas rengti detalusis plano koregavimas.
Planavimo iniciatoriai: UAB „Anivesta“
Plano rengėjas: UAB „MŽ Projektai“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius tel. 8 614 54160.
Planavimo tikslai:
Inicijuoti  žemės sklypo kad. Nr. 4107/0300:138), esančio Vilniaus r. sav., Bezdonių sen., Girdiškių vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-11-13 įsakymu Nr. A27-1283, (TPD registracijos Nr. T00051908) (toliau detalusis planas), koregavimą anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo uždaviniai:

  • Keisti detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 1 (kad. nr. 4107/0300:166), Nr.2 (kad.nr.4107/0300:167) , Nr. 3 (kad.nr. 4107/0300:168), Nr. 4 (kad. nr. 4107/0300:169), Nr. 5 (kad. nr. 4107/0300:170) ribas ir plotus, nekeičiant detaliuoju planu nustatytų privalomųjų reglamentų. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 1 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 5%,  užstatymas intensyvumas - 12%, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuotų žemės sklypų  Nr. 2 ir Nr.3 Nr. teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8,9%,  užstatymas intensyvumas - 12%, užstatymo tipas – sodybinis.  Suplanuoto žemės sklypo Nr. 4 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8,3%,  užstatymas intensyvumas - 12%, užstatymo tipas – sodybinis. Suplanuoto žemės sklypo Nr. 5 teritorijoje: leistinas pastatų aukštis – iki 2 aukštų su mansarda, užstatymo tankis – 8%,  užstatymas intensyvumas - 12%, užstatymo tipas – sodybinis. Galimi užstatymo dydžiai – nemažesni kaip 0,1500ha.
  • Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis.

Planavimo terminai: 2019-02-19 iki 2022-02-19.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-11-05 iki 2019-11-18 imtinai  LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD NR. K-VT-41-19-95 ), projekto rengėjo patalpose Konstitucijos pr. 4A Vilniuje darbo dienomis nuo 10 iki 17 val. ir Bezdonių seniūnijoje adresu: Statybininkų g. 9, Bezdonių mstl., Vilniaus r.
Viešas susirinkimas vyks Bezdonių seniūnijoje š. m. lapkričio 19 d. 11 val.
Planavimo pasiūlymų teikimo tvarka: Planavimo pasiūlymai ir pastabos teikiami projekto rengėjui raštu ir telefonu per susipažinti su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką: Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel.: 8 614 54160, el. paštas: info.mzprojektai@gmail.com. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai projekto sprendinius bei viešojo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos A. Juozapavičiaus 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo į pateiktą pasiūlymą gavimo dienos.

2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Platiniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. M.-R.
Iki 2019 m. lapkričio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Katilių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. K.
Iki 2019 m. lapkričio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-10-30

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pamiškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius M. Z.
Iki 2019 m. lapkričio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 14 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Rūdynės kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. B
Iki 2019 m. lapkričio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-10-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0500:13), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MIKAŠIŪNŲ K., GANDRINIŲ G. 21, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-01-14 ĮSAKYMU NR. KADI-18, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3: (kad. Nr. 4167/0500:489), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Mikašiūnų k., Gandrinių g. 21, ribas ir plotus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Nekeisti Detaliuoju planu nustatytų teritorijos naudojimo reglamentų: leistino pastatų aukščio – iki 10 m, užstatymo tankio – 20 %, užstatymo intensyvumo – 0.4, užstatymo tipo – sodybinis. Planuojamos teritorijos plotas 0,2494 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-10-28 iki 2019-11-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-11-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-10-25

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4167/0200:1096), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., MELEKONIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2014-03-14 ĮSAKYMU NR. KADI-75, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4167/0200:1310), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 51, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.. Planuojamos teritorijos plotas 0,2356 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-10-28 iki 2019-11-11 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-11-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

Įsakymo projektas
Teritorija

2019-10-25

Planavimo organizatorius– A. J.
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.,Nr.4170/0800:0236), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-10-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-366-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2019-10-25

Informuojame, kad parengtas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:991), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano keitimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: UAB „Indeka“, atstovaujama direktoriaus Svajūno Jokubausko, adresas Taikos pr. 28, LT – 91220 Klaipėda, tel. 8 685 55729
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu nustatytą dalies žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4174/0200:476) būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Padalinti į sklypus. Nustatyti naujai suformuotų žemės sklypų naudojimo reglamentą: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją. Keisti Detaliuoju planu nustatyto žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4174/0200:568) ribas, nekeičiant suformuoto sklypo ploto (0,6530 ha). Galimi sodybinio užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha, gamtinio karkaso teritorijoje – ne mažesni kaip 0,1500 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-06 įsakymas "Dėl Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:991), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Klevinės vs., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. T3-390, keitimo" Nr. KADI-399.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-315.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-10-31 iki 2019-11-14 imtinai Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-315) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Viešas susirinkimas vyks 2019-11-15, 12 val. projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilnius.
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2019-11-14 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2019-11-15, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos. 
Sprendinių brėžinys

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Zujūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. K.

Iki 2019 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė N. A.

Iki 2019 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Tarnėnų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius R. A.

Iki 2019 m. lapkričio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Anavilio kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. F.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Akmenynės kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T.T.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. V.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius R. M.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Griciūnų kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius D. G.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pakirniukų kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. T.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kermušiškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius E. M.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

 2019-10-25

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 12 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. K.
Iki 2019 m. lapkričio 8 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-25

Planavimo organizatorius– J. S.
Planuojama teritorija –0,5835 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4172/0100:0423), esantis Vilniaus r.sav., Nemenčinės sen., Raguvėlės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-10-16 įsakymas Nr. 48KPĮ-366-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

2019-10-24

Informuojame, kad parengtas detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-03-12 sprendimu Nr. 161, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: V. P.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: Lauras Paulauskas, individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. (21.26)-332-2506, buveinės adresas: Kareivių g. 6-419, Vilnius, tel. Nr. 8 683 48736, el. paštas: lauras.paulauskas@gmail.com, internetinė svetainė: www.archlp.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-03-12 sprendimu Nr. 161 „Dėl Genadijaus Butkevičiaus žemės sklypo, esančio Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r., detalaus plano patvirtinimo bendrąja tvarka“ patvirtinto detaliojo plano sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatyto tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą. Planuojamoje teritorijoje išsaugoti kraštovaizdžio savitumą, nustatyti funkcinius bei kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis, parengti eismo organizavimo schemą ir numatyti jai funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį, suformuojant inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros bei kitus žemės sklypus, nustatyti aprūpinimo inžineriniais tinklais būdus. Nustatyti teritoriją ribojančių gatvių raudonąsias linijas. Planuojamos teritorijos plotas 2,1823 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-29 įsakymas "Dėl detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės valdybos 2002-03-12 sprendimu Nr. 161, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-437.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-460.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-10-28 iki 2019-11-11 imtinai Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., LT-14013 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-460) bei Kareivių g. 6-419, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657 83428.
Viešas susirinkimas vyks 2019-11-12, 12 val. Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. 
Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2019-11-11 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2019-11-12, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Sprendinių brėžinys

2019-10-24

Keisti Detaliuoju planu nustatytą žemės sklypo Nr. 2 būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją.

2019-10-23

Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų (kad. Nr. 4103/0300:8244, kad. Nr.4103/0300:8245, kad. Nr. 4103/0300:8246) ribas ir plotus. Formuoti vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos sklypus bei bendrojo naudojimo teritorijos sklypą. Nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha, gamtinio karkaso teritorijoje – ne mažesni kaip 0,1500 ha. Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimo Nr. T3-353 1.5. p., bendrojo naudojimo teritorijos plotas turi būti ne mažesnis kaip ≥ 15 proc. nuo planuojamos kitos paskirties žemės – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

2019-10-23

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 11 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Pūstelninkų kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Z. E. G.
Iki 2019 m. lapkričio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo  tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-22

Informuojame, kad 2019 m. lapkričio 11 d. numatoma priimti sprendimą pardėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kalabriškių kaime, kurio tikslai-parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius V. I.
Iki 2019 m. lapkričio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-22

Planavimo organizatorius: R. K.i
Planuojama teritorija: 0,7377 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr. 4170/0800:0356), esantis Vilniaus r. sav., Riešės sen., Varniškių k.
Projekto rengimo pagrindas: Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-10-11 įsakymas. Nr. 48KPĮ -363-(14.48.124) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų“;
Planavimo  tikslai: ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai: suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Planuojama ūkio veiklos kryptis: prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojama augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus. Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Darbų programa

2019-10-21

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4180/0500:0239), esančiame Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2019-10-16
Dokumento turinys: Pateikiama informacija, kad parengtas J. P. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2019-10-30 info@ideaurbana.lt. Viešo svarstymo laikas 10 val. 2019-10-30. Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331. Skyrius Vilniaus rajonas.
Aiškinamasis raštas
Sprendinių planas

2019-10-15

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo ((kadastro Nr. 4180/0500:0238), esančiame Kenos k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Paskelbimo data: 2019-10-14
Dokumento turinys: Pateikiama informacija, kad parengtas V. P. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2019-10-28 info@ideaurbana.lt. Viešo svarstymo laikas 10 val. 2019-10-28. Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331. Skyrius: Vilniaus rajonas.
Aiškinamasis raštas

Sprendinių planas

2019-10-14

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais) parengtas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Petešos k., (kad. Nr. 4177/1400:157), kaimo plėtros žemėtvarkos projektas.
Projekto tikslai
: ūkininko sodybos vietos parinkimas. Planavimo uždaviniai - suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba.
Projekto rengėjas
: Geo Formatas, UAB, adresas: Kalvarijų g. 124-11, LT-08211, Vilnius. Informacija teikiama tel.: +370 613 28585, el. paštu geoformatas@gmail.lt.
Susipažinti su parengto projekto sprendiniais bei teikti pasiūlymus skiriamas 10 d. d. laikotarpis (nuo 2019-10-14 iki 2019-10-25). Planavimo pasiūlymus bei pastabas teikti specialiojo plano rengėjui ir (arba) organizatoriui. Viešo svarstymo laikas: 2019-10-25, 9:00 val.

2019-10-11

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL žemės SKLYPO (KAD. NR. 4132/0600:28), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MAIŠIAGALOS SEN., GUDELIŲ K., DETALIOJO PLANO, patvirtinto vilniaus rajono savivaldybės ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017-04-14 ĮSAKYMU nr. KADI-174, koregavimo INICIJAVIMO anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4132/0600:358), sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4132/0600:385), sklypo Nr. 5 (kad. Nr. 4132/0600:987), ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha. Planuojamos teritorijos plotas 0,6362 ha (2 priedas).
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-10-09 iki 2019-10-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Darbų programa

Teritorija

2019-10-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4170/1000:573), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., MEDŽIŪNIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-04-29 SPRENDIMU NR. T3-207, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE
Planavimo tikslai: keisti Detaliuoju planu suplanuoto sklypo Nr. 10 (kad. Nr. 4170/1000:650) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-10-09 iki 2019-10-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401 kab., tel. (8 5) 275 1962, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

Darbų programa

Teritorija

2019-10-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:4947), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., SMĖLIO G. 57, DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28 SPRENDIMU NR. T3-76, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai:
– keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4110/0700:381), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Balandžių g. 60, ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2167 ha
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2019-10-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas

Planuojama teritorija


2019-10-08

Informuojame, kad vykdomas žemės sklypo (kad. nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., Aguonų g. 5 detaliojo plano keitimas.
Planavimo pagrindas:
 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr.A27-636, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ 2019m. balandžio 17d. Nr. KADI-265; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymo Nr. KADI-265, įsakymu patvirtintos darbų programos patikslinimo“ 2019m. birželio 18d. Nr. KADI-435;
Planavimo organizatorius:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Planavimo iniciatorius
– privatūs asmenys;
Plano rengėjas: Ježi Daveiko, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, gyv. adresas Žverališkių g. 6, Didžiosios Riešės km., Vilniaus raj. sav. Tel. +37060073968, el.paštas j.daveiko@gmail.com. Projekto vadovė – Audronė Banionienė, kvalifikacijos atestato Nr. ATP878;
Detaliojo plano rengimo tikslas:
Keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003-07-21 įsakymu Nr. A27-636, (TPD registracijos Nr. T00083140) „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0300:249), esančio Vilniaus r., Nemežio sen., Skaidiškių k., detalaus plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Keitimo tikslas – Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (Gyvenamosios teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0300:249), esantį Vilniaus r. sav., Nemežio sen., Skaidiškių k., Aguonų g. 5, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detalusis planas rengiamas teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334.
Viešumo procedūros: susipažinti su projekto sprendiniais galima viešos ekspozicijos Nemėžio seniūnijos patalpose metu nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21; bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334. Viešo svarstymo susirinkimas įvyks 2019-10-21 dieną 10:00 val. Nemežio seniūnijos patalpose.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/arba projekto rengėjui raštu, arba prisijungus teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr. K-VT-41-19-334 iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims bus atsakyta raštu arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per 5 dienas po viešo susirinkimo pabaigos, anksčiau paminėtas atsakymas gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, per 10 dienų.

2019-10-08

Atliekamas šių detaliųjų planų keitimas:
Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:987), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-379 (Nr. T00052544);
Žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4156), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 24, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymu Nr. KADI-548 (Nr. T00073580);
Žemės sklypo (Nr. 4152/0100:4155), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 22, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-13 įsakymu Nr. KADI-549, (Nr. T00073579).
Planavimo pagrindas - 2017-12-28 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymas Nr. KADI-697 ir planavimo darbų programa.
Detaliojo plano keitimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Liucinos Kotlovskos,  Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, interneto svetainė www.vrsa.lt .
Detaliojo plano keitimo iniciatoriai – privatūs asmenys.
Teritorijų planavimo dokumento keitimo uždaviniai: Keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-06-18 įsakymu Nr. KADI-379 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:987), esančio Egliškių k., Mickūnų sen., Vilniaus r., detaliojo plano patvirtinimo“, 2014-10-13 įsakymu Nr. KADI-548 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4156), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 24, detaliojo plano patvirtinimo“, 2014-10-13 įsakymu Nr. KADI-549 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4155), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Eglių g. 22, detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintų detaliųjų planų sprendinius. Apjungti Detaliųjų planų žemės sklypus ir keisti jų ribas ir plotus, suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Teritorijų planavimo dokumento rengėjas -  UAB „Idea urbana“, Sporto g. 10, LT-09238 Vilnius, tel. 2113331, el. p. info@ideaurbana.lt, projekto vadovė – Daiva Jonikienė.
Nesant kriterijų teisės aktų nustatyta tvarka Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros neatliekamos.
Viešumo procedūros: Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais galima nuo 2019-10-10 iki 2019-10-24 imtinai LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-41-18-45), projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10 darbo dienomis nuo 9 iki 18 val. ir Mickūnų seniūnijoje, Mickūnų g. 3, Mickūnų mstl., LT-13115 Vilniaus r. Viešas susirinkimas vyks projekto rengėjo patalpose Sporto g. 10, Vilniuje, 2019-10-24 d., 10 val.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui, atstovaujančiam iniciatorių, raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešinimo pabaigos 2019-10-24. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

2019-10-04

Informuojame, kad 2019 m. spalio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Nemenčinės II kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. K.

Iki 2019 m. spalio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-04

Informuojame, kad 2019 m. spalio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vabališkių vs., kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. E.

Iki 2019 m. spalio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-04

Informuojame, kad 2019 m. spalio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Gamernės viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius I. B.

Iki 2019 m. spalio 23 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-04

Informuojame, kad 2019 m. spalio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Liepiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius G. F.
Iki 2019 m. spalio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-03

Vadovaujantis 2018-02-08 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-53 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1089), esančių Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo“ bei 2018-02-23 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-21-(3.35) rengiamas detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius:
 Vilniaus rajono savivaldybės administracija, kodas 188708224, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai: J. L.
Planuojamos teritorijos plotas: 0.8400 ha
Detaliojo plano tikslas: Koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-22 įsakymu Nr. KADI-337 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. nr. 4162/0400:1089), esančio Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau detalusis planas) sprendinius. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Perdalyti sklypą, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Detaliojo plano rengėjas - UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.

Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-18-66.
Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2019-10-07 iki 2019-10-22 Nemėžio seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-18-66).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka:
 pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2019-10-03

Informuojame, kad parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1034), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-11 įsakymu Nr. KADI-555, ir žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:101), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-788, koregavimas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatoriai: G. R., L. D., L. D.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai:
Keisti Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0200:2496) ir Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3 (kad. Nr. 4174/0200:8040) ribas ir plotus. Iš Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 atidalyti sklypo dalį (0,0070 ha) ir prijungti ją prie Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3. Nekeisti Detaliaisiais planais nustatytų privalomųjų reglamentų. Detaliuoju planu 1 suplanuoto sklypo Nr. 4 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 23 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Detaliuoju planu 2 suplanuoto sklypo Nr. 3 teritorijai numatyti: leistiną pastatų aukštį – iki 2 aukštų, užstatymo tankį – 25 %, užstatymo intensyvumą – 0,4, užstatymo tipą – sodybinį. Planuojamos teritorijos plotas 1,1700 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-04-17 įsakymas "Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:1034), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-11 įsakymu Nr. KADI-555, ir žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:101), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bendorių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-788, koregavimo inicijavimo" Nr. KADI-262.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-235.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2019-10-08 iki 2019-10-21 imtinai Avižienių seniūnijoje, Sudervės g. 9, Avižienių k. LT-14013 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-235) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2019-10-21.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.

Sprendinių brėžinys

 2019-10-02

Informuojame, kad 2019 m. spalio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Didžiosios Riešės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė T. B.

Iki 2019 m. spalio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-02

Informuojame, kad 2019 m. spalio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė J. K-K.

Iki 2019 m. spalio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-02

Informuojame, kad 2019 m. spalio 17 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Liucionių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius J. R. K.

Iki 2019 m. spalio 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-02

Informuojame, kad 2019 m. spalio 16 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorė N. S.

Iki 2019 m. spalio 16 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2019-10-02

Grįžti
Shadow up