kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą už 2020 m. kovo mėnesį

 Informuojame, kad 2020 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Varniškių kaime, kurio tikslas - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Planavimo organizatorius K. K.
Iki 2020 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-04 

Informuojame, kad 2020 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Balčiūniškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius T. K.
Iki 2020 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-04

Informuojame, kad 2020 m. kovo 18 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Vilkiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. K.
Iki 2020 m. kovo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-04

Parengtas Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074. 
Planavimo iniciatorius: UAB "ECO realty", įm kodas 304416860, buveinės adresas M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius, tel. 8 698 27121
Detaliojo plano keitimo rengėjas: MB „SPV Projektai“, į. k. 303046575, buveinės adresas: A. Vivulskio g. 7-603, Vilnius, tel. Nr. 8 650 77111, el. paštas: info@spvprojektai.lt, internetinė svetainė: www.spvprojektai.lt. Projekto vadovas – Lauras Paulauskas, kvalifikacijos atestatas - Nr. A 1595.
Planavimo tikslas ir uždaviniai: keisti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Suformuotuose žemės sklypuose nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą (-us), leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, užstatymo tipą.
Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendiniais, kurie yra Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-393, sudėtine dalimi, padalyti į atskirus žemės sklypus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.  Planuojamos teritorijos plotas 0,3936 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-30 įsakymas "Dėl Žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0400:1113), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Skaidiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-02-21 įsakymu Nr. KADI-32, keitimo inicijavimo" Nr. KADI-440.
Detaliojo plano koncepcija nerengiama. SPAV nereikalingas.
Detalusis planas rengiamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt
Teritorijų planavimo dokumento Nr. K-VT-41-17-467.
Su parengtu, viešai eksponuojamu detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27 imtinai Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav., teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-467) bei A. Vivulskio g. 7-603, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8-657-83428.

Detaliojo plano projektas 2020-03-30, 12 val. bus pristatomas viešajame susirinkime Nemėžio seniūnijoje, V. Sirokomlės g. 8, Nemėžio k., Vilniaus r. sav.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/ar plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki projekto eksponavimo pabaigos 2020-03-27 ir iki viešo susirinkimo ir jo metu, kuris vyks 2020-03-30, 12 val. Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais grindžiamas pasiūlymas. Pasiūlymus teikusiems asmenims bus atsakyta raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.

Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymu, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.
Sprendiniai

2020-03-04 

Informuojame, kad 2020 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Piktakonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Š. K.
Iki 2020 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-06

Informuojame, kad 2020 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Naujųjų Piktakonių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė D. A.
Iki 2020 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-06

Informuojame, kad 2020 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Eitminų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius I. R.
Iki 2020 m. kovo 20 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-06

Pavadinimas: Parengtas žemės sklypo (kadastro Nr. 4162/0400:0373), esančio Dvaro g. 11A, Daržininkų k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav., Vilniaus apskr., kaimo plėtros žemėtvarkos projektas žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Požymis:  Baigiamas.
Dokumento turinys:
Pateikiama informacija, kad parengtas S. M. nuosavybės teise valdomame žemės sklype kaimo plėtros žemėtvarkos projektas, kurio tikslai - parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.
Pasiūlymus galima teikti iki 2020-03-31 info@ideaurbana.lt
Viešo svarstymo laikas 10 val. 2020-03-31
Viešo svarstymo vieta UAB „Idea urbana“, Sporto g 10, Vilnius, tel. 2113331

Skyrius Vilniaus rajonas.
Pridedami dokumentai:
Aiškinamasis raštas
Sprendiniai 
ŽPDRIS procesas KPŽP-63558.

2020-03-18

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius S.A.

2020-03-18 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius J.N.
 

2020-03-18 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius K.K.

2020-03-18

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius J.G.

2020-03-18 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius G.A.

2020-03-19 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4103/0300:325, KAD. NR. 4103/0300:980 IR KAD. NR. 4103/0100:1179), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BUKIŠKIO K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-01-28 ĮSAKYMU NR. KADI-52, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – komercinės paskirties objektų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:1154), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Bukiškio k., Mokyklos g. 36, žemės naudojimo būdą į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant PA teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,4700 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-03-23 iki 2020-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 425 kab., tel. +370(5)2728701, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-04-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2020-03-19

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0200:2136), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., TARANDĖS K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015-06-04 ĮSAKYMU NR. KADI-350, KEITIMO INICIJAVIMO“.
Planavimo tikslai: – pakeisti Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:2136), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Tarandės k., Gailašių g. 9, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,2100 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-03-23 iki 2020-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 425 kab., tel. +370(5)2728701, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-04-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2020-03-19 

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „DĖL  ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4110/0700:578), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., GELEŽIŲ K., DETALIOJO PLANO, PATVIRTINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-02-28 SPRENDIMU NR. T3-82, KOREGAVIMO INICIJAVIMO ANKSČIAU SUPLANUOTOS TERITORIJOS DALYJE“.
Planavimo tikslai: – keisti Detaliuoju planu suformuotų kitos paskirties – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypų Nr. 5, Nr. 6 ir Nr. 7: (kad. Nr. 4110/0700:583, kad. Nr. 4110/0700:593 ir kad. Nr. 4110/0700:602), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Geležių k., Vanagų g. 63, 65 ir 67, ribas ir plotą, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentą, vadovaujantis Bendrojo plano sprendiniais (taikant GV teritorijos naudojimo tipo reglamentus). Planuojamos teritorijos plotas 0,5238 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2020-03-23 iki 2020-04-03 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 425 kab., tel. +370(5)2728701, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2020-04-03 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas

2020-03-19

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius V.M.

2020-03-19 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius D.M.

2020-03-20

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius I.S.

2020-03-20 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius A.I.Ž.

2020-03-20 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius V.G.

2020-03-20 

Dokumento pavadinimas Žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis nr. 4154/1400:0571 ), esančio Vilniaus apskr., Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Naujųjų Piktakonių k.  , kaimo plėtros žemėtvarkos projektas ūkininko sodybos vietai parinkti.
Specialiojo plano rengimo pagrindas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2020-01-02  įsakymas Nr. 48KPĮ-7-(14.48.124 E.)  dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo.
Specialiojo plano organizatorius Ūkininkė I.A.
Specialiojo plano rengėjas Asta Mozurienė, UAB „Geonorma“ Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, tel. +37061835631, asta.gedraityte@gmail.com
Planuojamos teritorijos adresas Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Naujųjų Piktakonių k.
Planavimo tikslai Ūkininko sodybos vietos parinkimas.
Planavimo uždaviniai Suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos statinių statybos zoną

2020-03-20

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Terešiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. P.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Mažųjų Lygainių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė J. J.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25 

Planavimo organizatorius– O Ž.
Planuojama teritorija –0,6586 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4142/0200:152), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-02-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-169-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa
 

2020-03-25

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Lopatiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius L. M.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Brinkiškių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė M. Ž. K.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius L.V.

2020-03-25 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius D.P.

2020-03-25

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Žemagulių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius A. S.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25 

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Karvio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė I. M.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25 

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius J. K.
Iki 2020 m. balandžio 3 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-25

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius V.S. 

2020-03-26

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius A.K.
 

2020-03-26 

Planavimo organizatorius– M.S.
Planuojama teritorija –0,5100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4142/0200:167 ), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Karklėnų k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 20120-02-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-168-(14.48.124 E.)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa 

2020-03-26

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius V.G.

2020-03-26 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius J.V.

2020-03-27 

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Planavimo organizatorius S.M.
 

2020-03-27

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šiliškių kaime, kurio tikslas - įveisti mišką ne miško žemėje. Planavimo organizatoriai V. O. ir A. K.
Iki 2020 m. balandžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-27

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė S. M.
Iki 2020 m. balandžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-27

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kramniškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius V. M.
Iki 2020 m. balandžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-27

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Stripūnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius J. V.
Iki 2020 m. balandžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-27 

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 14 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Medviediškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė H. B.
Iki 2020 m. balandžio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

2020-03-27

Planavimo organizatorius– K. K.
Planuojama teritorija –1,2854 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad.Nr.4196/0400:0435), esantis Vilniaus r.sav., Paberžės sen., Varniškių k.

Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2019-05-27 įsakymas Nr. 48KPĮ-185-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Planavimo tikslai– ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai– prieskonių, kvapiųjų, vaistinių ir kitokių farmacijos pramonėje naudojamų augalų auginimas; daržovių auginimas atvirame grunte. Planuojamoje užstatymo teritorijoje numatoma statyti gyvenamąjį namą ir pagalbinio ūkio pastatus. Sklypo dalyje, kur užstatymas nenumatomas, planuojama auginti prieskonius, kvapiuosius, vaistinius ir kitokius farmacijos pramonėje naudojamus augalus, daržovius atvirame grunte. Teritorijos tvarkymo režimas minėtoje vietoje bus patikslintas rengiant statinių techninį projektą, žemės paskirtis keičiama nebus.
Teritorijos vystymo koncepcija nerengiama.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2020-03-27

Grįžti
Shadow up