kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. gruodžio mėnesį

 

 

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Naujakiemio k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. K.
Iki 2021 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30 

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Daukšių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. J.
Iki 2021 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. U.
Iki 2021 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius G. M.
Iki 2021 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Spreinių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2021 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad rengiamas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:219), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. KADI-627, koregavimas anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074
Planavimo iniciatorius: Fizinis asmuo
Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB "Architektūros tonas“, į. k. 304314268, buveinės adresas: Bitininkų g. 4C-33, Vilnius, tel. Nr. 8 657 83428, el. paštas: info@architekturostonas.lt Projekto vadovas - Asta Kariniauskienė, kvalifikacijos atestatas - Nr. A2006.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo Nr. 1 (kad. Nr. 4110/0600:755), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., Salotės g. 1C, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Galimi planuojamų sklypų dydžiai – ne mažesni kaip 0,1000 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-08 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:219), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. KADI-627, koregavimo inicijavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje" Nr. KADI-1609.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-517.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2021-01-07 iki 2021-01-22 imtinai Zujūnų seniūnijoje, Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., LT-14160 Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-20-517). Informaciją apie detaliojo plano sprendinius teikia planavimo rengėjas tel. 8 65783428, bei elektroniniu paštu info@architekturostonas.lt.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento planavimo organizatoriui teikiami raštu anksčiau nurodytais kontaktiniais adresais arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki 2021-01-22.
Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kai per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos atsakoma raštu arba LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. Asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, A. Vienuolio g. 8, Vilniuje, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško gavimo dienos.
Teritorijų planavimo dokumentas rengiamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų rengimo viešinimo procedūrų tvarka.
Sprendiniai

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 19 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Šatrininkų sen., Verbuškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius R. D.
Iki 2021 m. sausio 18 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 15 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius S. R.
Iki 2021 m. sausio 14 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30 

Informuojame, kad 2021 m. sausio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Gaveikių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius V. N.
Iki 2021 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame, kad 2021 m. sausio 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Aukštųjų Rusokų vs., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius M. V.
Iki 2021 m. sausio 15 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-30

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:267), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K.,  K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2003-12-30 ĮSAKYMU NR. A27-1661, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo Nr. 5: žemės ūkio paskirties (kad. Nr. 4103/0300:8045), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 85, dalies pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties žemę, sujungti sklypo dalį su Detaliuoju planu suformuotu žemės sklypu Nr. 1: kitos paskirties –gyvenamosios teritorijos – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos (kad. Nr. 4103/0300:8041), esančiu Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., Skersinės g. 83, bei pakeisti ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant vienbučių ir dvibučių pastatų mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos (GV), miškai ir miškingos teritorijos (M4) naudojimo tipų reglamentus bei reglamentą „Teritorijos, kuriose tikslinami nekilnojamojo turto ir miškų kadastro duomenys“). Planuojamos teritorijos plotas 1,3689 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-28 iki 2021-01-11 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-01-11 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-23

Planavimo organizatorius– J.V.
Planuojama teritorija –0,9574 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4167/0300:0937 ), esantis Vilniaus r.sav., Pagirių sen., Tarnėnų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-12-02 įsakymas Nr. 48KPĮ-649-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-12-23 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL NEMENČINĖS MIESTO DALIES PRIE ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G. 38, DETALIOJO PLANO RENGIMO“.
Planavimo tikslai: – vykdant žemės reformą Nemenčinės mieste, suformuoti žemės sklypų ribas, keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-03-19 įsakymu Nr. KADI-165 patvirtintu detaliuoju planu suplanuoto žemės sklypo ribas ir plotą, nustatyti privalomąjį teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas apie 1,0 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-22 iki 2021-01-08 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Nemenčinės miesto seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2021-01-08 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-22

Informuojame, kad 2021 m. sausio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k. 3B, kurio tikslas- parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. Z.
Iki 2021 m. sausio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-21

Informuojame, kad 2021 m. sausio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Moliūnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius L. D.
Iki 2021 m. sausio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-21

Informuojame, kad 2021 m. sausio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Unguriškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius A. V.
Iki 2021 m. sausio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-21

Informuojame, kad 2020 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Eiliokiškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius D. S.
Iki 2020 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-21

Informuojame, kad 2021 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. S.

Iki 2021 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-21

Informuojame, kad 2021 m. sausio 12 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Riešės sen., Tarpežerės k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. L.
Iki 2021 m. sausio 11 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-18

Informuojame, kad 2021 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. G.
Iki 2021 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-18

Informuojame, kad 2021 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Skurbutėnų k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius D. M.
Iki 2021 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-18

Informuojame, kad 2021 m. sausio 13 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Arliškių k., kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius E. Ž.
Iki 2021 m. sausio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-18 

Informuojame, kad 2021 m. sausio 8 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Lauryniškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius P. M.
Iki 2021 m. sausio 7 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-16

Informuojame, kad 2021 m. sausio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Maišiagalos mstl., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius A. D.
Iki 2021 m. sausio 5 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-16

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus rajono sav., Paberžės sen., Sidabrių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius D. G.
Iki 2020 m. gruodžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-16

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-02-24 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. KADI-258 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:902), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-10-24 įsakymu Nr. KADI-569, keitimo bei 2020-03-06 Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartimi Nr. AD-16-(3.35), rengiamas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:902), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., detaliojo plano keitimas sklypuose Topolių g. 29 (kad. Nr. 4162/0100:1089), Topolių g. 31 (kad. Nr. 4162/0100:1082) ir (kad. Nr. 4162/0100:1065), Kuprioniškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav.
Keičiamos teritorijos plotas: 0,3695 ha.

Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilniuje, www.vrsa.lt , vrsa@vrsa.lt.
Planavimo iniciatorius: UAB „Minsko 7“.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, projekto vadovė Gražina Meidutė, tel. 869947231, el. paštas grazina@meirista.lt , meiristauab@gmail.com
Planavimo uždaviniai: sujungti detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypus Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4162/0100:1089 ir kad. Nr. 4162/0100:1082), esančius Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., Topolių g. 29 ir 31, ir keisti naudojimo būdą į kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus).
Sprendinių strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV): vadovaujantis Planų ir programų SPAV tvarkos apraše, patvirtintame LRV 2014-12-23 d. nutarime Nr. 1467, numatytuose atvejuose nenumatyta.
Tyrimai ir galimybių studijos: pagal planavimo sąlygas išduodančių institucijų reikalavimus ir rengėjo rekomendacijas.
Detaliojo planavimo etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-20-112.
Detaliojo plano keitimo sprendiniai bus viešai eksponuojami nuo 2020-12-09 iki 2021-01-12 Nemėžio seniūnijos patalpose, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.vrsa.lt , projekto rengėjo patalpose (Panerių g. 64, Vilnius) iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 869947231 ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (TPD Nr. K-VT-41-20-112).
Detaliojo plano keitimo viešas svarstymas įvyks nuotoliniu būdu 2021-01-12 d. 15:00 val. Viešos video konferencijos internetinė prisijungimo nuoroda:
https://us04web.zoom.us/j/4662001275?pwd=UVc0azFYVm5BMXFtc25DRTBoVzUzdz09
Susirinkimo indentifikacinis kodas: 466 200 1275

Slaptažodis: 00000
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims, planavimo organizatorius motyvuotai atsako raštu ar Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), jei pasiūlymai buvo pateikti šioje sistemoje. Planavimo organizatoriaus atsakymas per 10 darbo dienų gali būti apskųstas atitinkamai teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančiai institucijai. 
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. KADI-258, 2020-02-24
Planavimo darbų programa 
Teritorija
Detaliojo plano keitimo sprendinių brėžinys 

2020-12-08

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus rajono sav., Maišiagalos sen., Karvio k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą.
Planavimo organizatorius A. Š.
Iki 2020 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-08

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus rajono sav., Sudervės sen., Putiniškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius K. S.
Iki 2020 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-08

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus rajono sav., Riešės sen., Skridų k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius Ž. B.
Iki 2020 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-08

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0100:3411), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Klonių k., Jono Pauliaus II g. 2, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T3-338, keitimo.

2020-12-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4167/0100:148, KAD. NR. 4167/0100:60), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010-11-25 SPRENDIMU NR. T3-414, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suplanuotų kitos paskirties – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos žemės sklypų Nr. 1 ir Nr. 2 (kad. Nr. 4167/0100:148 ir kad. Nr. 4167/0100:60), esančių Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Pagirių k., Šiltnamių g. 29 ir 33, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant pramonės ir sandėliavimo vidutinio užstatymo intensyvumo teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 82,8348 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-08 iki 2020-12-21 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Pagirių seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-12-21 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt.
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-08 

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 29 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Sudervės sen., Sudervės k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius T. K.
Iki 2020 m. gruodžio 28 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-08

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus rajono sav., Bezdonių sen., Bezdonių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius R. V.
Iki 2020 m. gruodžio 21 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-04 

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Glitiškių k., kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą, parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos zoną.
Planavimo organizatorius A. P.
Iki 2020 m. gruodžio 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-12-03

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl Vilniaus r. sav. Rudaminos sen. Jarmališkių k., Rusinų k. ir Dukelių k. vietovės lygmens bendrojo plano rengimo.

2020-12-02 

Panavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0600:219), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Salotės k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-09-24 įsakymu Nr. KADI-627, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

2020-12-02 

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4147/0300:998), esančio Vilniaus r. sav., Maišiagalos sen., Kiemelių k., detaliojo plano, patvirtinto Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko pavaduotojo 2015-07-31 potvarkiu Nr. TT-11, keitimo.

2020-12-02

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (unikalus Nr. 4110-0800-0464, kad. Nr. 4110/0700:588), esančio Vilniaus r., Zujūnų sen., Zujūnų k., Vilties g. 46A, detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004-06-30 įsakymu Nr. A27-899, koregavimo.

2020-12-02

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:169), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bajorų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017-08-25 sprendimu Nr. T3-353, keitimo.

2020-12-02

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4110/0300:735), esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Platiniškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-06-15 įsakymu Nr. KADI-379 , koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje.

2020-12-02

Planavimo proceso inicijavimo sutartis dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0300:33), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Gailiūnų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-08-05 įsakymu Nr. KADI-491, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje. 

2020-12-02 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4152/0300:17, KAD. NR. 4152/0300:275), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., KAIRĖNŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-08-29 SPRENDIMU NR. T3-328, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.

Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 10, Nr. 11, Nr. 13, Nr. 14 (kad. Nr. 4152/0300:421, kad. Nr. 4152/0300:411, kad. Nr. 4152/0300:90, kad. Nr. 4152/0300:410), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Kairėnų k., Česlovo Milošo g. 7, 7A, 5A, 5 ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,9931 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-01 iki 2020-12-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-12-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-01 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4152/0100:607), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., EGLIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013-08-20 ĮSAKYMU NR. KADI-528, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 1, Nr. 2, (kad. Nr. 4152/0100:296, kad. Nr. 4152/0100:305), esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Egliškių k., Dobilų g. 10, 12, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 0,4500 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-01 iki 2020-12-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Mickūnų seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-12-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-01 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4177/0500:421), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., SKRABINĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-26 SPRENDIMU NR. T3-300, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 2, Nr. 3, Nr. 5, Nr. 8-11 (kad. Nr. 4177/0500:661, kad. Nr. 4177/0500:1183, kad. Nr. 4177/0500:1184, kad. Nr. 4177/0500:1186, kad. Nr. 4177/0500:1187, kad. Nr. 4177/0500:1188, kad. Nr. 4177/0500:1189), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Skrabinės k., Beržų g. 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72 ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais. Planuojamos teritorijos plotas 1,4000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-12-01 iki 2020-12-14 Savivaldybės interneto svetainėje (www.vrsa.lt.) ir Rudaminos seniūnijos skelbimų lentoje. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki 2020-12-14 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui Rinktinės g. 50, Vilnius, el. p. vrsa@vrsa.lt
Įsakymo projektas
Teritorija

2020-12-01

Grįžti
Shadow up