kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. gegužės mėnesį

 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius T.G.

2020-05-08

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius J.L.

2020-05-08 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujosios viensėdyje, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Š. G.
Iki 2020 m. gegužės 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-08 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Leičių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. M.
Iki 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-14 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemagulių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. R.
Iki 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-14 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Galinės kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius UAB "T. I".
Iki 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-14 

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mūrininkų kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė R. R.
Iki 2020 m. gegužės 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje,Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-14

Vadovaujantis 2019-11-12 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-812 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1096), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“ bei 2019-11-25 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-95-(3.35) pradedamas rengti detaliojo plano koregavimas.
Planavimo organizatorius – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, el. p.vrsa@vrsa.lt, interneto svetainė: www.vrsa.lt
Planavimo iniciatoriai:  J.Ch. ir Z.Ch.

Planuojamos teritorijos plotas: 0.2356 ha
Detaliojo plano koregavimo tikslas - koreguoti žemės sklypo (kad. nr. 4167/0200:1096), esančio Melekonių k., Pagirių sen., Vilniaus r. detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-03-14 įsakymu Nr. KADI- 75 (toliau – Detalusis planas), sprendinius: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties -  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 3 ( kad. nr. 4167/0200:1310), esančio Vilniaus r. sav. , Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 51, ribas ir plotą. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.        
Detaliojo plano rengėjas- UAB “Archigama”, įm. k. 126276487, Švitrigailos g. 7, II aukštas 227 kab., Vilnius, tel. 865505599, el. archigama@gmail.com, PV Mindaugas Pleiris.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-608.

Koreguojamas detalusis planas bus viešai eksponuojamas nuo 2020-05-18 iki 2020-06-05 Pagirių seniūnijos patalpose ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-608).
Viešas svarstymas nebus skelbiamas.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.

2020-05-14

Rengiamas žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0100:276 ir kad. Nr. 4184/0100:585), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-456, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatoriai: UAB „Baltijos birža“.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Idea Urbana“, į. k. 126206962, buveinės adresas: Sporto g. 10, Vilnius, tel. Nr. (8-5) 211 3331, el. paštas: info@ideaurbana.lt, internetinė svetainė www.ideaurbana.lt . Projekto vadovė – Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 2-12 ribas ir plotus, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 3,2402  ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-20 įsakymas "Dėl Žemės sklypų (kad. Nr. 4184/0100:276 ir kad. Nr. 4184/0100:585), esančių Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Rastinėnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-10-31 sprendimu Nr. T3-456, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-906.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-700.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-06-04 iki 2020-06-17 imtinai Sudervės seniūnijoje, Vilniaus g. 25, Sudervės k., LT-14201 Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje (www.vrsa.lt) teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-700) bei Sporto g. 10, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu (8 5) 211 3331.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-06-17.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-05-27 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR.4103/0200:1311, KAD. NR. 4103/0200:1314), ESANČIŲ VILNIAUS R.SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILUŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-05 ĮSAKYMU NR. KADI-491, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – apjungti Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6, pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,6860 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-28 iki 2020-06-10 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-27 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Saldenės kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius G. Z.
Iki 2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-27 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užuežerės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorė E. V.
Iki 2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-27 

Informuojame, kad 2020 m. birželio 9 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Versminės kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius D. J.
Iki 2020 m. birželio 9 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-05-27

Parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074. 
Planavimo iniciatorius: UAB "ECO realty", įm kodas 304416860, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, tel. 8 698 27121
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „SPV Projektai“, į. k. 303046575, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7-603, Vilnius, tel. Nr. 8 650 77111, el. paštas: info@spvprojektai.lt, internetinė svetainė: www.spvprojektai.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą (-us), leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, kurie yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-393, sudėtine dalimi, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  Planuojamos teritorijos plotas 0,3936 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas "Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-440.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-467.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-05-27 iki 2020-06-10 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-467) bei A. Vivulskio g. 7-603, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8-657-83428.

Detaliojo plano projektas 2020-06-11, 17 val. bus pristatomas viešajame susirinkime.
Karantino sąlygomis viešas susirinkimas užtikrinamas nuotoliniu būdu. Viešos video konferencijos data 2020-06-11, laikas 17.00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/73997202747?pwd=R21KK3lKS0JtRXBDZVNCa3EzR2ZHZz09
Susirinkimo identifikacinis kodas: 739 9720 2747
Slaptažodis: 6B3gks
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2020-06-10 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2020-06-11, 17 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymu, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Sprendiniai

2020-05-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0300:33), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GAILIŪNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-05 ĮSAKYMU NR. KADI-491, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 3 ir Nr. 4 (kad. Nr. 4152/0300:397 ir kad. Nr. 4152/0300:81), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., Gailiūnų g. 23A ir 23B, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,5000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-28 iki 2020-06-10 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-27 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0600:443, 444, 445 (BUVĘS KAD. NR. 4110/0600:218), ESANČIŲ GRIOVIŲ K., ZUJŪNŲ SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-03-23 SPRENDIMU NR. T3-67, KOREGUOTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2019-02-19 ĮSAKYMU NR. KADI-108, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:1087), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Griovių k., Baltiešos g. 37, naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais planavimo tikslams ir uždaviniams, nustatytiems galiojančiam detaliajam planui, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,1311 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-28 iki 2020-06-10 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Zujūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-27 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4184/0400:516 IR KAD. NR. 4184/0400:552), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., RIEŠĖS VS. IR PUTINIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-26 SPRENDIMU NR. T3-333, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 (kad. Nr. 4184/0400:894), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., Eglyno g. 6, ir kitos paskirties – bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos žemės sklypo Nr. 13 (kad. Nr. 4184/0400:893), esančio Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Riešės vs., ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 2,9997.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-28 iki 2020-06-10 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Sudervės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-10 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-27

Vadovaujantis 2019-08-23 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-612 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:61), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senajame Ukmergės kel. 21, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-12-31 įsakymu Nr. KADI-714, keitimo bei 2019-09-04 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-75-(3.35), rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:61), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užubalių k., Senajame Ukmergės kel. 21, detaliojo plano keitimas sklypuose Senasis Ukmergės kel. 19A (kad. Nr. 4174/0200:2526) ir Senasis Ukmergės kel. 21 (kad. Nr. 4174/0200:2458).
Keičiamos teritorijos plotas: 0,3500 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel.  869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: sujungti detaliuoju planu  suplanuotus kitos – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr.1 ir Nr. 2 į vieną. Pakeisti būdą iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos, pakeičiant sujungto sklypo ribas ir plotus. Nustatyti žemės sklypo naudojimo reglamentą: žemės sklypo naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-460.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2020-05-27 iki 2020-06-25 Avižienių seniūnijos patalpose, Vilniaus rajono savivaldybės skelbimų lentoje, projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-19-460).
Viešas svarstymas įvyks 2020-06-25 d. 12:00 val. projekto rengėjo patalpose, Panerių g. 64, Vilniuje.
Jei dėl COVID karantino nebus galima rengti viešo susirinkimo nurodytose patalpose, viešas susirinkimas vyks 2020-06-25 d. 12:00 val. tiesiogine transliacija  https://us02web.zoom.us/j/89420357875.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai.
Sprendiniai

 2020-05-27

Rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:341), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-536,  koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: J.P.
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Architektų g.56-101, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. ATP2006.

Planavimo tikslas ir uždaviniai: Keisti Detaliuoju planu suplanuotų sklypų Nr. 4 (kad. Nr. 4174/0200:1160) ir Nr. 5 (kad. Nr. 4174/0200:1174) ribas ir plotus, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus: žemės sklypų naudojimo būdus, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą, statinių statybos zoną ar liniją, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi užstatymo dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas:   Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-12-18 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0200:341), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Lindiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-12-21 sprendimu Nr. T3-536, koregavimo inicijavimo iniciavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-892.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-19-708.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-06-03 iki 2020-06-17 imtinai Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9, Avižienių k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-19-708), Vilniaus rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje (www.vrsa.lt). Informaciją apie detaliojo plano koregavimo sprendinius planavimo rengėjas teikia telefonu 8 657 83428, elektroniniu paštu info@architekturostonas.lt .

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento plano rengėjui ir iniciatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2020-06-17.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-05-27

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0100:874, KAD. NR. 4117/0100:875), ESANČIŲ ČIMBARIŠKIŲ VS. IR ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4117/0100:813, KAD. NR. 4117/0100:814, KAD. NR. 4117/0100:836), ESANČIŲ UŽUGRIOVIO K., RIEŠĖS SEN., VILNIAUS R., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-12-21 SPRENDIMU NR. T3-542, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 22: (kad. Nr. 4117/0100:553), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Pamiškės g. 86, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-29 iki 2020-06-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0100:803), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., UŽUGRIOVIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-03-31 ĮSAKYMU NR. KADI-199, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1: (kad. Nr. 4117/0100:264), esančio Vilniaus r. sav., Riešės sen., Užugriovio k., Plačiojoje g. 57C, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,2506 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-29 iki 2020-06-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Riešės seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-28 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:139), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-06-05 ĮSAKYMU NR. KADI-331, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3 ir Nr. 4 ribas ir plotą,ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,9215 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-29 iki 2020-06-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-28

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD.NR.4103/0200:1313), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., GILŪŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018-06-06 ĮSAKYMU NR. KADI-291, KOREGAVIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 2 ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,2460 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-05-29 iki 2020-06-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-06-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-05-28

Pavadinimas: Dėl pradėto rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto žemės sklype (kadastro Nr.4152/1700:0266), esančiame Parūdupių k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.
Požymis: Pradėtas.
Dokumento numeris 48KPĮ-314-(14.48.124E.) Paskelbimo data: 2020-05-26
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad pradėtas rengti V. S. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Paskelbiama planavimo darbų programa.
Skyrius Vilniaus rajonas.
Susiję dokumentai:
4152_1700_0266__314_Isakymas.pdf
4152_1700_0266__314_Planavimo_darbu_programa.pdf

ŽPDRIS procesas KPŽP-73743.

2020-05-28

 

 


 

 

 

 

Grįžti
Shadow up